Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Pravidla a předpisy
  • Zveřejněno 9. ledna 2019
  • Milan Macura

Nová verze klasifikačního řádu pro sezonu 2019

Nová verze klasifikačního řádu pro sezonu 2019

Od sezony 2019 platí aktualizovaná verze klasifikačního řádu ČBS.

Nová verze klasifikačního řádu pro sezonu 2019

Žebříčky hráčů

Od začátku sezony 2019 vede ČBS tři druhy žebříčků.

Ranking je výkonnostním žebříčkem ČBS. Počítá se na základě zisku KB a SB pouze z registrovaných soutěží. Nepočítají se do něj klubové turnaje, internetové turnaje, výkonnostní ani účastnické bonusy. Tento žebříček se používá pro nasazování hráčů do soutěží, může být také použit jako jedno z kritérií pro účely reprezentace.
Ranking se počítá na základě zisku klasifikačních bodů získaných v posledních 3 sezonách s tím, že body získané v posledních 365 dnech jsou započítany 100% vahou, body získané v předchozím roce, čili 366.-730. den, 2/3 vahou, a body získané dva roky zpět, čili 731.-1095. den, 1/3 vahou. Body získané více než tři roky zpět, čili po 1096 dni, se do rankingu nezapočítávají.
 
Sezonní žebříček je hodnocení hráčů na základě získaných KB a SB bodů v aktuální sezoně. Všichni hráči mají 1.ledna 0 bodů. Do tohoto žebříčku se počítají veškeré soutěže, kterých se hráč v dané sezoně zúčastnil a byly zavedeny do databáze matrikacbs. Počítají se do něj také účastnické bonusy.

Historický žebříček kumuluje všechny získané klasifikační body za dobu, kdy byl hráč členem ČBS, včetně výkonnostních a účastnických bonusů. Tento žebříček se nemaže. Dosažené body v tomto žebříčku rozhodují o výkonnostní třídě hráčů.

Zisk KB a SB jednotlivých hráčů

Plný počet KB a SB získají všichni soutěžící, kteří odehráli v dané soutěži alespoň třetinu rozdání z celkového počtu možných odehraných rozdání. SB se přidělují pouze na registrovaných soutěžích vyjmenovaných na stránkách www.matrikacbs.cz.

Při vícefázových soutěžích získá plný zisk SB hráč, který odehrál alespoň třetinu rozdání v každé fázi soutěže nebo kumulativně: odehrál alespoň jednu fázi soutěže, byl na soupisce soutěžní jednotky od začátku soutěže a zároveň odehrál alespoň polovinu všech rozdání soutěže. V opačných případech nemá hráč na zisk SB nárok.

V případě, že se soutěžní jednotka nemohla vzhledem k organizaci soutěže některé z fází zúčastnit (např. nekvalifikovala se do nadstavbové části), vypočítá se celkový počet rozdání jako celkový počet rozdání předchozích fází.

V případě účasti hráče pouze v první fázi soutěže a odehrání více než jedné třetiny rozdání (kvalifikace, základní části), má tento hráč nárok na získání stejného počtu klasifikačních bodů jako poslední soutěžní jednotka nadstavbové části.

Hráč, který nebyl na soupisce soutěžní jednotky již před začátkem soutěže, ale nastoupí do nadstavbové části (náhradník), nemá právo na zisk klasifikačních bodů.

Internetové soutěže na herní platformě Funbridge

Soutěže jsou organizovány výborem ČBS za použití platformy Funbridge. Soutěž je určena pro jednotlivce, kteří hrají se třemi počítači. O četnosti turnajů v dané sezoně rozhoduje výbor ČBS, neměla by však přesáhnout 1 turnaj týdně. Soutěž se hraje na 20 rozdání a je hodnocena škálou IMP. Za soutěže jsou přidělovány pouze KB. Úroveň soutěže je 4 – KB se nenásobí. Soutěže jsou započítávány do sezonního a historického žebříčku.

Klasifikační řád ke stažení

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner