Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Výsledky soutěží
  • Zveřejněno 9. listopadu 2023
  • Lucie Kohutová

Mistrovství ČR TOP 2023

Mistrovství ČR TOP 2023

Letošní MČR s TOP hodnocením ovládli Martin Scháňka a Lucie Kohutová.

Prezentace výsledků MČR TOP

 

O akci

Letošní Mistrovství ČR s TOP hodnocením se uskutečnilo v BKP ve dnech 4.-5. 11. 2023. Jednalo se o vrcholný podzimní turnaj organizovaný výborem ČBS. Před samotným začátkem proběhlo ještě vyhlášení výsledků Czech Bridge Tour 2023, byly předány poháry za 1. ligu a Ota Svoboda byl oceněn za dosažení výkonnostní třídy Zlatý velmistr, což se mu podařilo jakožto prvnímu hráči České republiky.

Účastníci

Akce se zúčastnilo celkem 25 párů různých věkových kategorií. Vyhlašovaly se ceny pro nejlepší mixový, juniorský a ženský pár, dále pro nejlepšího dorostence a žáka.

Formát soutěže

Soutěž byla organizována na 3 kola. V každém kole se odehrálo 24 rozdání (celkem tedy 72 rozdání). Každý pár odehrál 3 partie proti každému mimo jeden pár vzhledem k lichému počtu párů a pauze. 

Průběh soutěže

Po prvním kole mistrovství se v čele průběžného pořadí nacházel pár Luboš Spálovský - Otakar Svoboda s 62,34 %. Následovali Aleš Medlín - Vít Volhejn s 61,55 % a průběžně 3. byli Jaroslav Maňák - Vladimír Vondřich s 59,66 %.

Ve druhém kole se nejlépe vedlo páru Lucie Kohutová - Martin Scháňka, který uhrál 64,58 %. Výkony nad hranicí 60 % předvedly ještě další dva páry: Petr Pulkrab - Jan Martnek (63,42 %) a Ondřej Bahník - Petr Bahník (60,82 %). Zajímavé je, že pár na 4. místě již nepřekonal hranici 55 %, čili náskok vedoucí trojice tohoto kola byl značný.

Nedělní 3. kolo se stalo kořistí Daniely Hnátové a Bohouše Zajíčka, kteří nahráli 63,83 % a jako jediní překonali hranici 60 %. Těsně pod ní skončili Aleš Medlín - Vít Volhejn (59,74 %) a Filip Anatol - Vladimír Nulíček (59,52 %)


Tento turnaj se nesl ve znamení četných slemů:

  

V této partii 1. kola zvítězily páry, které se dokázaly i přes velké množství bodů zastavit na 6. stupni. Je možné pozorovat, jaký defekt vzniká zrcadlovým rozložením listů. Pokud by na lince bylo 5 srdcí dělených 3-2, 13 zdvihů je snadné získat (1 pik, 3 srdce, 5 kár, 4 trefy). Ani takto závazek na 7. stupni nebyl úplně beznadějný, hlavní hráč se však musel spolehnout na pikový impas. Vzhledem k tomu, že neseděl, velký slem byl poražen. Decentní skóre tím pádem získaly i páry, které zůstaly pouze v manši, což jim zajistilo plusové skóre.

Slemové partie 2. kola:

  

V první uvedené partii nečinilo problém 10 z 12 párů na lince EW po zahájení slabým dvoutrikem/Multi vydražit slem. V tomto případě se po zjištění 2 es z 5 u partnera vyplatí udělat párákové rozhodnutí a skončit v závazku 6NT, který byl s výsledkem = nakonec výsledkem zhruba na úrovni průměru. Záleželo na výnose - na 5 stolech nepřišel kárový výnos, pak již hlavní hráč uhraje 13 zdvihů. 

V druhé uvedené partii se v tomto případě vyplatilo agresivní zahájení s 11 figurovými body na jihu. Poté, co sever nadraží piky a partner jej fitne, nečiní už mu žádné potíže zjistit pomocí Exclusion Blackwooda, že nechybí žádné eso mimo srdcové, a dokonce se případně pokusit o velký slem dotazem na trefové doplnění. Slem vydražily pouze 4 páry - jednak zahájení jihu není samozřejmostí, jednak je možné zahájení východu (ať už podlimitní, tak na 1. stupni). 

Slemové partie 3. kola:

    

V první uvedené partii není jednoduché slem vydražit, a to zejména po preventivním károvém zahájení na jihu. Do slemu nakonec došly pouze 3 páry a s ohledem na náročnost další dražby po bloku soupeřů i párákově nelukrativní závazek 5 trefů byl nakonec za procenta na hranici průměru. Některé páry padaly ze 4 srdcí, některé potrestaly soupeře ve 3 kárech s kontrem za 800.

Druhá partie byla zajímavá sehrávkově, když tři páry z pěti, které vydražily slem, podlehly pokušení po výnosu 7 srdcovou (která vypadá podezřele jakožto nejvyšší chybějící malá karta), a spadly poté, co si obrana poslala snap srdcový. 

Velký slem ve třetí partii vydražilo 8 párů z 12. Dva dokonce v beztrumfech, což v tomto případě není 100% bezpečné, nicméně v partii jsou dodatkové šance v případě, že se piky nedělí 3-3:
a) J10 sek v pikách,
b) sedící impas trefový a trefy 3-3,
c) v případě, že se trefy nedělí 3-3, impas kárový,
d) pro jasnozřivého experta, za kterého se autorka článku nepovažuje, nejspíše nějaká možnost skvízu.

A na závěr jedna dražební perlička z 2. kola vítězů turnaje:

  

Martin Scháňka na jihu zahájil 1 káro (alespoň 4list v nepravidelné rozloze). Ze severu přišla odpověď 2 kára (GF, alespoň 4 kára, v nouzi stačí dobrý 3list). Východ nyní zasáhl do dražby hláškou 2 piky a Martin Scháňka využil dražební dohodu, kdy dražba zahajitele nyní ukazuje krátkost v soupeřově barvě (X = trestné, pas = alespoň dubl v barvě soupeře a možnost pro partnera trestně kontrovat), a zadražil 3 srdce. Lucii Kohutové se tím pádem list ohromně zhodnotil - 13 bodů v esech a králích, eso do partnerova singlu, dubl K do jeho 4listu s potenciálem dvě karty snapnout. Hláškou 4 kára potvrdila fit a zájem o slem, po kterém Martin Scháňka skočil rovnou na 6 kár. I v jednostranné dražbě by bylo možné slem vydražit, když by zahajitel rebidoval po 2 kárech hláškou 3 piky ukazující krátkost pikovou.

Výsledky

1. místo: Lucie Kohutová - Martin Scháňka

2. místo: Aleš Medlín - Vít Volhejn

3. místo: Vladimír Nulíček - Anatol Filip

Další ocenění:
Nejlepší mixový pár: Jana Erdeová - Jiří Kopřiva
Nejlepší juniorský pár: Adam Pyszko - Mikuláš Krása
Nejlepší dorostenec: Adam Olmer
Nejlepší ženský pár: Eva Bahníková - Pavla Svobodová
Nejlepší žák: Jonáš Drozd - Petr Daněk


Za řízení turnaje děkujeme rozhodčímu Zdeňku Frabšovi.

Galerie

Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner