Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 16. srpna 2021
  • Lucie Kohutová

Z historie československého bridže: Česky psané předválečné knihy

Z historie československého bridže: Česky psané předválečné knihy

Další pokračování Z historie československého bridže se zabývá autory a knihami o bridži, které vyšly do roku 1940.

Autor článku: Petr Bahník

Vítám jakékoliv připomínky k tématu, doplňující informace a informace o chybějících knihách. Zároveň vítám případné informace o tzv. samizdatových knihách v češtině, kterým bych se chtěl někdy v budoucnu věnovat v samostatném článku. Samostatnou kapitolou v ní bude i zmínka o 'nakladatelské' činnosti pana Maříka, na jehož překladech (a jeho spolupracovníků) jsem v mládí bridžově vyrůstal.

Opět děkuji také již všem těm, kteří mi poskytli různé historické bridžové materiály.

 

Česky psané předválečné bridžové knihy

Co psát o knihách, které se v naprosté většině snaží naučit čtenáře bridž?

Budeme si proto všímat faktografie, zastavíme se u některých autorů, ukážeme si některá doporučení autorů, na skenovaných ukázkách uvidíme terminologii používanou při bridži.

  

Asi první kniha v českém jazyce je překladem...

Tak jsem chtěl začít ještě před tím, než se mi kniha dostala do rukou. Přes jméno autora, o kterém jsem nikde nic nenašel, se mi zdá, že kniha byla prvotně napsána pro českého čtenáře.

Svědčit by o tom mohla i historka o pražském právníkovi, jeho plavbě a jeho bridžové hře.

Kniha je napsána tak, že i čtenář v dnešní době by se mohl naučit tzv. Plafond verzi bridže, vycházející z Vanderbiltových úprav Auction bridže na verzi bridže ve světě zvaný Contract bridge a ve Francii a u nás nazývaná Plafond bridge.

Všechno je to bridž tak, jak známe, jen se liší vlastní počítání - hodnoty zdvihů, které zdvihy se počítají a jak. Stručně se o historii bridže zmíním v článku o založení Československého bridžového svazu.

Bridžové výrazy jsou směs českých, anglických a případně francouzských slov tak, že je tomu poměrně jednoduše rozumět, některé výrazy se používají dodnes nebo jsou známe z anglických knih. Licitace je poněkud obstarožní a pro její vysvětlení jsou používáné tzv. quicktrickové hodnoty, v té době ještě nebylo známé dnešní počítaní bodů 4-3-2-1 za A-K-Q-J.

A tak následující list má hodnotu quicktricků:

AKxxx - 2 quicktricky
10xx - 0
Qxx - 1/4
KQ - 1

Dále je také používaný pojem počtu tricků, které může získat trumfová barva za předpokladu průměrného dělení zbývajících karet u ostatních hráčů.

Takže barva AKxxx při průměrném dělení zbývajících karet 3-3-2 má trickovou hodnotu 4 tricků.

Na prvním a druhém místě není podle tehdejších předpokladů potřeba příliš mnoho quick tricků a je možné otevírat i s kartou, která má hodnotu 4 tricků, takže karta

109
AK762
J42
432

byla v tehdejších dobách otevíraná jedním srdcem.

Naopak po dvou nebo třech pasech se otevíralo se silnější rukou, neboť partner již vyloučil bartu hodnoty 4 tricků, případně s více quick tricky (ekvivalent bodů).

Přestože je tento 90 let starý přístup poněkud obstarožní, vysvětlování a licitace mají svoji vnitřní logiku a jsou určitě zajímavé.

V knize je zmíněno i v dnešní době známe pravidlo jedenácti (po výnosu čtvrté shora), dále doporučení vynášení do silné barvy stolu po levici a do slabé barvy stolu po pravici. Také je doporučováno nevynášet krátkost, máte-li 4 a více trumfů, a používat takzvané echo, v dnešní době můžeme říci namarkování dubla, do výnosu AK.

Prostě i před devadesáti lety se tu hrál naprosto normální bridž.

Kapitoly knihy:

I. Stručná pravidla dražebního a smluvního bridge.
II. Licitace
III. Hra

  

Velice stručná knížečka, ve které jsou z počátku popsány základní pravidla hry, ve střední části je několik praktických rad pro začínající hráče a zbytek knihy je systém počítání do kříže, který v současné době znají jen ti starší z nás.

Autor Vladimír Čečelín byl knihkupec známý v právnických kruzích, neboť ze stručných výtahů z učebnic profesorů vytvářel oblíbená skripta a zároveň nabízel přípravné kurzy ke zkouškám.


  

Autorem této knihy je ústecký hráč, díky jehož iniciativě nemáme jen tuto knihu, ale máme možnost poznat částečně i minulost československého bridže.

Angažoval se v obou česky psaných předválečných časopisech a byl i šefredaktorem toho pozdějšího z nich. Za většinu existujících fotografií z předválečného období můžeme poděkovat právě jemu.

Kniha je spíše pravidly hry. Kromě pravidel a jak počítat je zde také popsaná bridžová etiketa a (doporučený) herní řád klubů.

Kapitoly:

I. Bridgeová pravidla
II. Bridgeová etiketa
III. Bridgeové účtovací tabulky
IV. Bridgeový herní řád

  

  

Tato útlá knížečka není pro začátečníky, nýbrž pro hráče takzvaného Plafond-bridge, kteří přecházejí na Contract-bridge při použití Culbertsonova licitačního systému.
Rozhodně měla svůj význam ve své době, kdy slovenští a moravští hráči hráli již variantu contract bridge, zatímco v Praze byl nejrozšířenější plafond bridge.

Artuš Lederer (1883-1937)
Narozen 3.2.1883 v Heřmanově Městci, zemřel 20.11.1937 v Praze. Ing., dr. techn., stavitel, práce v oboru stavebnictví.

  

Tato kniha je z mnoha aspektů zajímavá.

Přes svůj název je to kniha, kde je důsledně - kromě obálky - používan český název karetní hry - bridž.

Kniha je rozdělena do dvou částí.

V první části jsou popsána pravidla, mechanismus dražby a sehrávky, dále je zde vysvětleno různé trojí počítání 'na kříž' pro auction, plafond a contract bridž. Poté autor popisuje několik pokynů pro začátečníky a zásady správné hry.

Kniha je zajímavá svou druhou částí, kde autor popisuje ucelenou licitační teorii. Druhá část určitě není lehké čtení ani pro pokročilé bridžisty. Jsou zde zaváděny pojmy jako hodnota karty, licitační hodnota barvy, licitační základna, nejvyšší přípustná nabídka z první ruky a zvyšovací schopnost.

Všechny tyto pojmy jsou pak použity pro vysvětlení, co a jak se má licitovat. Připomeňme si opět, že jde o dobu, kdy ještě není používána Miltonova metoda hodnocení karty 4-3-2-1 pro A-K-Q-J.

Pro použití této teorie je zapotřebí ohodnotit list pomocí figur v listě, jejich rozložení a délky barev, ve které se vyskytují. Po odpovědi partnera se list musí přehodnotit podle partnerovy hlášky.

Sám autor uvádí, že nevýhodou systému je složitost, která vede k pomalé licitaci. Osobně mám pocit, že tento systém nebo podobný jiný na principech tohoto systému ještě nedávno hrála dvojice, která byla pověstná svou superpomalou hrou.

Nakonec se ještě zastavíme u autora, který knihu napsal ve dvaceti osmi letech jako svou první. Později světoznámý vědec, který se proslavil nejdříve během války svým systémem zaměřovače protiletadlového dělostřelectva a později v oblasti počítačových věd. Oba jeho útěky za hranice ať před válkou, nebo později v roce 1964 byly velice dobrodružné.

Více o Antonínu Svobodovi viz následující odkazy:

Odkaz 1 - Wikipedie

Odkaz 2 - Radio Prague International

Pokud máte rádi soudobou vážnou hudbu, doporučuji si poslechnout i tvorbu syna Tomáše Svobody, česko-amerického autora soudobé vážné hudby, např.

String Quartet No. 6, Op. 185 by Tomas Svoboda,

při kterém jsem v živém provedení tohoto kvartetu vzpomínal na přínos otce tohoto autora pro kybernetiku a i pro český bridž.

  

Vlastně ani nevím proč takováto knížečka vyšla. Na 30 stránkách je deset úvah na různá témata doplněných česko anglicko-francouzským slovníčkem bridžových pojmů a praktickými příklady. Není to učebnice, ale úvahy snad mohou mít nějakou hodnotu pro pokročilejši začátečníky.

Názvy jednotlivých kapitol naznačují témata k úvaham:

Úvod
Mravný hodnoty bridge
78 řádek o dražbě v bridgi
O hře samé
Taktika
Bridgeová matematika
No trumps
Plafon
Bridge ve třech
Obřadnictví bridge.

Jako ukázku přikládám úvahu o Obřadnictví bridge:

Snad byli autoři spokojeni, že napsali knihu o tehdy módním bridži.

  

Proti jiným slabým knížečkám, spíše brožurkám, je tato knížečka silnější, řekněme brožura, s klasickým obsahem: popis, jak se hraje bridž, jak se počítá, jak se draží a technika hry. Poněkud vybočuje úvod ke knize, kde je rozebírána symbolika bridže způsobem, který by v dnešní době odradil mnoho čtenářů.

Z kapitol o technice hry si ukážeme několik rad (obdobných jako v jiných knížkách), ze kterých je vidět, že námi používané hlášky mají skutečně již dlouhou historii.

Žádné bližší podrobnosti k této knize nemám.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner