Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 10. července 2021
  • Lucie Kohutová

Konference BAMSA 2021

Konference BAMSA 2021

Od 28. června do 1. července 2021 proběhla v online podobě konference BAMSA.


Co je BAMSA?

BAMSA - Bridge: A MindSport for All je akademický vědecký projekt, který zkoumá sociální aspekty bridže a jeho přínosy jakožto myšlenkového sportu. Oficiální webové stránky se všemi informacemi naleznete pod tímto odkazem. Zde můžete projekt podpořit v rámci kampaně Keep Bridge Alive. Další možností je zakoupení lístku na sledování ACES & KNAVES do 11. července.


BAMSA na sociálních sítích

Sledujte BAMSA na Facebooku a Twitteru (@bridgemindsport). Navštivte webové stránky a přihlaste se k odběru elektronického bulletinu, abyste získávali aktuální informace o novinkách z Bridge: MindSport for All.


O konferenci BAMSA

4. mezinárodní bridžové konference - v časech Covidu-19 v online formě - se zúčastnilo více než 500 zájemců ze 62 zemí světa. Pořadatelem byla The University of Stirling and Bridge: A MindSport for All (BAMSA). Významným podílem přispěla přední osobnost BAMSA profesorka Samantha Punch, který mj. zprostředkovávala komunikaci s účastníky. Událost se uskutečnila ve dnech 28. června - 1. července 2021. Úspěšným vystoupením vyvrcholilo společné úsilí mnoha lidí. Do programu bylo zapojeno 70 přednášejících a panelistů z 20 zemí. Nezbytný hnací pohon představovala spolupráce členů globální sítě BAMSA, a to tím spíše, že účast na konferenci byla pro všechny zájemce zdarma.

Financování zajistily Scottish Bridge Union (Skotská bridžová federace), American Contract Bridge League Educational Foundation, Leisure Studies Association a University of Stirling. Díky jejich podpoře lze konferenci označit cenným online zdrojem pro mezinárodní bridžovou komunitu. Záznamy všech relací jsou postupně upravovány a na konci roku se na webu BAMSA objeví úplné zprávy a výstupy.


O programu a zaměření konference

Konference se zaměřila na navázání dialogu mezi akademiky a hráči bridže. Přítomni byli zástupci místních, regionálních, národních a mezinárodních bridžových organizací. Mezi odborníky lze zařadit veškeré tvůrce politiky, bridžové učitele, organizátory a hráče. Svými příspěvky konferenci obohatili akademici z různých oborů. Své zastoupení našla sociologie, psychologie, sportovní studia, vědy o zdraví, globální studia, studie sociální práce a volného času.

Jednotlivá zasedání podnítila rozsáhlé diskuse. Profesor Martin Seligman ve svém projevu představil "wellbeing theory" ve spojitosti s bridžem. Další sekce se zaměřily na roli bridže ve společnosti a na to, jakými způsoby může být bridž přínosem lidem různých generací. 

Přednáška o vzdělávání a digitálních technologiích vyvolala diskusi o efektivním učení bridže ve školách. Účastníci sdělovali své zkušenosti a zvažovali výhody a nevýhody zapojení do výuky bridžistů-expertů, učitelů-nebridžistů, mladších bridžistů-studentů. Většina se shodla na tom, že v šíření bridžové osvěty mezi školami je nutné zajistit kontakty na školách, čili zapojit přímo učitele z dané školy (tedy i nebridžisty) - především vyučující matematiky. Pozitivní dojmy získali přispěvatelé i z práce s mladými studenty-bridžisty, kteří jsou věkově bližší začínajícím bridžistům, či dokonce jejich vrstevníky.

Při bridži je důležité také řešení nerovností mezi hráči a vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. Na zasedání o genderu bylo navrženo školení v oblasti rovnosti a nevědomé předpojatosti pro rozhodčí, pořadatele turnajů a trenéry mládeže.

Covid-19 významně změnil způsob fungování bridžových klubů. Diskuse o příležitostech a výzvách po Covidu představovala přínos pro kluby, které plánovaly návrat ke hře tváří v tvář, naživo. Online podoba bridže znamenala pro mnohé hráče záchranný můstek udržitelnosti, nikoliv však pro všechny. V některých případech zanevřela na bridž až polovina hráčů určitých klubů, což vedlo k neúnosnosti organizace dalších bridžových soutěží.

Za účelem zvýšení povědomí o pozitivní roli bridže ve společnosti konference představila mnoho výhod hraní bridže. Pozitivní případové studie z celého světa jsou extrémně důležité pro vládní strany odhodlané zlepšovat duševní zdraví a snižovat sociální izolaci.


Podrobný program konference a videa

Časové členění jednotlivých zasedání a podrobnější program včetně abstraktů prezentujících a panelistů je k nalezení pod tímto odkazem. Pro zájemce zde přidáváme přímé odkazy na videa a prezentace vztažené k jednotlivým zasedáním.

Kompletní soupis abstraktů k výstupům

Nástroje a cesty k učení bridže


Pokud jste se zúčastnili konference...

Nahrávky veškerých sekcí budou k dispozici na začátku měsíce srpna, podrobný výstup a shrnutí bude následovat v září. Do té doby je možné vyplnit evaluační dotazník. Další doplňující poznámky lze zaslat přímo na e-mail bamsa@stir.ac.uk.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner