Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 9. srpna 2020
  • Lucie Kohutová

Setkání se svazy 2020

Setkání se svazy 2020

Dne 29. července 2020 se uskutečnilo Setkání s představiteli sportovních svazů.

Kompletní prezentace

 

O národní sportovní agentuře

Národní sportovní agentura vznikla ke dni 1. 8. 2019 s nabytím účinnosti zákona č. 178/2019 Sb., který je novelou zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu. V současné době se mimo jiné věnuje zavádění opatření vedoucích ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Vytváří podmínky pro sport dětí, mládeže a v neposlední řadě pro jejich trenéry. Poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím vyhlašovaných programů.

 

Mimořádná výzva COVID-Sport

NSA se musela určitou cestou vypořádat s nastalou situací související s celosvětovým šířením koronaviru a omezeními sportovních činností, organizovaných akcí či dalších progresivních aktivit v oblasti sportu.

 

Dotace

Agentura si klade za cíl zachovat kontinuitu, nastavit jasná dlouhodobá kritéria a zrychlit administraci. Přehled neinvestičních programů/výzev 2021 zhlédněte v tabulce níže.

Klíčovým má být program pro rozvoj sportovních odvětví v ČR, který zahrnuje organizaci sportovních soutěží a rozvoj vzdělávání ve sportu.

Z hlediska investičních dotací musí být nastaveny podmínky příznivé pro plánování a přípravu investičních akcí (delší lhůta pro podání žádosti, víceletá realizace atd.). Přehled investičních programů 2021 zhlédněte v tabulce níže.

 

Rejstřík sportovních organizací

Podporu sportu lze poskytnout pouze žadateli zapsanému v rejstříku sportovních organizací. Údaje žadatele musí odpovídat skutečnosti. Mezi evidované údaje patří organizace, sportovci, trenéři, sportovní zařízení a významné sportovní akce mimořádné důležitosti.

 

Vstup zahraničních sportovců

S ohledem na současnou situaci jsou definovány podmínky vstupu zahraničních sportovců na území ČR:

  

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner