Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 30. října 2019
  • Jaroslav Hájek, Lucie Kohutová

Kurz Havířovské bridžové akademie na YouTube

Kurz Havířovské bridžové akademie na YouTube

Studenti, lektoři a další nadšenci Havířovské bridžové akademie představují svůj bridžový vzdělávací kurz.

 


Jaroslav Hájek, dlouholetý lektor Havířovské bridžové akademie, uvádí na veřejnost devítiletý vzdělávací bridžový kurz, který zkompletoval ve spolupráci s mnoha studenty a lektory. Souhrn zhruba roční práce dokumentuje jeho slovy (se stylistickými a grafickými úpravami Lucie Kohutové) tento článek:

Náš kurz na YouTube

Rozhodli jsme se celý devítiletý výukový cyklus HAvířovské BRidžové Akademie převést na YouTube. Slouží především našim studentům k efektivní přípravě a rozvoji. Umožňuje jim lekce si opakovat, přehrávat, vracet se k nim a třeba i studovat dopředu. Tímto způsobem můžeme vtáhnout do bridžového dění také rodiče, příbuzné a kamarády, kteří sami nejsou příslušníky kurzu. Devítiletý kurz najdete přehledně zpracovaný na stránkách Havířovské bridžové akademie
 
 
Protože se jedná o seriál nahrávaný na platformě YouTube, můžete ho samozřejmě dohledat i ZDE.
 

 
Výukový materiál na YouTube je přístupný široké veřejnosti, takže jeho části mohou využívat bridžoví lektoři kdekoliv jinde. Samozřejmě - pokud se rozhodnou aplikovat jej celý, nic jim v tom nebrání. Kdokoliv si zde může najít problematiku, která ho zajímá, a tímto způsobem se s ní seznámit. Naše pojetí nepovažujeme za jediné možné a rozhodně nikoho nenutíme k jeho používání. My naše doporučení opíráme o fakt, že se nám prostřednictvím těchto metod podařilo vychovat spousty špičkových hráčů, kteří dnes hrají bridž na reprezentační úrovni.


Juniorské ME v Opatiji 2018 s osmi zástupci Havířovské bridžové akademie

Celý cyklus obsahuje 315 lekcí a my jsme ho dokázali převést na Youtube pouze vlastním přičiněním, ve svém volném čase a bez finanční podpory za jediný rok. V zásadě se jedná o multimediální bridžovou encyklopedii. Poděkování za její vznik patří celé řadě současných frekventantů i mnoha absolventům HAvířovské BRidžové Akademie. Nebudu zde nikoho jmenovat, abych snad na někoho nezapomněl. Každý z nich ale projevil ochotu a obětoval desítky, stovky hodin práce.


 
První učební rok - bridžové jesle - je natočený poněkud odlišně od ostatních ročníků. Chtěli jsme ve videích použít opravdové karty a všechny akce předvést tak, aby byly co nejpředstavitelnější. Snad se nám to alespoň trochu podařilo. Hlavním heslem tohoto ročníku je: "Nauč se pravidla a řiď se dobrými radami."

V prvním roce nemáme jinou ambici, než naučit naše svěřence správně formálně hrát bridž a udělit několik nejdůležitějších rad, které ve většině případů vedou k dobrým výsledkům. Celý první ročník je rozdělen na tři etapy: 
1. V první etapě se snažíme především naučit pravidla, a proto zcela zjednodušujeme hodnocení partií.
2. Ve druhé etapě učíme formu bridže, které se říká společenský bridž.
3. Ve třetí etapě se teprve začínáme zabývat sportovním bridžem.
 
V prvním ročníku učíme licitovat způsobem, který vede k licitačnímu systému Standard American, v současnosti nejrozšířenějšímu po celém světě. Krůčky, kterými se k němu propracováváme, jsou ale zcela naše know-how. Jeho podoba se postupně mění. Po prvním roce se ještě zdaleka nedá hovořit o standardizované podobě, ale je již možné dražit i se zkušenějšími partnery.


 
Ve druhém až čtvrtém roce získá licitační systém v podstatě standardní podobu s našimi krajovými zvláštnostmi a ovlivněními. Druhý ročník vede v sehrávce k plánování partie a další tři roky pak k precizování tohoto přístupu ke hře. V licitaci v pátém a šestém ročníku přecházíme k expertnímu dražebnímu systému založenému na transferech po zahájení jedna v levné, nevyváženém zahájení 1 káro, způsobu dražby two over one a forcing 1 bez trumfů. To, jaké dražební trendy budou následovat, si naši svěřenci poté většinou určují sami.
 

 
Počínaje šestým ročníkem nabízíme několikaletý kurz různých typů skvízů, v šestém roce se zabýváme především pokročilými formámi sehrávky založenými na schopnosti využívat informací z dražby a způsobu hry obránců. V sedmém roce se věnujeme pokročilé obraně, v osmém topovým způsobům hry a v devátém testujeme schopnosti týmového způsobu hry.


 
Od druhého ročníku používáme pro zlepšování hráčské techniky program BridgeMaster, který v našem kurzu tvoří integrální součást výuky sehrávkové části bridže. Přistupujte k těmto lekcím pokud možno tak, že se nejdříve sami pokusíte sehrát jednotlivá rozdání, jestliže máte program k dispozici. Pokud ne, zastavte si na počátku video, naplánujte svůj způsob a konfrontujte ho s uvedeným řešením. Tímto způsobem byste měli přistupovat ke všem sehrávkovým lekcím. Řešení kvízových partií najdete na našich stránkách i ve vlastních lekcích na YouTube v poznámkách.


 
Kromě licitace a sehrávky se věnujeme samozřejmě i mnoha jiným aspektům hry – obraně, markování, pravděpodobnostem, etice, kooperaci. Zkrátka všemu, co bridž přináší. Náš "youtubizovaný" bridžový kurz vám umožní vybrat si jakékoli téma, postupovat vaším tempem a mít stále dostatek podnětů ke zlepšování. Bavte se u něj dobře. Pokud kurz některé z vás přivede k bridžovému stolu na turnajích pořádaných Českým bridžovým svazem, nebo vám dokonce otevře bránu k reprezentaci, bude to úžasný výsledek našeho snažení.

 
Pokud byste měli ke kurzu jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na minulé i současné lektory a asistenty Havířovské bridžové akademie, jejichž výčet najdete v sekci Habra na jejích stránkách.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner