Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 11. července 2020
  • Lucie Kohutová

Všechno nejlepší, Habro!

Všechno nejlepší, Habro!

Havířovská bridžová akademie slaví 20 let od svého založení.


Historie Havířovské bridžové akademie

HABRA se zrodila z velkého bridžového nadšení a obětavé práce Jaroslava Hájka. Střediskem jeho působení se stalo Gymnázium Havířov-Podlesí, kde na počátku školního roku 2000/2001 představil základy bridžové hry nastupujícím žákům osmiletého studia. Hře se v té době naučil i učitel matematiky a výpočetní techniky Daniel Vachtarčík, což se ukázalo být nespornou výhodou - jednak již v dalším školním roce vedl kurz nováčků, jednak jeho přítomnost znamenala neustálou podporu rozvoje bridže "zevnitř".

Kruh lektorů se od té doby postupně rozšiřoval, nepochybně i proto, že se vedení kroužků ujímali také samotní studenti. V pozdějších letech se realizovaly i další více či méně nesmělé krůčky vedoucí k rozšíření základny: provedly se nábory nejen na osmiletém, ale i čtyřletém gymnáziu, výuka se rozšířila na ZŠ v Karviné či ZŠ v Šenově, v současné době se aktivně učí na havířovské ZŠ 1. máje.

    

Další podrobnosti týkající se rozvoje havířovského bridže naleznete na stránkách Havířovské bridžové akademie a Bridžového spolku Havířov v sekcích HABRA a KLUB. HABRA vede i přehledy svých žáků a absolventů, kdy společenský bridž naučila od roku 2000 do současnosti 198 dětí, zatímco pravidla a základy bridže již 557 dětí.

 

Přínos Havířovské bridžové akademie

Dlouhodobě se ukazuje, že základny v podobě školských zařízení jsou co do stability výchovy mladých bridžistů nejúspěšnější. Proto by právě Havířov měl být v současné době v povědomí všech členů Českého bridžového svazu, jelikož z jeho náruče vyšla jména jako Soňa Hájková, Lukáš Barnet, Markéta Dudková, Kamil Žylka, sestry Tiché a mnozí další, v neposlední řadě také současná reprezentace U26A, kde hned 5 ze 6 členů absolvovalo osmiletý výukový kurz Habry

I vzhledem k četnému množství známých jmen úřadujících na celorepublikovém poli vznikla Síň slávy, v níž jsou od roku 2018 představováni hráči a jejich úspěchy. Jiným žebříčkem je TOP20 nejúspěšnějších velkých cen, kam se zaznamenávají výsledky hráčů z velkých cen, kterých dosáhli ještě jako studenti gymnázia.

 

20. sezóna Habry

Sezóna, která měla být oslavou dvacetileté práce, byla zastíněna pandemií a restriktivními opatřeními. Ta znemožnila nejen setkávání členů a výuku bridže, ale také uspořádání Velké ceny Havířova, turnaje Czech Bridge Tour, který by se nesl ve výrazně slavnostním duchu a nepochybně by se objevily zmínky o významných meznících vývoje Habry. Neproběhlo ani rozloučení s dalšími třemi absolventy Habry, z nichž jeden figuruje v úzkém reprezentačním výběru kategorie U21.

Záběr z VC Havířova 2015


Byť byla sezóna zkrácena, přesto stihli havířovští hráči dosáhnout několika pěkných úspěchů, které trenéři uvedli na Tabuli vítězů současných frekventantů. Kromě toho proběhlo tradiční zápolení o Středoškolský pohár, trofej, kterou získává nejúspěšnější školák sezóny. Počet započítávaných soutěží byl redukován, neuskutečnilo se habrácké soustředění během velikonočních prázdnin, kde dochází k největší interakci nováčků se zkušenějšími bridžisty. Ani juniorské mistrovství Havířova nečítalo tolik turnajů, omezilo se na jeden klubový párový. Přesto boj o vítězství představoval velké drama, v němž se nakonec radoval Filip Chrobok (CZE U16) o pouhý jediný bod před Adamem Pyszkem (CZE U21).

Záběr z habráckého soustředění ve Pstruží, 2019


Útěchou ale může být havířovský vánoční turnaj, který se uskutečnil 22. prosince 2019. Zúčastnilo se rekordních 20 párů, kromě toho proběhla i paralelní nováčkovská soutěž, která čítala dalších 12 hráčů. Celkem se tak na Gymnáziu Havířov-Podlesí sešlo symbolicky 52 bridžistů. Vánoční turnaj rovněž představuje významnou událost co do uvádění bridžistů do Síně slávy, toho roku se této pocty dostalo Kamilu Žylkovi.

Samostatný článek o předvánočních turnajích na webu ČBS


Reprezentační zkušenost zažili Nikol Vachtarčíková, Matyáš Lysek a Filip Chrobok společně s Mikulášem Krásou z Prahy na mládežnickém turnaji ve Szczyrku, kde mezi silnými polskými týmy vybojovali krásné 4. místo.

Samostatný článek o turnaji ve Szczyrku na webu ČBS


Ve 20. sezóně se rovněž pevnému havířovskému jádru v čele s Jaroslavem Hájkem podařilo zveřejnit devítiletý vzdělávací bridžový kurz Havířovské bridžové akademie na YouTube.

Samostatný článek o havířovském YouTube kurzu na webu ČBS


 

Ocenění práce a zamyšlení

V závěru uvádím to nejdůležitější.

Úzká skupina lidí si zaslouží ohromné uznání a vděk za vynaložené úsilí a odvedenou práci při vedení Havířovské bridžové akademie ve spolupráci s Bridžovým spolkem Havířov. Bez Jaroslava Hájka Daniela Vachtarčíka by žádná základna neexistovala. Soňa Hájková, Jiří Mráz a Petr Pszczolka vytrvale pracují ve škole, kde učí základům bridže stále nové a nové tváře, a udržují tak naději na rozvoj českých dorostenců a juniorů, kteří nás jednoho dne budou úspěšně reprezentovat v zahraničí. Samozřejmě celá řada dalších jmen se zasloužila o současnou podobu akademie.

Pandemie přinesla jistý útlum, který vede k zamyšlení: studentům bylo znemožněno chodit do školy, navštěvovat kroužky, setkávat se. Ukázalo se, že online podoba hraní sice může kompenzovat úplný výpadek, ale nemůže hru u bridžového stolu zcela nahradit. I pro studenty osmiletého gymnázia je sociální kontakt s kamarády důležitý a přispívá k jejich radosti ze samotného bridže. K hraní na internetu se mnozí z nich nutí, neužívají si jej naplno.

Jistá stagnace postihla nejen mladé, ale i starší a zkušenější, kteří zajišťují právě onen organizační chod akademie a klubu nejen v Havířově, ale i v dalších městech České republiky (a dost možná i v zahraničí). Docházíme ke zjištění, že kostra bridže spočívá v práci pár jedinců, kteří jí obětují svůj volný čas, ale mnohdy i více. Při výpadku někteří přijdou na to, že existuje také svět bez bridže. Najdou se takoví, kterým se tento svět zalíbí více, a zpět do bridžového kolotoče se již nevrátí. Mladších nástupců je však poskrovnu, proto hrozí, že bychom se do uspokojivého stavu nemuseli nikdy vrátit. 

Je důležité si toto riziko uvědomit a maximálně podpořit ty, kteří nám zajišťují bridžové vzdělání, trénují nás, komunikují s námi. Pomoci jim, aby se vrátili s novou chutí a energií, aby zasvětili do své práce mladší nástupce. O kostru bridžového těla přece nemůžeme přijít.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner