Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 11. října 2020
  • Lucie Kohutová

Přínos hraní karetních her s dětmi

Přínos hraní karetních her s dětmi

Přináší hraní karetních her již v útlém dětském věku nějaké výhody? 

Text je překladem článku z webu BRIDGE IS COOL.

Karetní hry představují určitou formu zábavy pro dospělé i děti. Mnozí z nás sáhnou po balíčku karet s cílem zahnat nudu nebo jednoduše zabavit hosty během společného pátečního večera. Nedávné rodičovské studie však ukázaly, že hraní karetních her s dětmi přináší celou řadu výchovných a vzdělávacích benefitů. Karetní hry mohou být levnější a zdravější alternativou trávení volného času ve srovnání s videohrami nebo mnohými dalšími aktivitami, které se rodiče snaží nabídnout dětem ve snaze je zabavit. Jinými slovy - na karetní hry je možno pohlížet jako na zprostředkovatele zdravého soutěžení a dostatečné sociální interakce a v neposlední řadě také jako na přispěvatele k rozvoji řady dovedností.


Zdroj: BRIDGE IS COOL

 

Karetní hry posilují motorické, kognitivní a emoční dovednosti

Hraní karetních her prospívá obratnosti a koordinaci ruky a oka. Jednoduchý počin spočívající v držení hracích karet rozvíjí právě tyto dvě hlavní motorické dovednosti.

 

Kognitivní dovednosti

Kognitivních dovedností vyvolaných či posílených hraním karetních her s dětmi existuje nespočet: od pamatování po přiřazování/párování, rozpoznávání čísel a vzorů, ... Zvyšující se úroveň obtížnosti vede děti k tomu, aby více využívaly vlastní intelekt při hledání řešení a nových cest vedoucích k cíli.

Můžeme bez obav také tvrdit, že karetní hry zdokonalují dovednosti, které pracují s pravděpodobností a statistikou. Neustále však o činnosti musíme přemýšlet jako o zábavě, abychom uchovali pozornost a soustředění dítěte. Takže kdokoli provází dítě světem karetní hry (rodiče, sourozenci, prarodiče či kamarádi), nesmí zapomínat na udržování přátelské a radostné atmosféry, bezpečného prostředí a dalších nezbytných podmínek.

Nahlédněme nyní na užitek karetních her z vážnější perspektivy: jejich role je velmi důležitá u lidí trpících různými nemocemi (jako pacienti s demencí) nebo obecně při boji proti ztrátám a poruchám paměti.

 

Emoční inteligence

Působí vliv karetních her také na emoční stav dětí? Odpověď je poměrně snadná, pokud uvažujeme interakci více hráčů. Malé děti komunikují s rodinou v přátelském prostředí a jsou povzbuzovány ke zdravému soutěžení.

Dosažení cíle je stejně důležité jako naučit se prohrávat. Trpělivost a fair-play může být "vyučována" od raného dětského věku a karetní hry jsou nesmírně efektivním prostředkem. Všechny karetní hry vyžadují komunikaci, děti si navzájem povídají, vyjednávají, musí porozumět pravidlům, střídat se a vzájemně se vyzývat. A jak vyřešit emoční utrpení dítěte způsobené konkrétní situací v karetní hře? Odpověď naleznete v předchozím textu: vedením hry jako zábavy, poukázáním na to, že nehledě na výsledek je stále naším hlavním cílem se pobavit, užít si společně strávený čas.


Zdroj: BRIDGE IS COOL

 

Nejoblíbenější klasické karetní hry pro děti


Válka

Cílem hry Válka je získat všechny karty z balíčku, přičemž esa mají nejvyšší hodnotu a dvojky nejnižší. Hráči se nemohou na karty dívat, musí je pouze sejmout z hromádek rovnoměrně rozdělených mezi ně. Karty jsou otočeny lícem dolů, při tahu obracejí horní kartu z hromádky. Nejvyšší hodnota vyhrává a bere ostatní karty soupeřů do té doby, než zůstane poslední hráč s balíčkem úplně všech karet. Pokud jsou zahrány dvě karty stejné hodnoty, remíza je rozřešena zahráním nových karet k těm, které jsou již položeny na stole. Vítěz tohoto rozstřelu si vezme všechny vyložené karty.

 

Crazy Eights/Šílené osmičky

Na rozdíl od Války, kde se hráči snaží získat celý balíček, se v Crazy Eights chtějí všech karet zbavit. Hru hrají dvě až čtyři osoby. Dvěma hráčům se rozdá po sedmi kartách, třem nebo čtyřem po pěti kartách. Zbytek karet je umístěn na hromádku doprostřed stolu. Jedna karta se otočí lícem nahoru, položí se na stůl a zakládá tak odhozovou hromádku. Karty se zahazují po směru hodinových ručiček, přičemž jedna karta, kterou hráč zahazuje, musí odpovídat poslední odhozené kartě na stole buď hodnotou, nebo barvou. Pokud hráč nemá ani hodnotu, ani barvu, může použít libovolnou osmičku a uvést, jakou si přeje změnu. Jestliže hráč nemá hodnotu, barvu ani osmičku, musí si dobrat kartu z dobírací hromádky.

 

Rummy

Rummy představuje skvělou variantu pro děti, jelikož její pravidla lze aplikovat i na různé jiné hry. Začněte se základními pravidly a postupem času je rozvíjejte ve složitější verze a podoby. Tato hra zahrnuje strategická rozhodnutí a pečlivou kalkulaci. Hlavní myšlenkou je kumulovat barvy se stejnou hodnotou nebo symbolem. K vítězství je třeba tvořit sady.

 

Go Fish/Jdi rybařit

Toto je velmi zábavná hra pro děti, protože rády křičí na své společníky "Go fish/Jdi na ryby!". V neposlední řadě mají radost, když vidí, že i dospělí dělají chyby. Hra spočívá ve sběru sad žádáním ostatních hráčů o karty dle potřeby. Jedná se o efektivní komunikační a vyjednávací trénink.


Zdroj: BRIDGE IS COOL

To byl pouze stručný výčet klasických karetních her, které lze hrát s dětmi. Můžete vyzkoušet i jiné a určitě tím zajistíte svému dítěti osvěžující zdroj zábavy. Mějte na paměti, že učení může být stejně zábavné a radostné jako hraní. A ačkoliv se karetní hry mohou zdát jednoduché, jsou skutečně účinné, pokud jde o vzdělávání a zdraví.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner