Český bridžový svaz

 • Email: ucbs@seznam.cz
 • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
 • IČO: 00443000
 • Různé zajímavosti
 • Zveřejněno 27. dubna 2020
 • Lucie Kohutová

K téme (aj oficiálnych?) súťaží na BBO

K téme (aj oficiálnych?) súťaží na BBO

Eduard Velecký reaguje na článek Dušana Šlachty o online hraní bridže.

V tomto článku sa pokúsim o iný pohľad na tému podvodov v online bridži, než ako ponúkol vo svojom článku Komentář Dušana Šlachty k podvodům na internetu jeho autor. Aj keď mám na túto tému iný názor, tak zároveň podporím ideu čo najširšieho organizovania súťaží na BBO a to bez ohľadu na existenciu/neexistenciu spomínaných podvodov. Zároveň sa pokúsim ukázať, že problém online bridžu nie je v spomínaných podvodoch, ale hlavne v nedostatku našich skúseností, v neexistencii propozícií pre hru na internete a v našej nepripravenosti riešiť rôzne špeciálne situácie, ktoré online bridž prináša.
 
Začnem však témou spomínaných podvodov. Dušan mimo iného píše:
"Nie je mozne zamedzit a pripadne dokazat vymenu nelegalnych informacii telefonom a podobne..." 
Tento citát má nevyřčeno:
"...zatialco v realnych podujatiach vymene nelegalnych informacii je mozne zamedzit a pripadne ju dokazat."
 
Prvá veta je citát z našej emailovej diskusie o online súťažiach a autorom som ja. Skúsim ju v tomto texte stručne obhájiť. S doplnenou nevypovedanou negáciou sa zaoberať nebudem, je to druh argumentačného podvodu, ktorý prisudzuje autorovi nezmyselný postoj.
Podľa môjho názoru má organizácia online súťaží viaceré dôležité aspekty, o ktorých sa skúsim postupne zmieniť.
 

Technické prostriedky obmedzujúce alebo zamedzujúce možnosť online podvodov

Dušan navrhuje použitie kamier a program typu Team viewer. S prostriedkami tohto typu sú však problémy:
 
1. Nie každý má kameru vo svojom počítači a nie každý má jej používanie povolené.
2. Priznám sa, že neviem, k čomu by slúžil Team viewer. Ale nie všetci však majú znalosti dostačujúce na inštaláciu a použitie takýchto relatívne komplikovaných programov. Ak má Team viewer slúžiť ako prostredie pre nejaké schôdzky, tak pre väčšinu užívateľov je vhodnejší Skype.
3. Takéto programy predstavujú zásah do súkromia. Nie každý má chuť otŕčať sa pred kamerou, nie každý bude akceptovať, aby z jeho domácnosti bol zapojený aj prenos hovoreného slova či iných zvukov. Problém je aj rozdielna kvalita takýchto pripojení, niektoré staršie počítače vedia vyprodukovať neuveriteľne otravné pazvuky.
4. Existuje veľa možností, ktoré robia takýto druh zaistenia bezpredmetným aj v prípade, že je zakázaný prístup kibicov ku stolu. Je napríklad možné nainštalovať programy, ktoré budú automaticky zrkadliť obraz na našej obrazovke na partnerov mobil. Špionážnej technike holdujúci hráči si nájdu desiatky iných možností a ešte sa pritom aj pobavia. Predstavou, že sa takýto prenos je v prípade potreby odhaliteľný vďaka monitoringu služieb poskytovateľmi mobilných sietí, je škoda sa zaoberať.
5. Ak prístup kibicov ku stolu nie je zakázaný, tak sa dostávame ku novinke v porovnaní so živým bridžom: k podvádzaniu nepotrebujeme dvoch, ale stačí jeden hráč, ktorý hru sleduje na dvoch “obrazovkách” a jeho partner o tom vôbec netuší. To robí šancu na vznik podvodu proti živému bridžu samozrejme výrazne väčšiu. Mimochodom, páry žijúce v spoločnej domácnosti zákaz prístupu kibicov ku stolu trápiť nemusí, ak by chceli podvádzať.
 

Morálny aspekt online podvodov

Akýkoľvek druh podvodu je samozrejme odsúdenia hodný, ale online bridž prináša oproti živému bridžu situácie, ktoré sú nové. Predovšetkým je to prostredie, ktoré dáva veľa podnetov na obvinenie z potenciálneho podvodu. Niekoľko príkladov:
 
1. Zhruba pred 20 rokmi som na BBO organizoval súťaž cs. družstiev. Po niekoľkých kolách mi na stole pristálo obvinenie súperov z online podvodu. Autorom podnetu bol Dušan. Pikantné, že?
2. Najmenej dvakrát som bol hráčmi svetovej triedy (Lauria, Welland) obvinený alebo bolo nepriamo naznačené, že mám nejaký zdroj dodatočných informácií, nakoľko moja hra podľa nich nebola v zhode z informáciami o rozdaní, ktorými som disponoval. Jedno z tých rozdaní je tu. Marián Henc mi v piatok referoval, že Mustafa Cem Tokay, Turek v hrajúci v talianskom drese, mimo iného world live master, obvinil priamo u stolíka Hencovho partnera, francúzskeho internacionála, z podvodu. Pre zmenu ja a aj (spomínaný) Henc si myslíme, že jeden zo svetových hráčov, proti ktorému občas hráme, podvádza. Dôvod? Hrá príliš dobre, priveľmi dobre aj na hráča jeho triedy, vždy nájde najlepší licit, zohrávku či obranu.
3. Slovenskí hráči sa v minulom roku zúčastňovali maďarských internetových súťaží. Akcia bola podporená naším zväzom a i organizátorom, ktorým bol jeden z aktívnych maďarských fanúšikov online bridžu na BBO. Zažili sme však nepríjemnosť, lebo dotyčný organizátor dospel po istom čase ku presvedčeniu, že jedna naša dvojica podvádza a požiadal ju o ukončenie ich hry v súťažiach.
4. V online bridži môže podvádzať jeden hráč, nemusí teda existovať dohoda partnerov. Tento aspekt robí odhalenie ťažšie a príležitosť lákavejšiu.
 
Tieto príklady ukazujú, že obvinenia z podvodu v online bridži sú zrejme frekventovanejšie ako v živom bridži. Samozrejme, ak niekto hrá nad svoju v živom bridži známu úroveň, ak priemerný hráč vynáša ako svetová trieda, ak hráči známi slabou licitáciou zrazu vylicitujú skoro každý správny záväzok, tak to vzbudzuje pochybnosti, aj keď od pochybností ku dôkazom je ešte ďaleko. Tak či onak prípadný organizátor online súťaží by mal byť pripravený na takéto obvinenia a na ich systémové riešenie. Je na to pripravený?
 

Právny aspekt online súťaží

Podľa mojich vedomostí (naše) bridžové zväzy nedisponujú žiadnym právne technickým dokumentom určujúcim práva a povinnosti hráčov, vedúcich súťaží a organizátorov online súťaží. A tak nevieme, či v takejto súťaži:
1. sa bude organizátor brániť proti podvodom s cieľom ich aspoň sťažiť alebo sa spoľahne na etiku hráčov,
2. ako bude organizátor reagovať na prípadné obvinenia z podvodov; budú sa riešiť verejne a transparentne alebo interne, neverejne?
3. nie sú určené základné parameter takejto súťaže ako
 • povolenie kibicov, povolenie undo,
 • ošetrenie individuálnych a spoločných problémov v konektivite na server BBO,
 • čo s konvenčnou kartou? Áno, BBO má príslušný software, ale je to komplikované a zároveň obsahuje len torzo bežných informácií,
 • riešenia odvolania hráčov k rozhodcovi, prípadne ku jury,
 • určenie prístupu (liberálne/prísne) ku riešeniu neštandardných situácií, ktoré vedú v online bridži ku nechcenému vzniku takých nelegálnych informácii, ktoré v živom bridži nevznikajú.
V tomto texte som chcel poukázať na odlišný názor ohľadom podvádzania v online bridži. Vyššie uvedené body si nerobia nárok na kompletnosť a ani na neochvejnú relevantnosť. Každého čitateľa asi napadnú rôzne doplnenia, upresnenia či námietky. Podstata je však v inom. Diskusia o existencii podvodov v online bridži je možno zaujímavá téma, ale neposkytne použiteľný výstup. V texte som skúsil zdôrazniť podľa môjho názoru dôležitejšie aspekty online bridžu a medzi nimi hlavne neexistenciu zhodnotiteľných skúsenosti z takýchto súťaží. Dôležitejšie je získať konkrétne skúsenosti z takýchto súťaží (družstiev) a možno využiť skúsenosti z takto organizovaných niektorých súťaží na BBO (napríklad Intercity BBO League). Na základe takýchto vedomostí navrhnúť propozície online súťaží, overiť ich v praxi a následne prípadne rozhodnúť, či je vhodné hrať oficiálnu zväzovú súťaž ako online súťaž. Každej takejto (čo len trochu rozumne navrhnutej) súťaže sa podobne ako mnoho iných rád zúčastním a tak podporím rozvinutie idey online hrania.

 

Eduard Velecký

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner