Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Výsledky soutěží
  • Zveřejněno 5. listopadu 2019
  • Lucie Kohutová

Mistrovství ČR TOP 2019

Mistrovství ČR TOP 2019

Lukáš Kolek a Milan Macura se stali mistry ČR pro rok 2019 v párovém turnaji s TOP hodnocením.

O akci

Během víkendu 2.-3. listopadu se uskutečnil jeden z posledních významnějších turnajů sezóny 2019 - Mistrovství České republiky párů s TOP hodnocením. Nový formát z loňského roku zůstal zachován - opět se mohlo zúčastnit 22 párů, kdy alespoň jeden z hráčů splnil "kvalifikační" podmínky v podobě zisku dostatečného množství stříbrných bodů ze seriálu Czech Bridge Tour. V letošní sérii si bridžisté mohli zahrát na těchto turnajích: CBT České Budějovice, CBT Metuje, CBT Havířov, CBT Znojmo a CBT Praha. Na základě konečného pořadí si pak prvních 22 hráčů volilo partnery, jestliže vznikly páry mezi TOP 22, pak bylo právo přeneseno na 23. v pořadí atd. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených dvojic se bohužel neuskutečnil po vzoru minulého roku doprovodný Prezidentský pohár, který je určen bridžistům vykazujícím se většinou nižší výkonnosti, kteří se mohou porovnat mezi sebou a získat stříbrné body.

CELKOVÉ VÝSLEDKY MČR TOP 2019


Před zahájením proběhlo vyhlášení nejlepších hráčů Czech Bridge Tour 2019 a také speciálních kategorií. Výčet bridžistů, kteří obsadili čelní příčky, si můžete prohlédnout zde:

Účastníci

Jak již bylo zmíněno v obecném popisu této soutěže, mistrovství se účastní 22 párů, jejichž nasazení se hodnotí podle umístění v aktuálním seriálu Czech Bridge Tour (s přihlédnutím k dlouhodobější výkonnosti jednotlivých hráčů/párů). Pokud se v dostatečném předstihu zapíše alespoň 32 párů, pak se uskuteční i doprovodný Prezidentský pohár, v němž se rovněž udílejí stříbrné body a který představuje výbornou příležitost pro páry s nížší výkonností (a pro ty, kteří se z důvodu malého zisku bodů z Czech Bridge Tour nekvalifikují do hlavní soutěže) porovnat se mezi sebou. Vzhledem k podmínkám účasti se tak v zásadě jedná o turnaj ryze český (mj. každý účastník musí být členem Českého bridžového svazu).

Formát soutěže

Účastníci byli v každém ze sedmi kol rozděleni do čtyř sekcí. V rámci každého kola se potkali se třemi soupeřícími páry v minizápase na 4 rozdání, aby tak soutěžil každý proti každému. V sobotu se odehrálo 15x4 partií, v neděli pak 6x4.

Vítězové jednotlivých kol:

1. 74,17 % Lukáš Kolek - Milan Macura
2. 66,67 % Aleš Medlín - Jiří Medlín
3. 63,00 % Lukáš Kolek - Milan Macura
4. 68,75 % Pavel Raboch - Věra Schulzová
5. 65,83 % Jakub Šlemr - David Vozábal
6. 64,88 % František Králík - Kamil Žylka
7. 65,83 % Zdeněk Laštovička - Petr Stupka

Průběh soutěže

Letos se i kvůli velké neúčasti jistě kvalifikovaných hráčů startovní pole rozrůznilo a mezi bridžisty panovaly větší výkonnostní rozdíly, což ovlivnilo mnohé výsledky. Přesto však boj o medaile nabídl napínavé drama, kdy se na čelních příčkách střídaly různé páry a tento scénář probíhal až do posledního kola, téměř do poslední partie.

Rozdání

4. kolo, partie č. 21

Většina sálu vydražila závazek 4 piky a bylo vyneseno eso srdcové. V tuto chvíli se klíčem k úspěchu stalo ukázání tolerance v podobě dámy kárové, kárová vratka totiž jako jediná zabezpečila upadání závazku. Vítězi turnaje a hlavnímu hráči Lukáši Kolkovi přišel switch srdcový, na který zahodil jedno ze svých ztrátových kár. Trumfem přešel do ruky a zahrál tref do esa a tref. Jih se dobral na svého kluka, ale v tuto chvíli bylo již na kárové vrácení pozdě. Lukáš získal zdvih esem, dotrumfoval a odešel kárem. Sever byl nyní vpuštěn - mohl zahrát pouze srdci či tref do dvojité šikény a Lukáš na jedné straně snapl a na druhé se zbavil posledního ztrátového kára. Výsledek: 4 piky W =


4. kolo, partie č. 23

V této partii je zajímavé pojetí sehrávky v závazku 3NT po výnosu malým kárem z ruky Východu. Vzhledem k tomu, že Západ zasáhl 1 srdce do zahájení Jihu, přetrvává indikace zahrát srdcový impas do desítky (v párovém turnaji). To je třeba učinit před odehráním dlouhé trefové barvy. Západ se totiž ocitne v odhozových problémech: bezpečně může zahodit jeden pik a jedno srdce. Co však zahodit na třináctý tref? Pokud se zbaví Q pikové, pak má hlavní hráč bezpečnou možnost vypracování 11. zdvihu v pikách nebo v kárech - obránci mu nemohou více ublížit. Pokud se zbaví další srdce, hlavnímu hráči vyrostou srdcové karty a kromě již získaného kárového zdvihu uhraje 6 trefových a 4 srdcové. Pokud se zbaví posledního kára, vítěznou linií se stane druhý impas srdcový a vypuštění obránce Západu srdcí - ten nyní musí přijít do KJ na stole od svého AQ v pikách.


5. kolo, partie č. 25

Partie číslo 25 pátého kola je uveřejněna s ohledem na podstatu TOPového hodnocení turnaje. Z přiložených výsledků je vidět, jak je důležité dražit beztrumfové závazky i s drahým fitem. Kromě toho se v tomto případě jedná o nejbezpečnější variantu - pokud by se totiž piková barva dělila nepříznivě (4-1), pak závazek 6 piků nemá šanci, zatímco v beztrumfech uhrajeme jistých 12 zdvihů - a v případě sedící dámy srdcové dokonce 13.


5. kolo, partie č. 32

Monika Kyptová a Michael Humpál si smlsli na pozdějších vítězích: Monika se rozhodla otevřít list Východu hláškou 1NT, po 2 trefech dražit 2 kára a Michael v tu chvíli již přímo mířil do trefového celoherního závazku, nakonec sehraného se dvěma nadzdvihy, což přineslo 100% výsledek.


5. kolo, partie č. 36

...a na závěr jedna slemová perlička. Čtyři ze šesti párů splnily 6 piků po výnose trefovou devítkou. Jak je to možné? Z výnosu totiž bylo hlavním hráčům patrné, že se pravděpodobně jedná o dubl (při výnosech 1/3/5 stále existuje možnost pozice Q109, v dalším hraném kole trefů však přijde ze Severu 3). A proto zvolili vítěznou linii: 2x trumfnout, vyeliminovat kára, stáhnout druhý vysoký tref a poté už pouze odehrát své vysoké srdce a čekat, až si Sever vezme svůj vysoký trumf (popřípadě ho na něj vpustit). V tu chvíli má již pouze jedinou možnost - zahrát káro do dvojité šikény, na které z listu Západu zmizí ztrátový tref.

Výsledky

Po 84 partiích byly známy konečné výsledky. Nejlepším párem se s 59,72 % stali hráči Lukáš Kolek a Milan Macura.

Na 2. místo se probojovali Jakub Šlemr a David Vozábal s 57,96 %.

S velmi těsným rozdílem na 3. místě skončil pár František Králík a Kamil Žylka s 57,66 %.

Cenu za nejlepší ženský pár získaly Daniela Hnátová a Lucie Kohutová (6. místo - 52,85 %). Cena za nejlepší seniorský pár putovala k Jiřímu Kopřivovi a Janu Pivničkovi (7. místo - 51,48 %). Cenu pro nejlepšího hráče třídy Regionální mistr vybojoval pár Zdeněk Laštovička - Petr Stupka (8. místo - 50,90 %). Nejlepším smíšeným párem se stali Jana Erdeová a Michael Textor (10. místo - 49,71 %). 

ODKAZ NA CELKOVÉ VÝSLEDKY MČR TOP 2019

Drobná zajímavost na závěr, na níž poukázal vedoucí turnaje Dušan Šlachta, kterému rovněž patří poděkování za řízení soutěže: všechny smíšené páry, které se MČR TOP zúčastnily, se seřadily za Janu Erdeovou a Michaela Textora na 11. - 15. místo do rozmezí necelých 2 %. 

Fotografie pořídila Jana Erdeová.

Galerie

Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner