Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 19. června 2020
  • Lucie Kohutová

Z česko-slovenských BBO turnajů

Z česko-slovenských BBO turnajů

Po dobu s omezenými bridžovými možnostmi probíhají na BBO turnaje pro české a slovenské hráče.

V minulém článku jsme se věnovali tématu Federation turnajů na herní platformě Funbridge. Zmiňovali jsme výhodu vlastního časového harmonogramu k odehrání a možnost zahrát si s robotem bez závislosti na dalších bridžových hráčích. ČBS za tyto turnaje uděluje kovové body, na druhou stranu se s nimi pojí startovné v podobě 20 diamantů (Funbridge měna), jehož část putuje do českého mládežnického fondu.

Společenskou stránku bridže však mnohem výrazněji nahradí večerní turnaje na BBO. Především zpočátku se těchto turnajů účastnilo i pět až šest desítek českých a slovenských párů, v současné době můžeme s ohledem na různé dny v týdnu pozorovat 20 - 40 párů. Profesionální vedení zkušených rozhodčích napomáhá organizaci a hladkému průběhu soutěží. Tento způsob hraní umožňuje hráčům mezi sebou komunikovat, kromě toho spojuje začátečníky i pokročilé, mladší i starší z mnoha koutů jak České republiky, tak Slovenska. Je potěšující, že ani bridžisté zralého věku se nezalekli technologií, které jim v krizové situaci zprostředkovaly spojení s jejich zálibou.

Tento článek přináší vhled do dvou večerních turnajů hraných v sobotu 13. června a v pondělí 15. června 2020 - v každém z nich totiž bylo možné zaznamenat několik pěkných bridžových momentů a situací, které stojí za drobnou analýzu. 

Tato partie z prvního zmíněného turnaje zaujme především divokým rozložením barev v listech Severu a Jihu. Pro někoho zarážejícím může být konzervatismus mnohých hráčů Severu, kteří se při prosazování své srdcové barvy střídmě drželi na 3. stupni. Vzhledem k bodové převaze linky E-W je pochopitelné, že konečný závazek 4 piky zůstal neokontrován. Jih se v tomto případě i přes zásah partnera rozhodl pro trefový výnos, který znamenal pro hlavního hráče největší ztrátu: po snapu sice následovala srdce, první trumfnutí však Sever sebral esem, odehrál si vypracovanou srdci a nyní přešel kárem do listu Jihu pro další trefový snap. Vražedný výnos i bez kontry přinesl bránící lince 80 %. 

Je patrné, že závazek 4 srdce by byl snadno splněn. Jedině trumfový výnos by způsobil komplikace, jelikož bez možnosti snapu pikového nesmí sehrávající ztratit kárový zdvih. Jako přirozený výnos se však nabízí mimo pik tref, kterým ale obrana ztrácí tempo. Společně s jedním pikem (druhý bude snapnut), jednou srdcí a jedním kárem si totiž přijde na pouhé tři zdvihy.


Sever se stal vydražitelem celoherního srdcového závazku. Výnos 10 károvou pokryl klukem, krále získal esem. Následoval expas trefový, pik do ruky, další tref. Východ naskočil esem, odehrál si jedno ze svých vysokých kár a odešel pikem. Hlavní hráč v tuto chvíli přešel na stůl prostřednictvím vysoké srdcové figury, na krále trefového shodil ztrátový pik z ruky a zahrál káro:

Káro snapl 6 srdcovou, následoval pik, který snapl Q srdcovou. Vzhledem k tomu, že pravděpodobnější se jeví srdcová délka Západu, zahrál impas na kluka. Protože byl původně ve 4listu, nakonec stejně jeden trumfový zdvih zůstal obraně. Z diagramu můžete vidět, ve které fázi nastala chyba: pokud se hlavní hráč rozhodl pro pozdější trumfový impas na kluka, nic ho nestojí v tuto chvíli snapnout káro 9 nebo 10. Pokračování by bylo totožné - pik snapnutý Q a srdce. Nyní by však nebyl nucen získat zdvih v ruce, mohl by na 8 zůstat na stole. Zůstaly by mu dvě kárové karty v listu dummyho a A10 v trumfech na druhé straně. West by disponoval J5 v srdcích. Při zahrání kára by hlavní hráč pouze pokryl trumf zahraný Západem, tím pádem by získal všechny zbývající zdvihy a splnil by závazek s jedním nadzdvihem. V MP hodnocení se každý zdvih počítá!


Standardní dražba, ve které se Sever - bez vidiny lepší hlášky - rozhodl pobídkové X zapasovat. Následovala přímo učebnicová obrana: výnos srdcový vzal Jih králem, vrátil vysoký pik, následoval malý pik do listu partnerky. Po třetím piku zahrál Jih krále trefového, kterého Západ získal a pokračoval dalším trefem. Sever vzal zdvih dámou:

Nyní se rozhodl pro správný přechod do partnerova listu - prostřednictvím srdce. Co následovalo? Třináctý pik. Pokud nyní Západ snapne 9 nebo 10, 8 Severu si počká za zbývající vysokou trefovou kartou. Pokud snapne nižší kartou, 8 získá zdvih hned. Každopádně 4 pády v první hře znamenaly užitečné skóre 800 pro linku N-S - 4. pád byl důležitý, protože N-S mohou ve druhé hře snadno splnit závazek 3NT za +600 (pravděpodobně i s nadzdvihy) oproti pouhým 500 za 3 kontrované pády.


Poslední - rozlohově opět divoká - partie prvního turnaje srovnává dražbu na dvou stolech:

  

V druhém případě dražba začala stejně jako v prvním, tedy až do výše 2H. Poté se však West rozhodl pro pomalejší postup povzbuzující hláškou 3C, která linku E-W nakonec dovedla až do slemového závazku. Jaký dražební sled byste se svým partnerem/svou partnerkou použili Vy? Jak byste si zhodnotili oba listy v závislosti na dražbě partnera/partnerky?


Výsledky turnaje ze dne 13. 6. 2020:


Ve druhém turnaji se objevily dražebně zajímavé a problematické partie:

  

Partie č. 2 ukázala, jak je užitečné znát sílu a charakter dvoubarevných zásahů. Otázkou pak je, jak naložit s listem Východu, který nezná partnerovu levnou barvu. Závazek 5 piků soupeři vůbec nemusejí splnit, naproti tomu agresivní obrana v 6m může vyprodukovat velké ztráty, které v IMP hodnocení nejsou žádoucí. Nakonec ztráta za splněný celoherní závazek na 5. stupni nebyla tak velká, aby nejisté rozhodnutí Eastu muselo E-W linku trápit. 

Na několika stolech skončila dražba v závazku 3 piky, někdy splněném dokonce i s nadzdvihy. Zde je opět žádoucí znát partnerské dohody - lze od Západu očekávat dlouhou srdcovou barvu, pouze hodnoty v ní, nebo naopak snahu soutěžit o závazek v jiných barvách? Jistě zaregistrujete, že v partii může linka E-W splnit srdcový slem.


Zajímavá situace nastala na jednom stole v partii č. 8:

West poměrně kurážně došel sám do závazku 3NT, na který si pochopitelně vysloužil X. North začal odehráním 4 kol srdcí:

Po zahozeném káru Jihu následně přešel na károvou barvu. Západ se dostal do zdvihu, po odehrání prvního kola trefů zjistil jejich nepříznivou dělbu, a tak využil esa pikového jako vstupu na stůl pro podehrání J trefového a získání všech zbývajících zdvihů. Situace Severu je poměrně obtížná a musel by se zcela spoléhat na partnerovy odhozy. "Bezvýchodnou" situaci představuje markování lišek, kdy lichá karta ukazuje preferenci pro onu barvu shozu. Co se ale děje v této partii? Na podobnou dražbu bychom od partnera asi spíše očekávali 5list kárový. Na druhou stranu - varianta, že by West dražil 3NT se šikénou károvou poté, co si soupeři tuto barvu ushodnili, se také nejeví jako pravděpodobná. V každém případě vidíme, že 7 kárová je nejvyšší zbývající lichou kartou - Sever drží 9, na stole jsou samé sudé karty. Není možné, že by partner neměl nižší liché karty, pravděpodobně se nám tedy snaží svým "zvláštním" shozem naznačit něco jiného. Očividně si nemůže dovolit trefový shoz, takže se jako vhodnou cestou jeví mu věřit v délkovém držení trefovém a pikových hodnotách. 

Co způsobí vrácený pik? Samozřejmě West může stále impasovat tref - ale musel by tak učinit ihned, bez odehrání jediného vysokého trefu, a tedy bez vědění o nepříznivé dělbě! Po vyražení esa totiž do listu dummyho nebude mít další vstup. Nevěřím, že by se u bridžového stolu objevil někdo, kdo by riskoval takové zahrání a úsměvný pád, když by impas desítkou vzal singl kluk Severu.


Stali jste se vydražiteli závazku 4 piky z Northu. Jak budete sehrávat po výnosu malou srdcí z E?

Hlavní hráč se rozhodl získat zdvih, snapnout srdci a odehrát dvě kola kár. Druhé W snapl a vrátil další srdci. Co dál?

Srdci snapneme na stole, odehrajeme eso pikové a zkusíme další káro. West snapne desítkou, přesnapneme. Soupeřům zbývá poslední trumf - vysoký král pikový:

V tuto chvíli máme dvě varianty rozehrání trefů: J trefovým, v naději, že East bude muset pokrýt svou 4. figurou a dubl figura Westu padne do prázdna, nebo malým trefem do 10 v naději, že později z Eastu vypadne druhá figura. Hlavní hráč se v tomto případě rozhodl správně a zkompletoval sbírku 10 zdvihů.

Rozhodnutí nezáleží pouze na náhodě - z průběhu sehrávky víme, že West začal s jedinou kartou v kárech. Z hlediska pravděpodobnostního rozložení karet tedy nebudeme předpokládat, že k jedné krátké barvě bude mít ještě druhou (2 karty v trefech). Proto zahrát na 4list s figurou v ruce Westu je v tomto případě správným rozhodnutím založeným na určité myšlence.


Poslední popsaná partie nenabídne tak ambiciózní závazek (1NT), ale na druhou stranu ukáže na zajímavé možnosti obrany:

Po jednostranné dražbě linky N-S 1C - 1D - 1H - 1NT vynesl Západ správně pik. Východ získal zdvih dámou a otočil tref. Krále vzal Sever esem a zahrál káro k dámě. Západ přebil esem:

V tuto chvíli měl zprostit partnera pozdějších obtíží druhým podehráním pikového esa, namísto toho se však rozhodl pro káro. Hlavní hráč vzal králem a nyní se rozhodl pro chybnou linii - nezahrál tref k desítce, ale stáhl dámu a zahrál třetí tref. East si odehrál i ten čtvrtý - nejvyšší:

V tuto chvíli stačí zahrát jakoukoli jinou kartu než krále pikového, aby byl závazek poražen. Východ se však rozhodl právě pro něj:

Zdvih získalo eso Severu, Jih poté přešel pikem k sobě do ruky. Podívejte se, v jaké pozici je nyní Západ: pokud si zahodí káro, Jih si vypracuje károvou kartu - jako vstup mu poslouží eso srdcové; pokud si zahodí srdci, East sice uhraje krále srdcového a pik, ale bude muset hlavnímu hráči přijít na stůl k srdcím, které se staly nejvyššími.

Pokud by místo krále pikového v dřívější fázi zahrál Východ malý pik, hlavní hráč musí položit kluka. Západ zahodí bezpečně jednu srdci ze čtyř zbývajících. Pokud by nyní došlo k obehrání esa pikového, může Západ pokojně zahodit káro, protože u zdvihu je Sever, který nemá káro k vypracování - zbývá mu pouze srdcová barva. 


Výsledky turnaje ze dne 15. 6. 2020:


Pokud v některém z dalších turnajů narazíte na nějakou zajímavost, neváhejte se o ni s námi podělit - neobvyklé momenty od bridžových stolů, jejich zaznamenání a případné analýzy nám umožňují nad naším koníčkem přemýšlet v jiném světle a činí jej zajímavějším.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner