Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 22. února 2021
  • Lucie Kohutová

Z lásky od Valentýna

Z lásky od Valentýna

Překlad článku From Valentine with Love by Red Jack, youth.worldbridge.org.

Při příležitosti nedávného svátku zamilovaných přinášíme překlad článku From Valentine with Love by Red Jack, který byl publikován v anglickém jazyce na mládežnickém webu Světové bridžové federace.

Není to tak dávno, právě před pandemií, kdy se bridžisté setkávali tváří v tvář, hráli a rozebírali partie...

"Připojíš se ke mně zítra na turnaji?"

Nakonec se jí zeptal. Se zatajeným dechem využil skutečnosti, že bok po boku sledovali obrovskou tabuli s výsledky turnaje, který právě skončil. S očima zírajícíma vzhůru nemusel čelit její tváři a překonávat ten zatracený stud, který jej ochromil pokaždé, když měl v úmyslu se jí zeptat.

"Je mi líto, nemohu," odpověděla, aniž by mu věnovala jediný pohled. Jako by mluvila na světelnou tabuli, která hlásila výsledky - pokud jde o ty jeho, rozhodně nebyla příliš milosrdná.

Čekal to. Nakonec, zítřejší den sliboval oslavy 14. února, svátku zamilovaných. Ostatně, právě z tohoto důvodu sebral odvahu ji oslovit. Ale v co doufal? Pravděpodobně už pro tento zvláštní den byla zadána, i když z informací, které o ní nenápadně zjišťoval, nevyplývalo, že by měla dlouhodobý vztah.

Byl tak ponořen do svých myšlenek, střídavě zmatených a zklamaných, že téměř nadskočil, když pokračovala s očima upřenýma na tabuli: "Zítra odpoledne mám schůzku. S kamarádkou," jako by chtěla vyjasnit. Poté se otočila a pohlédla mu přímo do očí. "Ale jestli máš zájem, můžeme si zahrát zítra večer.

Vypadal očividně ohromeně, protože rychle pokračovala: "Ale pokud nemůžeš, nevadí, necháme to na jindy." Rychle něco zamumlal o výsledcích na tabuli, omluvil se, že tomu úplně neporozuměl.

Když se vzpamatoval ze svého zmatení, zjistil, že domluva na příští večer platí. Pospíchala pryč, takže nebyl čas si promluvit o ničem jiném.

Čekat a doufat

Schylovalo se k začátku večerního turnaje následujícího dne. Seděl u stolu a střídavě pátral očima u vchodu do místnosti a na displeji svého mobilu - částečně sledoval čas, částečně doufal, že zazvoní. "Vyměnili jsme si čísla?" Teď, když nad tím tak přemýšlel, zjistil, že patrně ne.

Zatímco byly rozdávány krabice a zápisové lístky, postupně ztrácel veškerou naději. Dospěl k závěru, že možná nepochopil jejich domluvu nebo jí něco zkřížilo plány nebo - i když to bylo bolestivé pomyšlení - se na něj prostě vykašlala.

Vydrž, ty malověrný!

Najednou se zjevila v chodbě. Téměř ji nepoznal, byl zvyklý ji vídat v džínách a tričku s vyčesanými vlasy. Byla nádherná: přiléhavé červené šaty, možná až příliš tenké na chladný únor, a záplava blonďatých vlasů, které lemovaly její obličej a velké černé oči, jí padaly na ramena. Cítil se provinile, jednak pro svůj nedostatek sebevědomí, jednak proto, že ho vůbec nenapadlo uvažovat nad něčím elegantním na sebe. Mysl mu totiž zcela zatemnila jeho vytoužená schůzka.

U stolu

Svižně se k němu přidala u stolu a omluvila se za zpoždění. Strávila totiž celé odpoledne s kamarádkou a sotva měla čas na něco k snědku a aby se převlékla.

"Co hrajeme?" zeptali se oba zároveň. Rychle nadepsal konvenční kartu a čekal na její návrhy. Nakonec se shodli na systému, který hráli téměř všichni v klubu. 1 v drahé 5list, 1 káro 4list, 1 tref od dublu, silný 1NT, silná zahájení na 2. stupni a 2 trefy GF, dotaz na esa. Možná "staromódní", ale bylo to v pořádku, s obvyklými konvencemi a přirozeným Staymanem. Vše ostatní intuitivně naturální, dohodli se se smíchem.

Osud jí dopřál místo na Jihu, jemu na Severu, aby se vzájemně hledali pohledem a vyměňovali si vtípky během čekání a výměny krabic.

První polovina turnaje uběhla bez ostudy. Předpokládané průměrné partie se střídaly s dobrými výsledky. Ukázalo se, že je z hlediska techniky zkušenější hráčkou, ale popravdě, i přes veškerou snahu koncentrovat plnou pozornost na hru je výsledky vůbec nezajímaly. Bylo mezi nimi dosaženo jakéhosi nerozpoznatelného porozumění, které se neustále prohlubovalo, více a více s každou odehranou partií.  

Osudová partie č. 14

K jejich stolu dorazil pár, který se klubových turnajů pravidelně účastnil, takže jej dobře znal. On byl velmi tradičním hráčem, trochu příkrý, ale nikdy arogantní a vždy ochotný poradit a vysvětlit. Ona, také výborná hráčka, byla jeho obvyklou partnerkou. 

Po absolvování zdvořilostního rituálu poznamenal: "Tohle je valentýnská partie," a podíval se jí do očí, jako by to chtěl ještě více zdůraznit.

Zahájila 1 tref, který byl alertován, ale nikdo se nezeptal na význam.

 On držel tento list. Partie zaváněla slemem, dost možná velkým. Mohl skočit, tím by ale zabral dražební prostor. Proto se rozhodl pro hlášku 1 káro. Rebidovala 2 trefy. V tuto chvíli si nebyl jist, jak pokračovat. Skočit na 6NT? Zeptat se na esa? Potřeboval přesnější informace o tom, jak k sobě listy pasují, aby vydražil velký slem. A tak zkusil ukázat forcing hláškou 2 srdce. Následovalo nečekané zvýšení na 3 srdce.

Snažil se představit si její list: dlouhé trefy (protože je opakovala), bez fitu v kárech (dubl?), bez zádrže v pikách, dobrá podpora srdcová, ale ne 4list, protože by jej ukázala na 1. stupni.

Věděl, že může ukončit dražbu přímou hláškou 6NT, jako tomu pravděpodobně učiní další hráči, ale bude to nejlepší závazek? V partii může být také 6 trefů nebo 6 kár a nemusí tam být 6NT, nebo dokonce velký slem. Nechtěl si nechat ujít příležitost udělat dobrý dojem. A také se mu líbila představa prodloužení tohoto dražebního rozhovoru.

Měli by mít dohromady na lince 32-33 bodů a 2 barvy, které je možné vypracovat. Dost pro slem, navíc s kontrolami 1. a 2. kola v ostatních barvách. Otázkou zůstávalo, zda je možné splnit pouze malý, nebo velký slem.

A tak se automaticky zeptal na esa, i když se nebyl jist, zda zvolil správnou cestu. Odpovědí mu bylo 5 kár, 1 eso. Mohl by situaci ještě napravit nějakou improvizovanou nabídkou? Neviděl žádné východisko. Rezignovaně se zeptal na počet králů hláškou 5NT. Nevěděl, co čekat, ale odpověď pro něj byla spíše zklamáním: 6 srdcí, dva králové. Samozřejmě, zahájení s AK-K se v první hře nabízí. Ale i kdyby ukázala tři krále, uvědomil si, že nemá důvod se rozhodnout pro velký slem. Ve skutečnosti možná bylo lepší, že ukázala pouze dva krále. Mohla mít 6 solidních trefů a KQ v srdcích, ale i tak závisel velký slem na příliš mnoha faktorech, jako tažná trefová barva nebo dělení 33 a sedící impas, popř. další finesy v pikách nebo kárech, aby mohlo být uhráno 13 zdvihů.

Na druhou stranu, závazek 6NT vypadal, že má velkou šanci na úspěch. Musel učinit rozhodnutí.

Co se může pokazit?

Tehdy v tom měl ruku malý bridžový ďábel. Možná přemýšlel až příliš, možná byl až příliš vzrušený nejen kvůli slemu, každopádně - aniž si to uvědomil - vytáhl a předložil hlášku...místo 6NT 7 srdcí!

Soupeř nalevo rychle pasoval a on pozoroval ostatní zelené kartičky, které jako ve zpomaleném filmu přistávaly rovněž před partnerkou a druhým soupeřem. Zadržel dech a čekal na výnos, který měl rozhodnout o jeho osudu.

Tohle byl list Jihu:

Po pasu Eastu se rozhodla zahájit. List sliboval potenciál ve vypracování trefové barvy, také přinášel 2-3 defenzivní zdvihy. Doufala v rychlý konečný závazek v NT. Podcenila však své problémy s rebidy. 

Po odpovědi 1 káro - s tím, že neměla drahý 4list - nenašla lepší cestu než rebidovat 2 trefy. 2 srdce dále komplikovaly její život. 1 káro stále mohlo ukazovat pouze 4list. Dražit NT bez zádrže v pikách se nejevilo být dobrým řešením. Opakovat znovu trefy s pouhým 5listem také nepřipadalo v úvahu. Mohla nabídnout 2 piky jako 4. barvu, ale nevěděla, za jakým účelem. Partner chtěl očividně získat více informací o jejím listě, takže by možná bylo vhodné podpořit srdce, ukázat, kde má hodnoty. Byla to bezpečná varianta vzhledem k tomu, že na 1. stupni již vyloučila drahý 4list.

Pilně pokračovala v odpovědích na esa a krále a byla poměrně překvapená, když viděla partnerových 7 srdcí. Očekávala spíše závazek v NT. Na chvíli zůstala zmatená a nerozhodná, ale nemohla o tom příliš přemýšlet, aby nevyvolala podezření z využívání neoprávněných informací. V hlavě si přehrávala dražbu a dospěla k závěru, že pravděpodobně hrají na fit 4-3, čehož si byl její spoluhráč dobře vědom. Asi chtěl využít možnosti snapů. Jediné, co mohla v tuto chvíli udělat, bylo pasovat.

Expert po jeho levici, po sotva postřehnutelném zaváhání, před sebe položil kartu lícem dolů a po povzbuzení své partnerky ji otočil.

Byla to...trefová dáma. 

Zoufalý plán

Jakmile vyložila stůl, sotva se zmohl na poděkování, jak se snažil popadnout dech. Dva listy naproti sobě:

Pokusil se zachovat klid, který rozhodně v danou chvíli nepociťoval, a vyhýbal se jejímu pohledu. Z očí jí blikaly otazníky. Možná si uvědomila, že něco není v pořádku. Možná to nebyl ložený závazek.

Jakmile začal být schopen opět racionálně uvažovat, zkusil se zamyslet nad nějakým plánem. Shora měl 8 zdvihů, 2 pikové, 3 srdcové, 1 kárový a 2 trefové. Pokud by seděly finesy v kárech a pikách, dostal by se na 10 zdvihů. Kde vzít další 3? Vypracovat kára nebylo možné, aniž by se soupeři dostali do zdvihu. Aby vypracoval trefy, potřeboval by jejich dělbu 3-3, což by mu nabídlo další dva zdvihy - naprosto k ničemu, když by dříve či později byly snapnuty trumfem soupeřů. Samozřejmě vytrumfování nepřipadalo v úvahu, vzhledem k tomu, že soupeři měli trumfů více.

Zablesklo se světýlko na konci tunelu. Jedinou možnou variantou bylo stáhnout všechny zdvihy ve vedlejších barvách, celkem 7 zdvihů včetně impasů, a uhrát 6 trumfových zdvihů.

Bylo však třeba správné načasování, jelikož na stůl byly kromě srdcí pouze dva vstupy - eso a král v trefech. Jeden vstup pro impasování kár a druhý vstup pro impasování piků. 

Sebral zdvih esem trefovým a ihned zahrál impas kárový. Dáma získala zdvih, takže přešel na stůl králem trefovým, impasoval dámu pikovou a stáhl další dva pikové zdvihy. Na jeden zahodil ze stolu káro. 

Sever je na výnose. Pokračování je automatické. Snap kárový, snap trefový. West byl bezmocný. Pokud se trefy dělí 3-3, není problém. I když se rozhodne snapnout 8 nebo 9 (při trefech 4-2), hlavní hráč přesnapne, vrátí se zpět snapem károvým a hraje další tref, se stejným záměrem.

Takto vypadalo celé rozdání:

Samozřejmě, že hodně faktorů muselo hrát ve prospěch hlavního hráče. Dělení barev, finesy. Pouze trumfový výnos by velký slem porazil, zatímco kterýkoli jiný umožnil splnění touto linií sehrávky. 12 zdvihů je v partii vždy, ať už v srdcovém, beztrumfovém nebo károvém závazku. Pouze v srdcích lze však uhrát 13 zdvihů, a to po jakémkoli jiném než trumfovém výnosu.

Věci se dějí tak, jak se mají dít

Zatímco zapisovala výsledek pod sloupec plný závazků 6NT, nemohl zapomenout na její ohromený a udivený pohled zároveň. Uspokojení ze splněného velkého slemu však nebylo ani zdaleka srovnatelné s emocemi, které vzbudily její velké černé oči. 

Expert odešel, zatímco partnerka pronesla několik komentářů k prvním výnosům, trumfům a "valentýnskému velkému slemu". 

Na konci turnaje nečekali na výsledky. Nezajímaly je, jakkoli se průběh vyvíjel, jejich vítězstvím bylo to, že se setkali. 

Rozhodčí zastavila experta předtím, než odešel, a zeptala se ho na velký srdcový slem. Proč nevynesl trumf? To se mu nepodobalo, že by za takových okolností dělal chyby, ačkoli jím uskutečněný výnos rozhodně nebylo nutné kritizovat. Expert se na ni potměšile podíval s úsměvem napůl komplice, napůl viníka: 

"Na Valentýna se věci dějí tak, jak se mají dít," odpověděl záhadně, zapnul si kabát a šel ven za svou partnerkou. 

A naši dva hrdinové?

Najdeme je v pizzerii přímo u klubu. I v tuto hodinu se hemžil mladými i staršími páry, které hltaly pizzy všech druhů a chlemtaly sklenice piva ve světle romantických svíček. O dva stoly dále seděl ve společnosti expert, který jim na oplátku kývl na pozdrav sklenicí s pivem. 

Od toho večera uplynulo několik let, ale každý 14. únor se koná turnaj, kterého se účastní, pak následuje pizza a pivo při svíčkách. Samozřejmě se vracejí k rozpravám o této partii a nečekané pomoci, nyní již přesvědčeni, že se nejednalo o chybu, který jim umožnila splnit nezapomenutelný valentýnský velký slem. 

Ach, zapomněl jsem, neřekl jsem vám jejich jména: Valentýna a Valentýn, samozřejmě. Kdybych to prozradil na začátku, nebral by mě nikdo vážně.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner