Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 1. února 2024
  • Petr Bahník

Z historie československého bridže: Časopisy

Z historie československého bridže: Časopisy

Objevte další střípek Z historie československého bridže. Tentokrát Petr Bahník přináší přehled o bridžových časopisech.

Historie československých (a později i českých) časopisů je téměř tak stará jako historie československého (českého) bridže. Vydávání různých časopisů probíhá v opakujících se podobných cyklech. Nadšení, ztráta nadšení, snížení počtu stránek a periodicity vycházení, ukončení vydávání a po určité době opět nadšení jiné skupiny vydavatelů, ztráta nadšení atd.

 

 

 

Doba před druhou světovou válkou

Dohledávání předválečných bridžových časopisů byla poměrně detektivní záležitost. O existenci byly nějaké zmínky (například ve znovuobnovené Československé bridžové revue v prvním čísle z roku 1991, později jsem našel záznamy v České národní knihovně a v Österreichische Nationalbibliothek Wien).

Česká Bridge revue a Die Bridge Welt

Během roku 1934 na jaře ČBS začalo připravovat vlastní časopis. Tato snaha byla poněkud torpédována vznikem časopisů ‚České Bridge Revue‘ a německy psaného ‚Bridgewelt‘, které byly založeny manžely Culbertsonovými při jejich návštěvě Prahy. Časopisy měly velké plány a první dvě čísla byla poměrně rozsáhla a výpravná, pravděpodobně však nedošlo k očekávánému rozšíření mezi čtenáře a po dvou číslech časopisy končí s řadou nesplněných závazků. Díky píli paní Ely Riegrové a pana Josefa Charváta časopis vychází ještě v roce 1935 v omezené míře, kdy bridžový obsah tvoří 8 stran a zbytek je tvořen přílohou o společnosti a golfu a poskytuje nám alespoň nějaké informace o bridžovém životě v těchto letech.

 

zdroj Česká národní knihovna

Dochovalá čísla:
1934-1935, celkově 6 čísel

Čísla
1 64 stran
2 32 stran
3,4,5,6-7 po 8 stranách + příloha Golf

  

(zdroj Österreichische Nationalbibliothek Wien)

Dochovalá čísla:
Neznámý počet čísel. Dohledatelné jen číslo 2, 64 stran.

Předpokládám, že vyšla právě jen dvě čísla 1 a 2, podobně jako rozsáhlejší první dvě čísla česky psané mutace.

Řada uveřejněných příspěvků prvních dvou českých čísel a německy psaného časopisu jsou totožné, stejně to platí pro případné fotografie.

Bridge revue

 

V roce 1936 pak konečně začíná vycházet Bridge revue, časopis ČBS.

Časopis je zajímavý tím, že se jedná o oboustrannou verzi, kdy zepředu je publikována česky psaná část a z druhé strany je psaná německy psaná část.

Příspěvky v těchto částech se nepřekrývají, jedná se z větší části o různé články.

Vyšla 4 čísla a díky tomu, že se mi dostaly do rukou staré originály, mohu je oskenovat a někdy příště i publikovat.

Období socialismu

Po roce 1945 byl bridž u nás poměrně devastován.

Jednak za to mohla válka - uvědomme si, že řada hráčů byli Němci a německy mluvící občané ČR židovského původu, kteří přestali hrát z mnoha důvodů (řada zemřela v koncentračních táborech, řada byla odsunuta a řada emigrovala) a hned poté i změna zřízení, která "buržoazní" zábavě nepřála.

Nejenom tisk - noviny a časopisy - se dostal pod státní kontrolu, ale i jakékoliv rozmnožování ve větším množství bylo pod kontrolou.

Vydávání časopisů a zpravodajů bylo poměrně komplikované.

Proto pro mne bylo překvapení, že pravidelný tisk časopisů či zpravodajů existoval i v této době.

Díky archivu Luboše Bately byly dohledány jen jednotlivé či dokonce jen částečně dochovalé staré výtisky z let 1957, 1963, 1964, 1965.

Sportovní bridž

Zpravodajství bridžového kroužku při z.k. ROH OÚNZ Praha 2

Dochovalá čísla:
ročník 1957 číslo 4

Sportovní bridž

Zpravodajství bridžového kroužku při kulturním a společenském středisku ONV Praha 1, Štěpánská 61

Dochovalá čísla:
Ročník 1963 číslo 4, 5, 6 neúplná čísla
Ročník 1964 číslo 2, 3, 4, 5, 6 neúplná čísla
Ročník 1965 jednotlivé stránky pravděpodobně z různých čísel

Soutěžní bridž

Poměrně lehce dohledatelné byly časopisy redigované panem Jáchymem Sedlářem, které vycházely v letech 1967 - 1973. Z ročníků uvedených na těchto časopisech (rok 1967 - 11 ročník) se dá usuzovat, že existuje celá řada časopisů, které předcházely.

Dochovalá čísla:
Ročník 11 čisla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11
Ročník 12 čisla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9
Ročník 1969, 1969-1970, 1970 čisla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ročník 1970-1971 čisla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ročník 1971-1972 čisla 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8
Ročník 1972-1973 čisla 1, 2-3

Krajské občasníky a časopisy

Největší rozšíření bridže během existence socialistického státu probíhalo kolem let 1966 - 1969.

Z této doby existuje i řada dochovalých zpravodajů, které vydávaly krajské organizace připravovaného ČBS.

A tak lze najít existenci následujících zpravodajů.

Českobudějovický bridž 

Dochovalá čísla:
září 1967
listopad 1967

Severočeský bridžový zpravodaj

 

Dochovalá čísla:
ročník 3, 1.srpna 1967, číslo 2-3
ročník 3, 1.října 1967, číslo 4

Bridžový občasník Český Brod

Dochovalá čísla:
8/66
14/1967
17/ 17.2.1968

Bridge zpravodaj kroužků krajů Severomoravský, Stredoslovenský, Východoslovenský

Dochovalá čísla:
21.leden 1967, číslo 1
5.duben 1967, číslo 2

Rokem 1973 končí vycházení časopisů vydávaných ČBS za redakce pana Sedláře.

Zpravodaj bridžových informací

V letech 1976 - 1979 vycházejí takzvané Zpravodaje - vydávané BK Český Brod, kde se vyskytují informace o turnajích a dění v ČBS.

Dochovalá čísla:
Zpravodaj bridžových informací 1976
12. Jarní štít města ČB 1977
14. Jarní štít města ČB 1979

Začátkem 80. let začíná vydávat Východočeský bridžový zpravodaj Tomáš Fořt, který asi jako jediný supluje bridžový časopis vydávaný ČBS.

Tomáše od této chvíle budeme potkávat nadále, ať už jako vydavatele, šéfredaktora, přispěvatele do tištěných časopisů i na internet a troufám si řici, že díky němu bude mít následník zabývající se modernější historií bridže (posledních 30 - 40 let) u nás mnohem lehčí úlohu než kdokoliv jiný zabývající se historií dřívější.

Východočeský bridžový zpravodaj

Dochovalá čísla:
říjen 1982 - duben 1986
čísla 1 - 18

Bridž, zpravodaj Českého bridžového svazu

Dochovalá čísla:
1986 - 1990
1986 - 1-2, 3, 4
1987 - 1,2,3,4
1988 - 1,2,3,4,5,6
1989 - 1,2,3,4,5,6
1990 - 1,2,3,4,5

Období po roce 1989

Československá bridžová revue (od roku 1993 Bridžová revue)

Vydával BK Máj České Budějovice za metodické spolupráce ÚR ČSBS (šéfredaktor PhDr. Zdeněk Zuntych /první dvě čísla/ později V.Kypta, redakční rada V.Kypta, J. Täuber, L.Batela).

Dochovalá čísla:
1991 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1992 - 1,2,3,4,5-6
1993 - 1,2,3,4,5-6
1994 - 1,2,3,4, mimořádné číslo (řády, propozice)
1995 - 1,2
1996 - 1,2
1997 - 1,2

Bridžová revue

(vydává ČBS, rediguje Tomáš Fořt)

Dochovalá čísla:
2000 - 1,2,3,4,5,6
2001 - 7,8,9,10,11,12
2002 - 13,14,15,16,17,18
2003 - 19,20,21,22,23,24
2004 - 25,26,27,28,29,30
2005 - 31,32,33,34,35,36 (změna obálky)
2006 - 37,38,39,40 

Ne již na papíře, internetová vydání.
Dochovalá čísla:
2006 41,42
2007 - 43,44,45,46,47,48
2008 - 49,50,51,52,53,54
2009 - 55,56,57,58, 59,60
2010 - 61,62,63,64,65,66
2011 - 67,68,69,70,71,72
2012 - 73,74,75,76,77

Bridge CZ - Oficiální časopis Českého bridžového svazu

Dochovalá čísla:
2012 1
2013 2,3,4

Bridge Enjoy

Dochovalá čísla:
2013 0 té číslo
2014 - 2018
1 - 20, každý rok pravidelně 4 čísla


Prosba

Pokud víte o či vlastníte nějakou jinou bridžovou tiskovinu podobnou časopisu, dejte mi, prosím, vědět.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner