Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Pravidla a předpisy
  • Zveřejněno 20. července 2018
  • Adam Kubica

Jeden nárok z první ligy

Jeden nárok z první ligy

Bylo mi naznačeno, že bych měl pomalu plynoucí bezčasí léta na stránkách svazu zpestřit nějakým článkem, rozhodl jsem se tedy podělit o jeden případ ze své praxe. 

Na téma nárokování jsem v roce 2014 napsal tři články (dostupné na starých webových stránkách svazu), byly ovšem spíše teoretické. Navzdory novelizaci bridžových pravidel jsou víceméně pořád aktuální a nezasvěcení je mohou použít jako úvod do problematiky, než budou číst dále. Nicméně citace příslušných pravidel italikou by měly čtení a porozumění usnadnit.
 
Jde o rozdání ze základní části 1. celostátní ligy. Došlo v něm k nároku na zbývající zdvihy a lze na něm ilustrovat, jak pozdní dovolávání se nápravy může ovlivnit práva hráčů a posléze také výsledek rozdání.
 
West

H
Pass
Pass
Pass
North
C
Pass
Pass
S
East
Pass
Pass
H
Pass
South
S
S
Pass
Pass
all vul S A 8 7
H 10 9
D K Q 10 9
C Q J 4 2
S —
H A K Q 8 7 5 3
D 6 5
C K 10 7 5
Table S Q 4 3
H J 6 4 2
D 8 7 3 2
C A 8 
S K J 10 9 6 5 2
H —
D A J 4
C 9 6 3
 
Hlavní hráč po výnosu HK a inspekci listu tichého hráče ukazuje karty se slovy „nějak vytrumfuju, dám dva trefové a zbytek je můj“. Soupeři beze slova vrátili karty do krabice, potvrdili zapsaný výsledek (nárok formálně odsouhlasili) a učiněním první hlášky v dalším rozdání nárok také přijali.
 
Pravidlo 69A: Soupeřův nárok nebo postoupení jsou přijaty, jestliže strana souhlasí s nárokem a nevznese námitku před učiněním hlášky v následujícím rozdání, nebo před koncem sestavy, pokud nastane dříve. Výsledek rozdání platí stejně, jako by nárokované nebo postoupené zdvihy byly získány nebo ztraceny ve hře.
 
Po skončení sestavy se za mnou zastavil hráč na E s dotazem, jestli má nárok na zdvih pikovou dámou. Z úvodu je zřejmé, že řešení se liší od situace, kdyby se E o pikový zdvih hlásil hned. Z didaktických důvodů proberu nejdříve tento případ.
 
Jak by se řešil tento nárok, kdyby E přivolal vedoucího bezprostředně po vznesení nároku? Šlo by o sporný nárok podléhající pravidlu 70.
 
Pravidlo 70D1: Vedoucí nemá přijmout od nárokovatele žádný úspěšný způsob hry neobsažený v původním objasňujícím prohlášení, existuje-li jiný normální způsob hry, který by byl méně úspěšný.
 
Jelikož hlavní hráč neuvedl způsob rozehrání trumfů a také existuje více normálních způsobů rozehrání pikové barvy, soupeři by měli nárok na pikový zdvih. Od hlavního hráče nelze přijmout úspěšný způsob hry, který při nárokování neuvedl (odehrání esa a impas), protože existuje jiný, méně úspěšný normální způsob hry (rozehraní piků králem a ztráta SQ).
 
Zde jsem nucen (a dělám to rád, protože jde o věc mezi hráči málo známou) citovat poznámku k pravidlům 70 a 71 o definici normálního: „Normální“ zahrnuje i hru nepozornou nebo horší, než odpovídá úrovni dotyčného hráče. Tedy možnost, že hlavní hráč zapomněl na informace z dražby a také možnost, že špatně spočítal piky a myslel si, že jich má na lince jedenáct, činí z rozehrání piků králem možnost (přinejmenším z pohledu pravidel) normální (byť spousta z vás, zkušených hráčů, nyní kroutí hlavou).
 
V tomto případě by obrana měla nárok na pikový zdvih. Nárok nebyl odsouhlasený, natož přijatý (stejný postup by se uplatnil, kdyby námitka obránců přišla kdykoli před jejich první hláškou v dalším rozdání).
 
Jak se řešila situace, která na ligovém turnaji reálně nastala?
 
Zásadní odlišnost je v tom, že nárok, proti němuž obrana po skončení sestavy vznáší námitku, je již přijatý. Přijetím nároku se dramaticky snížily šance obrany na získání sporného zdvihu. V tuto chvíli totiž nestačí, aby existoval méně úspěšný způsob hry, vůči němuž se nárokovatel opomněl vymezit, nýbrž je nutné, aby takový zdvih obrana skutečně nebo pravděpodobně získala:
 
Pravidlo 69B (Odvolání přijatého nároku nebo postoupení): Přijetí nároku nebo postoupení je možné odvolat během opravné lhůty, pokud hráč souhlasil se ztrátou zdvihu, který (1) jeho strana ve skutečnosti získala, nebo (2) by jeho strana pravděpodobně získala, kdyby sehrávka pokračovala.
 
A toto není náš případ, jelikož informace z dražby naznačují, kde spíše bude piková krátkost a je tedy nepravděpodobné, že by hlavní hráč pikovou dámu nevyimpasoval. Obránce nárok na pikový zdvih nyní nemá.
 
Závěr je natolik intuitivní, že mi přijde zbytečné ho psát: V případě nesrovnalostí a nejasností přivolávejte vedoucího ihned, předejdete omezení svých práv tím, že uplyne nějaká pravidly stanovená lhůta (o jejíž existenci třeba ani nevíte) nebo se dokonce vyhnete zániku práva na nápravu soupeřovy nesrovnalosti.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner