Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Funbridge
  • Zveřejněno 9. června 2020
  • Lucie Kohutová

Co vězí za úspěchem na Funbridge?

Co vězí za úspěchem na Funbridge?

V posledních šesti turnajích na Funbridge se střídají pouze dvě jména vítězů - Lukáš Kolek Milan Macura. Jaká zahrání přispěla k jejich vítězství?

V době koronavirové krize se hlavní oporou bridžového světa staly různé online platformy, které umožnily hráčům alespoň do jisté míry nahradit pravidelné klubové hraní. Mezi oblíbené české alternativy nepochybně patří večerní párové turnaje na BBO, které jsou pod profesionálním vedením pořádány několikrát týdně. Pozdní hodiny však nemusejí vyhovovat všem. Někteří tak raději využívají k osvěžení bridžového umu Federation turnaje na Funbridge. V nich nepotřebují partnera a nejsou tolik časově vázáni (mohou turnaj rozehrát během tří dní a kdykoli hru přerušit a vrátit se později). "Nevýhodu" placení startovného kompenzují kovové body, které jsou za tyto turnaje připisovány do Matriky ČBS. Kromě toho tak hráči přispívají do Fondu mládeže.

Pravidelní čtenáři našich příspěvků si možná všimli, že posledních šest týdnů se střídají pouhá dvě jména vítězů - Lukáš Kolek Milan Macura. Federation turnaj na Funbridge samozřejmě byli schopni vyhrát i v dřívějších dobách, tehdy se ale jména v čele tabulky měnila častěji. Současná překvapivá šňůra vítězství těchto dvou předních českých hráčů mne inspirovala k jistému kroku: prozkoumat jejich techniky a strategie, které jim takový dlouhodobý úspěch přinášejí.

Nemluvili bychom o hraní na internetu (navíc s robotem), kdybychom čas od času nezaznamenali nějaké systémově nestandardní zahájení dražby. V něm si odjakživa libovali zejména juniorští hráči, ale s automatizovaným a častým online hraním si své teplé místečko najde i u starších bridžistů:

V tomto případě zahájil Lukáš Kolek dražbu hláškou 1NT (15-17) s listem Jihu - který ve skutečnosti obsahuje pouhých 14 bodů a semipravidelnou rozlohu 2425. Jeho partner bez možnosti nabídky drahého 4listu uzavřel sled 3NT, které se staly konečným závazkem. Jak můžete vidět na diagramu - občas takové rozhodnutí ušetří spoustu energie v sehrávce, která může být následně investována do dalších partií. Srdcový výnos přináší hlavnímu hráči zdvih navíc, kromě toho mu nechává dostatek času na bezpečné rozehrání trefů a pohodlné splnění závazku (4 srdcové zdvihy, 4 trefové zdvihy a 1 zdvih v pikách nebo kárech).

Po standardním otevření 1C se však sehrávajícím hráčem stane Sever, což znamená zdaleka ne tak příjemný pikový výnos:

Jak naplánovat sehrávku v tomto případě? Po výnosu 5 pikovou a následném přiložení 2 je patrné, že obrana má k dispozici další 3 pikové zdvihy. Nesmíme ji tedy pustit do zdvihu, protože společně s esem károvým by vzala všechny naděje našemu závazku. Proto musíme uhrát všech 5 trefových zdvihů. Znamená to, že počítáme s variantou sedícího trefového impasu. Vypadá to, že zbývá uhodnout, zda vypadne druhý král trefový před, druhá desítka trefová za, nebo obě karty leží před vidlí AJ9. Záleží ale skutečně pouze na šťastném výběru?

Ve skutečnosti můžeme naši šanci na uhodnutí maximalizovat, když si uvědomíme rozlohy obránců. East začal s 5 kartami v pikách (W má 3). Umělá inteligence Argine téměř vždy poctivě markuje počet karet v hrané barvě (malá lichý, velká sudý). Milan Macura, který se tohoto konkrétního turnaje účastnil na poslední chvíli, tedy zahrál jedno kolo srdcí. Viděl, že oba obránci přiznali malou. Představil si tedy u Westu 3 karty pikové a 3 karty srdcové. V tuto chvíli se mu jevilo pravděpodobnější pravidelné rozložení karet, tedy 3 trefy u Westu a 3 u Eastu. Proto zahrál na vypadnutí krále a ze závazku spadl. O mnoho lépe si v obtížné situaci vedla Veronika Dolanská:

Ta obehrála dvě kola srdcí a viděla, že ve druhém kole East nepřiznal. To znamená, že ukázal již 5 piků a 1 srdci. Začal West s rozlohou 5143, nebo 5152? Jako pravděpodobnější se jeví první varianta, tedy úspěch přineslo zahrání Q trefovou - krytou králem - a následné odehrání J trefového. 

Na závěr - proč se rozhodnout pro chycení druhé desítky namísto jejího impasování? Z jednoduchého důvodu - potřebovali bychom dva vstupy do ruky Severu (první pro zahrání impasu na krále, druhý na desítku). Vstup však máme pouze jeden - v podobě esa srdcového. Tuto třetí možnost tedy zavrhneme hned v samotném počátku plánování.


Abychom z netradičních zahájení "neobviňovali" pouze juniory, podívejme se na další partii:

Při standardním nadražení dvoubarevného listu Jihu velmi snadno dojde k nehodě nenalezení pikového fitu a konečnému závazku 3NT, který po trefovém výnose nelze splnit. 4 piky mají v tomto případě větší šanci. Milan Macura předvedl efektivní sehrávku: trefový výnos vzal esem na stole a zahrál pik do dámy. Trefové pokračování získal v ruce a rozhodl se pro impas pikový na kluka. Ten sice seděl, ale West k němu na začátku držel další tři karty. Milan však vhodně zapracoval se svými vstupy a snapnutím dvou srdcí na stole zkrátil trumfovou barvu na obráncovu délku:

V tříkartové koncovce přešel do ruky J károvým - ať nyní zahraje jakoukoli kartu, pouze přebije trumf zahraný hráčem Westu a získá všechny zbývající zdvihy. Odevzdal pouze eso pikové a eso kárové.


Jednoduchá přímočará dražba a vědomí rizika při sehrávce mohou rovněž přinést významné bodové zisky:

Jak naplánovat sehrávku, když East zahájil 1 srdce a Jih skočil na 4 piky (konečný závazek)? Západ vynesl 10 srdcovou. Východ vzal esem a vrátil krále trefového. Pokud se piky rozpadnou 3-3, pak získáme 6 pikových zdvihů, 1 srdcový, 2 kárové a 1 trefový. Pokud se však nerozpadnou, musíme 10. zdvih najít jinde. Jednou variantou je srdcový snap. Druhou uhrání J kárového. Pro kterou se rozhodnout? Je třeba si uvědomit riziko, které plyne z výnosu 10 srdcové - evidentně z dublu. Pokud odehrajeme K srdcového a pokusíme se snapnout srdci, West bude mít určitě vyšší trumf než 2, tedy nadsnapne. Protože eso trefové už nám obránci vyrazili, nebudou mít problém přejít trefem do ruky Východu, který by následně zahrál další srdci. Za předpokladu, že West začal se 4listem pikovým, vypromuje mu partner další trumf a závazek spadne.

A tak by se stalo i v tomto případě. Lukáš Kolek zvolil správnou linii vytrumfování - po odehrání dalších vysokých karet si obránce na Westu zahodil od svých dlouhých kár, Q kárová se tak objevila dříve, než musel hlavní hráč řešit rozhodnutí, zda zahrát impas, nebo bouchnout (East už ukázal AQJ v srdcích a KQ v trefech, 12 bodů na otevření stačí, tedy impas je určitě odůvodnitelnou alternativou).


To by bylo, abychom nezmínili skvíz - byť neúspěšný:

Hráčům, kteří sehrávali závazek 6 srdcí, vyřešil všechny problémy obránce na výnosu - když volil v některých případech káro, v jiných trumf a v dalších pik. Tito bridžisté pak bez obtíží zkompletovali sbírku 12 (13) zdvihů. Co si však počít v závazku 6NT s trefovým výnosem? Milan Macura se rozhodl pro zahrání impasu srdcového, který neuspěl. Následně odehrál srdce a dvě kola piků až do této koncovky:

Poslední hranou srdcí zvyšoval svou naději na pozdější objevení se dámy kárové při odehrání dvou vysokých kár. Každý z obránců by musel držet jednu černou kartu, oběma by tedy zůstala pouze dvě kára - dáma kárová by mohla být na kterékoli straně. To by však černé karty musely ležet obráceně. V tomto případě si totiž East zahodil podle shozu Jihu - na poslední srdci zmizel ze stolu tref, následován trefem Westu. Pokud by Jih shodil káro, shodil by káro i Západ. Skvíz nefungoval a vedl k pádu ze závazku.

Vítěz Lukáš Kolek si dražbu sice ztížil, ale v sehrávce ušetřil spoustu času i energie:

Po zahájení 1NT totiž použil pouze malý transfer do srdcí 2D. Po přijetí potřeboval zadražit nějakou forsující hlášku, po které by mu partner ukázal třílistý fit, a tak zvolil 3C s dubl KJ. Tím definitivně odradil obránce od trefového výnosu do 6NT a pikový výnos mu pomohl vyřešit problém toho, který impas zahrát.


Jak sehrát závazek 3NT, když East vynesl do partnerova draženého pětilistu a West ve své barvě pokračoval? V tomto rozdání se hned několik hráčů blýsklo pěkným zahráním. Dámu pikovou propustili (v tomto případě by bylo možné analyzovat výnos ze 3listu a zahrané eso Západu - ve výsledku bychom mohli přijít na to, že piky jsou zablokované, ale zejména u reálného bridžového stolu by mohlo být nebezpečné na toto sázet). Zahráli impas kárový na bezpečnou stranu, vzali esem vrácený tref Východu a začali odehrávat vysoká kára až do následující pozice:

Vzhledem k tomu, že si Západ zahodil všechny zbývající piky a ve hře zůstal jediný tref, nebylo obtížné si dopočítat, že zbývající karty obránců jsou pouze srdcové. Proto hlavní hráči bezpečně odešli trefem a přinutili Západ zahrát od svého Kx v srdcích do AQ na stole.

Co mohlo být jinak v tomto případě, kdy hlavní hráč v prvním zdvihu přiložil ze stolu kluka? Západ nyní bezpečně pouze kryl dámou. V tuto chvíli stačilo, aby pokračoval MALÝM pikem - hlavní hráč by byl nucen vzít již druhé kolo a po získání kárové dámy Východem by obránci měli vypracovány piky i s přechodem. U stolu však robot-obránce odehrál A pikové, než pokračoval malým pikem. Poskytl tak hlavnímu hráči stejnou šanci na splnění závazku jako těm, kteří ze stolu namísto kluka přiložili 7 pikovou.

Jak jinak se ještě obránci mohli vymanit ze závěrečné vpustky? Kdyby v tuto chvíli East místo trefu zahrál srdci. Hlavní hráč nutně musí vzít esem, tím má ale stůl naprosto odříznut a obránce si v klidu počká se svými vypracovanými piky a vstupem trefovým.

A konečně poslední varianta, jak "zabránit" vpustce: kolik hlavních hráčů by vsadilo na to, že si obránce (zejména při dřívějším shozu) osingluje krále srdcového? Museli by vsadit na to, že West zasáhl na 13 bodů a rozlohu 5314. S 10 body, které by měl West bez krále srdcového, by však zásah nebyl nijak nestandardní, proto by se správná pozice hádala jen velmi těžko.

A na závěr jedna výzva: najde se v následujícím turnaji někdo, kdo přeruší vítěznou šňůru hráčů Kolek - Macura?

Editováno: Ve zmiňovaném turnaji na Funbridge zvítězil Lukáš Kolek. Tak snad někdy příště...


Pokud i Vy máte nějakou zajímavou online bridžovou zkušenost, neváhejte se o ni s námi podělit - my se zase rádi podělíme s českou bridžovou komunitou prostřednictvím tohoto webu.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner