Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Reportáže z akcí
  • Zveřejněno 5. května 2020
  • Lucie Kohutová

Z bulletinu European Winter Games 2020

Z bulletinu European Winter Games 2020

Příznivci rozborů partií mohou zhlédnout zajímavosti od bridžových stolů z EWG 2020.

Výsledky


O akci

European Winter Games - jedná se o prestižní akci světového formátu, jejíž třetí ročník proběhl právě letos, od 29. února do 6. března 2020, v Monte-Carlu v Monaku. Uskutečnily se dvě soutěže - hlavní Zimmermann Cup a třídenní TOP Pairs. Akce se zúčastnil také český tým ve složení Erik Klemš, Michal Kopecký, Jakub Šlemr a David Vozábal, který v kvalifikaci hlavní týmové soutěže těsně nepostoupil do 16členného playoff, když skončil na 18. místě z 64 týmů se ztrátou 0,33 VP.

V době vyřazovací fáze pak proběhla soutěž FMB BAM Trophy, kde po kvalifikaci obsadili Češi 6. místo ve finále B. Zimmermann Cup ovládl SWISS TEAM ve složení Michal Klukowski, Sjoert Brink, Franck Multon, Pierre Zimmermann, Piotr Gawrys a Bas Drijver.

TOP Pairs ovládl pár Michal Klukowski - Piotr Gawrys.

 

Z bulletinu

Vzhledem k tomu, že se jedná o prestižní turnaj, který hostí hráčskou smetánku z celého světa, můžeme očekávat ohromující výkony i u bridžového stolu. Mnohdy nás však překvapí také špatná a ukvapená rozhodnutí - nejlepší hráči jsou totiž chybující lidé podobně jako všichni ostatní, akorát nechybují tak často. Popis několika zajímavých momentů si můžete přečíst právě nyní:


Ohlédnutí za 2. ročníkem European Winter Games přineslo také zmínku o tehdejším nejlepším zahrání roku:

 

Netherlands Red vedli ve vyřazovací fázi o 5 IMP nad Mahaffey. Zatímco v zavřené místnosti již hráči dohráli, v otevřené zbývalo 7 partií do konce. Ani jeden z týmů se nedopustil závažnější ztráty, tím ale klesala šance na zvrat v zápase. A přišla partie číslo 18, v níž byly v zavřené místnosti splněny 4 srdce + 1 za skóre +650. Dražba v otevřené místnosti probíhala tak, jak je popsáno výše.

West vynesl 2 trefovou, kterou hlavní hráč získal esem. Snapl tref a zahrál káro. West naskočil esem a vrátil kluka v téže barvě. Hlavní hráč přebil králem a pokračoval dámou károvou, kterou East snapl trumfem - 8 srdcovou. Jih přesnapl figurou, stáhl eso pikové, snapl pik, snapl tref, snapl pik, snapl tref, snapl poslední pik a zahrál levnou osmičku z listu dummyho, čímž vychytal 102 v trumfech Eastu. +13 IMP za zhlédnutí tisiců diváků online.


A nyní už rozdání letošního ročníku - 2. kola kvalifikace ze zápasu mezi týmy Gupta a Harris:

Velmi agresivní zvýšení Severu mělo za vliv předražení do srdcového závazku na 5. stupni, který se stal konečným. Jih vynesl K kárového a po přidané 8 partnera přešel k pikové barvě. Po odhození J pikového následovala 5 trefová a po tomto průběhu skončil závazek se dvěma pády za -200.

Ve druhé místnosti byl Sever sofistikovanější, dražil pouze 2 piky. Východ se poté na 5. stupeň dobrovolně nevydal, zvolil trestné X soupeřova závazku 4 piky. West vynesl 10 srdcovou, zdvih získal East na Q srdcovou a otočil své singl káro. Hlavní hráč získal zdvih esem, odehrál AK v pikách, snapl srdci a zahrál káro. Když viděl nepřiznání Východu, získal zdvih králem a zahrál tref do osmičky. East získal zdvih, ale v tuto chvíli byl vpuštěn a nemohl zabránit splnění závazku, když Gupta zahodil jedno své ztrátové káro na vypracovaný tref. Zajímavou alternativou mohlo být puštění esa trefového, které by ale v tomto případě pravděpodobně žádnou změnu nepřineslo - hlavní hráč snadno dopočítá rozlohu, navíc po zahrání jakéhokoli trefu je East vpuštěn a nucen zahrát srdce do dubl šikény, což opět vyprodukuje shoz ztrátového kára a snap na stole. Skóre +590 a 9 IMP.


Ze 4. kola - výborné zahrání v podání Krzysztofa Martense:

V otevřené místnosti se obráncům závazek nepodařilo porazit, i když k tomu vedla rozhodně jednodušší cesta než v zavřené místnosti. Filipowicz našel výborný výnos 8 trefovou - jediný, po kterém ještě zůstávala šance na poražení. Hlavní hráč vzal zdvih dámou a odehrál 2 kola trumfů, druhé vzal Martens svým králem pikovým. S tím, že neviděl ruku Eastu a na stole ležely dva červené dubly, se musel rozhodnout, kterou barvu otočit, aby partnera dostal do zdvihu. Rozhodl se pro 7 károvou a hlavní hráč byl bezmocný. Vzal esem a odešel kárem, ale Filipowicz získal zdvih a nechal partnera snapnout si tref. Jak Martens poznal, kterou barvu vrátit?

Odpověď je skryta v zahrání trumfové barvy jeho partnerem. Vzhledem k tomu, že hrál piky v pořadí 6 - J, mohl Martens očekávat spíše kárové hodnoty u partnera než srdcové. Kdyby byly piky odehrány v pořadí J - 6, pak by zvolil vratku srdcovou.


Zápas Gupta vs. Black, partie číslo 23, 12. kolo:

S listem Westu byl partnerův zásah zvýšen i na dubl figuru, takže pro East bylo velmi jednoduché vydražit celoherní závazek. Naturální srdcový výnos byl vzat králem Eastu. Gold pokračoval druhým kolem srdcí, vrácený pik vzal dámou na stole, snapem trefovým přešel do ruky a snapl si ztrátovou srdci. To mu zabezpečilo 10 zdvihů a 10 IMP, když na druhém stole hráli pouze 3 piky. 

Z otevřených karet je závazek 3 piky maximálním uhratelným vzhledem k možnému trumfovému výnosu. U stolu je však situace odlišná, 4 piky byly hrány na více než 30 stolech a pouze 2x byly poraženy. 


V dlouhých zápasech je třeba zamezit významným brzkým ztrátám, které naladí soupeře na dobrou vlnu. Co se stalo v 1. partii zápasu Lavazza vs. Breno?

Pokud by East zabojoval pobídkovým kontrem, West by pravděpodobně pasoval. Každopádně v tomto případě vynesl Brenner krále trefového, kterého hlavní hráč snapl, vypustil káro a vzal srdcové vrácení. Snapl další tref a odešel J károvým. East položil Q, která byla převzata K Westu, který pokračoval další srdcí. Hlavní hráč snapl, snapl tref a zahrál 10 károvou, krytou esem a snapnutou Bildeho 10. Vzhledem k tomu, že Brenner mohl přesnapnout, hlavní hráč získal pouze 8 zdvihů, výsledek -1.

Na druhém stole se dražba vyvíjela úplně odlišným způsobem. North vynesl 2 pikovou do závazku 3NT. Jih vzal esem a vrátil 10, krytou dámou, králem,...no, ve skutečnosti Sever krále nenasadil! Hlavní hráč po získání Q pikové zahrál tref do krále a neměl problém inkasovat 9 zdvihů, skóre +400 a 8 IMP. Kde se stala chyba? Jih musí před zahráním 10 pikové stáhnout K srdcového! Tak totiž partnerovi ukáže rychlý přechod do své ruky k dalšímu podehrání piků. Vzhledem k rozložení středních karet by byl s tímto způsobem obrany závazek 2x poražen.


Ve většině případů byvá mnohem lepší vynášet skrze silnou vydražitelovu ruku. První partie čtvrtfinále ukázala, že každé pravidlo má svou výjimku:

 

Rosenberg se rozhodla popsat svůj list zásahem 1NT a v tomto konkrétním rozdáním to přineslo i jistý skrytý benefit - možnost sehrávání Eastem vzhledem k výnosovému kontru hráče Jihu. Ten nakonec musel sám vynášet, zvolil 4 trefovou, ale hlavní hráč mohl vzít v listu dummyho, vytrumfovat a po vypracování zahodit srdci na káro pro zasloužených +420.

Na druhou stranu pokud máte "dobrý systém" a "svůj den", vaše obrana bude nelítostná. Jako v případě hráčů týmu Gupta, na jejichž stole proběhla dražba výše uvedeným způsobem. V tuto chvíli neměl Helgemo důvod nevynést srdci, tak se i stalo, závazek byl poražen 1x a družstvo Gupta zapsalo +11 IMP.


Holanďané jsou proslulí svými propracovanými dražebními metodami (v kontrastu s agresivním dražebním stylem, který se do jejich hry zásadně promítá):

Obyčejná dražba vede k obyčejnému závazku - 3NT+1 za +430. Navzdory tomu detailnější sekvence může vyprodukovat velký zisk:

West vynesl 6 srdcovou, kterou Brink snapl na stole a zahrál tref. Když se objevil král trefový, vzal jej a zahrál druhé kolo trumfů. Poté snapl srdci a na řadu přišla tři kola piků a claim, když byl J pikový snapnut Západem. +920 a 10 IMP - dost podstatných, když uvážíme, že vítěz zápasu odešel pouze s náskokem 8 IMP.


V týmových zápasech se občas stává, že i když se nezadaří na jednom stole, spoluhráči na druhém zisky pojistí:

Gawrys vynesl eso kárové. Zia odhodil tref, což se zdá v pořádku, ale ve skutečnosti to vede k pádu! Následovalo totiž odblokované eso trefové a přechod na srdcovou barvu. Zia snapl káro před zahráním srdce, která byla snapnuta Severem. Ten samozřejmě vrátil trumf, další srdce snapl 8, Zia přesnapl Q, snapl káro a další srdce nadsnapl Sever klukem. -200.

Řešením je snapnout káro v prvním zdvihu a zahrát dvě kola srdcí, druhé snapne sever a po odblokování esa trefového otočí trumf, který vezmeme v ruce. Zahrajeme srdci, snapnutou a přesnapnutou na stole, snapneme káro a hrajeme srdci, kterou Sever snapne vysoko klukem a odejde károvým králem - snapnutým v ruce. Práci dokončíme snapnutím krále srdcového za účelem stažení dámy kárové. 10 zdvihů. Samozřejmě můžeme získat dokonce 11 zdvihů - po vyimpasování J pikového, který "musí" být u Severu. Cílem je pak dostat se do této pozice, se Severem na výnose:

Když Sever nyní zahraje káro do dámy, Jih je skvízován: pokud zahodí tref, z ruky hlavního hráče zmizí tref, ten si tref prosnapne a díky srdcovému vstupu si vypracuje dva další. Pokud zahodí srdci, hlavní hráč zase získá 3 srdcové zdvihy. Vysněných 11 zdvihů...Nakonec se však ukázalo, že ani 1 pád neznamenal takové neštěstí:

Výnos 2 piková - snap. Hlavní hráč odehrál eso trefové, snapl další pik a ztrátové karty zahodil na vysoké trefy. Velmi brzy claimoval 12 zdvihů. Skóre +650 a 10 IMP pro tým Gupta.


Na začátku závěrečného finálového segmentu prohrával tým Gupta o 29 IMP. V průběhu prvních partií se mu podařilo ztrátu alespoň lehce stáhnout, ale stále jej čekalo dost práce k celkovému zvratu. Rozhodně si pomohl následující partií:

Michal Klukowski vynesl 7 pikovou do esa, hlavní hráč odblokoval dámu. Piotr Gawrys se na delší čas zamyslel a vyzkoušel taktické zahrání 3 srdcovou. Hlavní hráč má však bezpečnou linii sehrávky a zahrál 7 srdcovou. Jih překvapivě zahodil jinou barvu! East musí nyní vypracovat trefovou barvu, aniž by se Sever dostal 2x do zdvihu. Takže převzal 7 srdcovou 8 na stole a zahrál 5 trefovou. North následoval s malým trefem, takže do zdvihu se dostal Jih, který neměl žádnou srdci k vrácení. Pokračoval pikem, ale Meckstroth zaimpasoval tref, protože v tuto chvíli mu nevadil Sever na zdvihu. I přes nesedící impas získal 9 zdvihů, +150. 

Skóre +150 přišlo také z druhého stolu, ale pro stejný tým! Sjoert Brink hrál 3 trefy poté, co Sever zopakoval svou srdcovou barvu, a obrana byla krutá: král srdcový do esa - snap; pik do esa; tři kola srdcí, třetí snapnutá druhým trefem Jihu; pik - snap; a Sever stále drží svůj jistý trumfový zdvih. Zbývalo 8 partií do konce a Gupta nyní ztrácí pouze 5 IMP. Tento záblesk naděje byl však pohřben, když v jedné z dalších partií uhrál Drijver 5 kár, zatímco jeho spoluhráči na druhém stole našli jediný porážející výnos do závazku 3NT.


Zimmermann Cup skončil, ale Winter Games ještě ne - do popředí zájmu se dostal turnaj TOP Pairs. Jen pro zajímavost uvádíme tuto partii, která dokonale demonstruje strategie MP hodnocení:

Co vynese Východ? V týmech je zřejmým výnosem srdce. V párovém turnaji s TOP hodnocením - proč nevynést pik? Šest hráčů, kteří na pozici Eastu vynesli J pikového, inkasovali skóre 40-6 (jeden 46-0, jelikož se hrál závazek 3NTx). Ti, kteří vynesli srdci, si přišli pouze na 10-36.


 

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner