Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 25. prosince 2021
  • Lucie Kohutová

Z historie československého bridže: Ostatní předválečné turnaje

Z historie československého bridže: Ostatní předválečné turnaje

Kromě pravidelně konaných mezinárodních turnajů v Píšťanech a Starém Smokovci byla pořádána i řada jiných turnajů. 

Autor článku: Petr Bahník

Oblíbenými místy byla hlavně lázeňská města, podobně jako jsou Píšťany a Starý Smokovec (klimatické lázně).

Zpoždění za Slovenskem a častečně za Moravou (v Čechách se hrála déle plafond verze bridže) je vidět i na pořádání turnajů v Čechách, kdy první turnaje se objevují až koncem roku 1934 a v roce 1935, a mezinárodní turnaje se objevují dokonce až v roce 1936.

A tak se můžeme setkat s turnaji v Karlových Varech, Libverdě, Teplicích Šanově, Jeseníku, Studnianských Teplicích a jiných lázních. Dále je to i Praha a jiná místa.

Před válkou nebyl ještě sjednocen způsob počítání/vyhodnocování zápasů, a tak byly v různých turnajích používané různé způsoby, nebuďte tedy překvapeni různými výsledky. Toto již bylo vidět v prvním článku o Píšťanských turnajích, kdy z počátku vítěz měl třeba deset bodů za pět vítězství. Používalo se hodnocení 2:0, 1:1, 0:2, kdy remíza byla, pokud zápas skončil maximálně o malý počet impů. Později byly již použity jiné systémy jako Stockholmský, ale i Tugendhatův. Tomuto tématu se budu věnovat v některém z příštích článků.

Podíváme se na ty z větších turnajů, nejlépe jsou opět zdokumentované roky 1935 a 1936, kdy se objevují krátké reportáže a fotografie v Bridgeové revui.
 

1933

8.-10. 12. 1933: Freiwaldau-Gräfenberg – Lázně Jeseník

Koncem roku 1933 se v termínu 8.-10. 12. 1933 hrál turnaj v Lázních Jeseník (Gräfenberg). Kde a za jakých podmínek se hrálo, lze zjistit v následující pozvánce publikované v novinách Deutche Post 23. 11. Vítězem se stal východoslovenský tým Reiter-Klub Kaschau (Košice).


 

1934

28. 3. 1934: Praha

Jedním z prvních zdokumentovaných turnajů týmů v Praze je turnaj, který pořádal F.I.G.C. Praha (First International Bridge Club) 28. 3. 1934, o kterém jsem našel zmínku v pražských novinách Prager Tagblatt. Zvítězil pražský tým Nezdara I. ve složení Abeles, Lucka, Kohn, Kramer, Müller.


 

7.-9. 12. 1934: Freiwaldau-Gräfenberg – Lázně Jeseník

Další ročník turnaje týmů se konal v Lázních Jeseník. Zúčastnilo se 8 týmů, po jednom z Brna, Košic, Krnova a Opavy, dva týmy přijely z Moravské Ostravy a Jeseníku. Na prvním místě se umístil tým Ing. Tugendhata z Brna, druzí skončili předchozí vítězové z Košic a třetí skončil tým Ing. Jonklera z Moravské Ostravy.

1935

8.-10. 6. 1935: Libverda

Ve stejném termínu jako turnaj v Píšťanech se hrál turnaj v Lázních Libverdě (8.-10. 6. 1935). O akci také referoval časopis Bridge revue.


Vítězné mužstvo Wilhelma Marschnera (BC. Teplice-Šanov) o putovní pohár lázní Liebwerdy. Zleva: Ferry Unger – pořadatel závodu, dr.  Hugo Langdorf, Wilhelm Marschner (kapitán), dr. Paul Grosser, Arno Katscher.


 

28.-30. 6. 1935: Turnaj v Ústí nad Labem

Převzato z časopisu Bridge Revue

Pod protektorátem Československého Bridgeového svazu uspořádal Bridge Club Aussig (Ústí nad Labem) ve dnech 28. až 30. 6. 1935 závod mužstev, který byl obeslán 10 teamy: 6 z Ústí n. L. (4 ABC., český BKÚ, BC. Kleische), 2 z Teplic (oba BC. T.-Sch ), po jednom z Liberce (Erich Prinz) a z Prahy (Ladislav Bogáthy, team košických studentů studujících v Praze). Mužstva, rozdělená na dvě samostatné skupiny, sehrála ve svých skupinách zápasy všechna proti všem po 32 hrách. Výměna hráčů a odpočet vždy po 16 hrách. Ve skupině B hráno s kartami průběžnými, což ve skupině A nešlo, neboť Liberec přijel později a nezačínal současně.

Výsledek zdařilého závodu:

Ve skupině A:

1. Praha, team L. Bogháty, Karl Kohn, pí. Alma Pollaková, Roman Polanski, Pálí Smrecsanyi, Imre Soltész. 7 záv. bodů, plus 58 (stříbrné popelníčky a pro kapitána stříbrná plaketa ČBS)

2. ABC. - Leo Reiner (velké stříbrné pohárky). 6 záv. bodů, plus 31

3. Team Erich Prinz-Liberec (malé stříbrné pohárky). 6 záv. bodů, plus 11

4. BC Teplitz-Schónau - Wilhelm Maschner.

Ve skupině B:

1. BC Teplitz-Schonau - dr. KichIer, dr. Gustav Gans, dr. Friedrich Gerson, dr. Oskar Herzoo, Herman Kolliner, pí Herta Marschnerová (stříbrné popelníčky a pro kapitána bronzovou plaketu ČBS)

2. ABC. - dr. Lad. Mannheim (stříbrné pohárky)

3. ČBK. Ústí n. L. - Ferd. Kotek, (stříbrný pohárek kapitánovi).

ABC - Leo Reiner vedl až do posledního kola a teprve poslední prohra s Boghátym změnila pořadí ve prospěch posledního. Teplický team Marschnerův, který po 2 roky všude vítězil, posunul se tentokráte porážkami s Boghátym a Reinerem. V sobotu 29. konalo se slavnostní souper (večeře), aranžované dámami klubu pod vedením pí. Stelly Weinmannové. Byl to až dosud největší teamový závod v Čechách, který také skončil naprostým společenským i sportovním zdarem. Závodní vedení a jury místopředseda ČBS. F. Kotek
 

26.-28. 10. 1935: Turnaj v Liberci

Turnaj měl za úkol zpropagovat bridž v Liberci, kde právě vznikl nový klub. Svým počtem účastníků z různých měst byl v té době z českých turnajů jeden z největších.

Jednalo se také o první velký turnaj hraný s průběžnými kartami (jediný druh, který zaručuje spravedlnost) a byl oficiálně hodnocen podle „stockholmského“ systému.

Bylo odehráno 9 kol po 10 rozdáních, tj. celkem 90 rozdání na tým. První vítězové obdrželi vkusně vyryté ceny od společnosti Reichenberg. Zásluhu na realizaci turnaje má pan Erich Prinz.

Vítěznými týmy se staly:

I. Tugendhat, Jollesch, Langer, Redlich, Stockach, Adler;

II. Stein, Glaser, Kalks, Kohn, Weil;

III. Prinz, Mayer-Harting, Liebig, Gerat.
 

1936

1.-3. 5. 1936: Bridge Club Casino Praha

Praha. Bridge Club Casino uspořádal ve dnech 1. až 3. května III. turnaj družstev o pohár „Německého domu“. Zúčastnilo se šest týmů. Obhájcem titulu byl tým Stein FIBC Praha. Tentokrát se však Stein ani Glaser nezúčastnili, protože v té době hráli přátelský turnaj ve Vídni. – Turnaj byl hodnocen podle Steinovy procentuální metody a měl následující výsledky:

I. BCC (P. Kuhn, Ing. Müller, R. Adam, K. Spurny);

II. FIBC (Eisler, Kafka, Weil, Raudnitz, K. Kohn);

III. Culb. B. C. (Bogäthy, Kohn, Fr. Illi Graubard, Dr. Gilitz).

Pro zajímavost, Deutsche Haus byl po válce příhodně pojmenován jako Slovanský dům.
 

Libverda

Také v roce 1936 máme zmínku o turnaji v Libverdě (volně přeloženo z německé části Bridge Revue):

1. V turnaji o putovní pohár, který věnovalo vedení lázní a léčebny a který vloni vyhrálo družstvo Bridge Clubu Teplice-Schonau, se na startu sešlo devět týmů. Bodování probíhalo podle stockholmského systému. Startovní skóre 400, 18 rozdání na kolo, 120 rozdání na tým.

Po napínavém boji zvítězilo družstvo Dr. Fried, Praha, 403 b.

Za nimi se umístilo:

2. Bridge Club Aussig (družstvo Dr. Peters), 388 b.;

3. Bridge Club Teplitz-Schonau, obhájce prvenství (družstvo Marschner), 363 b.;

4. Bridge Club Aussig (družstvo Dr. Kohn), 379 b.;

5. Bridge Club Aussig (družstvo Kowanda).

Toto změněné pořadí oproti pořadí vyhlášenému v Liebverdě určil turnajový výbor po opravě chyby ve výpočtu.

Turnaj žen o pohár Culbertson-Bridge-Clubu Praha vyhrálo družstvo Dr. Fried, druhé bylo družstvo paní Mimi Spurné.

Stejně jako v předchozím roce řídil turnaj kapitán Culbertson Bridge Clubu Praha, pan Ferry Unger
 

30. 5. - 1. 6. 1936: Karlovy Vary

O víkendu 30. 5. - 1. 6. 1936 (svatodušní pondělí) se konal mezinárodní turnaj v Karlových Varech.

Nechme nyní mluvit reportáž:

V sobotu 30. května odpoledne, shromáždili se všichni hosté ve velké hale hotelu Imperiál, kde byli přivítáni srdečným a vtipným proslovem místostarosty p. Ulberta, jejž doprovázel lázeňský ředitel Gitschner a karlovarský policejní prefekt. Po odpovědi presidenta Č.B.S. dr. B. Riegra, který poděkoval za protektorát města a I. cenu (5 křišťálových pohárů) — započala ihned hra.

Hráno vždy pouze odpoledne, v neděli i večer. Každý team hrál proti každému 15 her, celkem 135 her. Bodováno podle Stockholmského systému dra. Sterna, základní score 600. Závod řídili: gen. řed. A. Zahler, předseda Slovenské župy 3 z Košic, řed. Tandler, F. Kotek za vydatné pomoci p. E. Waczy z Vídně. Jury sestávala z pánů: ing. Haase z Košic, F. Jolesche z Brna a dr. Duška z Prahy.

Konečné pořadí turnaje:

I. Vídeň 1. (E. R. H. Pollak, Jellinek, Thorsch, Schneider) 963

II. Vídeň 2. (dr. Brunner, Schlesinger, Maia, Becher) 632

III. Vídeň, dámy (Gert Brunner, Helia Mandl, Rika Markus, Liesl Klauber, Ethel Ernst) 531

IV. FIBC Praha, dámy (Alma Pollaková, Trude Glassová, Hilda Gemtová, Alice Rosenbaumová, Hansi Steinhagenová) 433

V. FIBC Praha (Stein, dr. Gernt, Eisler, Glaser) 417

VI. FIBC Praha 2 (dr. Kohn Ernst, Kohn Karel, Raudnitz Kurt, Steinhagen Werner, Kafka Oto) 376

VII BCC Praha (Kuhn Pavel, ing. Rud. Muller, dr. Karel Miiller, pí. Lili Miillerová, dr. Arnold Sommer) 230

VIII. B. C. Reichenberg (dr. Glássner, Fr. Liebig, dr. Mayer- Harting, Viktor Wolf, Erich Prinz) 262

IX. Společenský Klub, Praha (dr. B. Rieger, M. Weignerová, Růža Seyfriedová, Vladimíra Riegrová, Kristián Baselli, Leontina Janáková, Jiří Trnka) 191

X. Mužstvo Karlových Varů (M.Bermannová, M. Piérreová, Truda Grotheová, dr. Vikt Kafka, dr. Hibscher, Erich Steuer, Rob. Kimmelstiel) 105

Turnaj zakončen byl rozdáváním cen, jehož se ujala laskavě paní Vladimíra Riegrová. Dr. Rieger rozloučil se s účastníky a oznámil truchlivou zprávu, právě došlou, že oddaný přítel bridgeového sportu a člen předních pražských klubů, Kurt Weil, zemřel. Účastníci turnaje kvitovali s uznáním skvělé, levné ubytování v Imperiálu, výbornou stravu a bezvadné arrangement. Jen pěkné počasí chybělo, ale na svátého Petra nestačila ani vynalézavost páně Tandlerova.

Tým Reichenberg – proti týmu Vídně – Prinz Liebig

 

Haas z Košic kibicuje zápasu Reichenber – Wien

 

Pražský společenský klub proti FIBC – Trnka, Baseli, Kohn

 

Pražský společenský klub proti FIBC

 

P. Stern kibicuje u svého týmu

 

Karlovy Vary proti Vídni

Všimněte si, že v týmu Společenského klubu Praha hrál Jiří Trnka, který by měl být i na třetí fotografii v galerii. Zda se jedná o světoznámého malíře, ilustrátora, grafika a animátora, nelze bezpečně tvrdit. Jiřímu Trnkovi bylo v době hraní turnaje 24 let, vzhledem ke kvalitě fotografií nedokáži ani odhadnout věk hráčů.
 

27.-28. 9. 1936: Teplice Šanov

27.-28. 9. 1936 se konal mezinárodní turnaj v Teplicích Šanově. Účastnilo se 15 týmů a turnaj skončil překvapením, rakouští favorité skončili až na třetím místě. Je jistě zajímavé, že díky 5 ženským týmům se konaly vlastně turnaje dva, open týmů (či spíše mužských týmů) a ženských týmů.

Výsledky:

Open týmy

1. FIBC (First International Bridge Club) Praha – ve složení Dr. Ernst Kohn, Karl Stein, Eisler, Steinhagen, Glaser

2. Bridge Club Casino Praha – ve složení Karel Spurný, Schmid, P. Kuhn, F. Kuhn

3. Wiener bridge club – ve složení Felix Thorsch, Schlesinger, Brecher, dr. Mayer

4. Brno – ve složení ing. Robert Tugendhat, Stokach, Fuchs, Mücke

5. Culbertson B. C. Praha - dr. Fried

6. Aussig B. C. (Ústí nad Labem), kapitán dr. W. Kohn

7. Teplice Šanov B. C. tým A, kapitán. W. Marschner

8. Teplice Šanov. B. C. tým B., kapitán O. Rabi

9. Reichenberg B. C. (Liberec) - E. Prinz

10. Central B. C. Turn, (Trnovany-Teplice), kapitán Freisinger

Ženské týmy

1. Teplice Šanov A, kapitánka M. Gansová

2. Team Ústí n. Labem, kapitánka G. Kotková

3. Central B. C. Turn (Trnovany-Teplice), kapitánka J. Barányová

4. Teplice Šanov B, kapitánka pí. Perutzová

5. Team Warnsdorf (Varnsdorf), kapitánka W. Weinová
 

1937

Freiwaldau – Lázně Jeseník

Další ročník turnaje se konal v Jeseníku.

Bridžového turnaje ve Freiwaldau (Jeseníku) se zúčastnilo několik slezských a moravských týmů. Ve dvou dnech se odehrály dvě soutěže, které přinesly zajímavý bridžový sport. Turnaj o putovní pohár Freiwaldau vyhrálo družstvo Lola Fehl, Prossnitz (?), které zvítězilo již v předchozím ročníku a jehož součástí byli tentokrát dva muži z Jägerndorfu (Krnov) (Pollak a Kowanda). V regionálním mistrovství se na prvním místě umístil Teschen (Těšín), za ním Brünn (Brno), Mähr. Ostrava (Moravská Ostrava) a Freiwaldau (Jeseník). Toto pořadí však bylo na základě protestu brněnského týmu změněno ve prospěch brněnského týmu. Turnaj, který se konal v pohostinných a elegantních prostorách sanatoria Altvater, řídil Dr. Wodak (?) a uspořádal bridžový klub Freiwaldau.
 

14.-17. 5. 1937: Bad Oberrauschenbach – Vyšné Ružbachy

Svatodušní bridžový turnaj v lázních Oberrauschenbach.  Bridgeový klub Tatra pořádá ve dnech 14. až 17. května společně s východoslovenskou pobočkou Československého bridžového svazu turnaj družstev o pohár Infantky Isabely Španělské hraběnky Zamonsfi (?) v tatranských termálních lázních Oberauschenbach. Turnaj vzbudil zájem širších bridžových kruhů a slibuje, že se stane jednou z nejnavštěvovanějších bridžových akcí.
 

Podzimní turnaj Tatry – Tatranská Polianka

Kromě turnajů ve Starém Smokovci se hrály i další turnaje ve Vysokých Tatrách. Ve Westerheimu, jak se německy říkalo Tatranské Poliance, se konal například turnaj na podzim roku 1937. O tomto turnaji referovaly noviny Karpathen Post dne 11. 12. 1937:

Bridžový turnaj v Tatra-Westerfheimu, jediná podzimní akce svého druhu na Slovensku, měl mimořádně velký počet účastníků. Přihlásilo se dvanáct družstev: dvě z Kaschau (Košice), dvě z Silleinu (Žilina), dvě z Leutschau (Levoča), dvě z Vysokých Tater, jedno smíšené družstvo z Kesmarku (Kežmarok) – Popradu, jedno smíšené družstvo z Kesmarku  (Kežmarok) – Leutschau (Levoča) -Iglo (maďarsky Spišská Nová Ves) atd. Protože však byly na turnaj k dispozici pouze dva dny, dva týmy se musely odhlásit a hrálo pouze deset týmů.

Turnaj, který pořádal Tatranský bridžový klub o vyzývací pohár města Westerheim (Tatranská Polianka), zahájil předseda klubu, okresní hejtman Michael Haviár, srdečným projevem, o nevýslovně dobře organizovanou organizaci se zasloužil kapitán klubu Ing. D. Schwarz. Odehrálo se mnoho zajímavých a napínavých zápasů, všechny týmy ze sebe vydaly maximum, ale už první den bylo jasné, že obhájce titulu tým Kaschau 1 (ve kterém hráli členové týmu státního šampióna) zvítězí i tentokrát. První den turnaje se družstvo ve složení Dr. Ulrje, Dr. Löffler, Neumann, Lorber z Tatranského bridžového klubu dokázalo díky dobré hře a prvotřídnímu výkonu udržet na druhém místě, ale druhý den překvapil výkon družstva z Silleinu (Žilina), které předčilo i nejvýše postavené družstvo Kassau 2 (Košice) a obsadilo druhé místo za vítězem turnaje. (volně přeloženo z následujícího článku)

Výsledky:

1. Kaschau1 (Dir Schwarz, Ing. Haas, Löwinger, Dr. Burger, Kirc)

2. Sillein (Kohn, Weider, Herz, Mahrer)

3. Kaschau 2 (Dr. Kozma, Gyimes, Bözsi Kolos, Dr. Schwarz, Goldner)

4. Sillein (Kohn, Weider, Herz, Mahrer). Tatraklub (Dr. Urje, Dr. Löffler, Neumann, Lorber).

Při předávání cen poděkoval vedoucí lékař Dr. Kunsch účastníkům za velký zájem o turnaj. Všichni účastníci turnaje si pochvalovali příkladnou pohostinnost Bad Westerheimu. Ukázalo se, že nápad uspořádat tuto podzimní akci ve Westerheimu se osvědčil a v důsledku velké účasti musel Tatranský bridžový klub řešit otázku, jak příští rok turnaj propagovat (protože v úvahu připadají pouze dva dny), aby se soutěže mohly zúčastnit všechny týmy. 

1938

Se složitou situací ve světě je znatelný úbytek zpráv o bridži. Přesto se i v roce 1938 asi konají další ročníky některých turnajů týmů, případně se konají i jiné turnaje. Turnaj týmů v Libverdě se například konal popáté, jak je vidět z pozvánky na turnaj vytištěné v novinách Reichenberger Zeitung ze dne 15. 5. 1938:

Na stejný termín zve krátká zpráva z jiného tisku. Tentokráte se jedná o turnaj v Bad Oberrauschenbach – Vyšné Ružbachy.


 

Použité zdroje

Dobový různojazyčný český a slovenský tisk a jejich překlady

Bridžová revue 1934 – 1936

DeepL Translate

Obrázky z internetu

V článku je použita řada volně přeložených reportáží z němčiny a některé reportáže z české Bridge revue.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner