Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Výsledky soutěží
  • Zveřejněno 4. února 2021
  • Lucie Kohutová

Přípravné zápasy mládežnické reprezentace: leden 2021

Přípravné zápasy mládežnické reprezentace: leden 2021

Česká mládežnická reprezentace zahájila sérii mezinárodních přípravných zápasů výraznou převahou vítězství.


 

O přípravných zápasech

Současné období s neustálými restrikcemi neumožňuje bridžistům, aby se společně sešli u jednoho stolu. Pozastavena je i pravidelná výuka mládeže ve školách. Žáci se nesetkávají v kroužcích a při lekcích, sociální aspekt bridže je významně omezen. Jiná sportovní odvětví nemají možnost alternativy, bridžoví učitelé a trenéři však nezaháleli. I když jsou podmínky ztížené, přesto byla v mládežnických centrech zahájena výuka v nové formě – online. Zkušení bridžisté vyučují své žáky prostřednictvím různých platforem, nechybí teoretické lekce ani hraní online turnajů – párových, týmových, se všemi druhy hodnocení.

Konkrétní podoby a organizace dosáhly i koncepty a plány příprav mládežnických reprezentací České republiky. Jako vyvrcholení měsíčního úsilí byly zařazeny přípravné zápasy družstev, které se konají v pravidelných intervalech pro každou kategorii. Jsou důležitým podkladem pro hlavní trenéry, kteří prostřednictvím těchto zápasů získávají, resp. udržují přehled o výkonností úrovni svých svěřenců. Družstva jsou tvořena hráči širšího i užšího výběru jednotlivých reprezentací dle věkových kategorií. Utkávají se mezi sebou, popř. soupeří s vrstevníky z jiných zemí. Prioritou jsou mezinárodní zápasy z důvodu poskytnutí zpětné vazby hráčům. Ti totiž mohou tímto způsobem porovnat své schopnosti s hráči, na které později narazí i při turnajích evropského a světového formátu.
 

Přípravné zápasy mládežnické reprezentace U16

První přípravné zápasy této věkové kategorie se uskutečnily v sobotu 23. 1. 2021 na BBO. Zúčastnilo se jich všech 7 párů kompletního výběru. Tři ze čtyř utkání se odehrála proti zahraničnímu soupeři, konkrétně se jednalo o polská družstva kategorie U16. Nejzkušenější česká sestava sehrála 16 partií, ostatní páry 12. Hned ve dvou zápasech se českým výběrům podařilo zvítězit.
 

Přípravné zápasy mládežnických reprezentací U21 a U26

Pro tyto kategorie se zápasy pořádají na pravidelné bázi každou čtvrtou středu v měsíci. Dne 27. 1. se podařilo sestavit tři týmy, jeden z nich ze zájemců věkově nižší kategorie U16, jeden kombinovaný z hráčů do 21 a do 26 let a jeden ryze U21. Soupeři mladších českých účastníků byli Němci a Maďaři se svými výběry do 16 let, které se vystřídaly po 10 rozdáních.  Zbývající Češi odehráli celých 20 rozdání proti juniorům z Chorvatska a Německa. Česká republika se po tomto zahajovacím turnaji může pyšnit 100% bilancí, když zvítězila ve všech zápasech. Přesto však na sobě reprezentanti musí nadále usilovně pracovat, jelikož přijdou výkonnostně zkušenější protihráči, užší výběry jiných zemí, které kvalitu našich hráčů prověří o dost důkladněji.

Výsledky přípravných zápasu za leden 2021

Výsledky na webu ČBS - sekce Reprezentace, Přípravné zápasy
 

Z čeho se poučit: práce s přechody v beztrumfových závazcích

Jelikož zápasy probíhají v online režimu, je možné uchovat odkazy na jednotlivé sestavy a výsledky. Hráči, trenéři i asistenti se tak mohou k partiím navrátit v rámci rozborů či pro sledování pokroku reprezentantů. V této kapitole se vždy dozvíte o konkrétní partii, která přinesla určitý problém (z hlediska techniky zahrání, plánování, dražby, …), na základě podnětů od trenérů sledujících jednotlivé zápasy. Při každé otázce položené v textu můžete na chvíli přestat číst, zamyslet se a zkusit ji zodpovědět.


První tématem, které vyplynulo z přípravného zápasu reprezentace U16, je práce s přechody v beztrumfových závazcích a pořadí vypracovávaných barev.

V zobrazené partii jste se stali vydražiteli závazku 3NT z Eastu. Soupeř z jihu vynáší K srdcového.

Jak naplánujete sehrávku?

Hlavní hráč počítá své jisté zdvihy. Určitě uhraje 2 trefové a 1 srdcový. K tomu může snadno vypracovat další 2 kárové a 2 pikové zdvihy, jelikož stačí vyrazit esa obránců. Po výnosu vypadá jistě i další srdcový zdvih. To je dohromady 8 zdvihů.

Kde vzít potřebné zdvihy?

Možností je hned několik. Existuje vysoká šance na vypracování trefové barvy, popř. dostačujícím může být i impas trefový. Další variantou je získání čtvrtého kára, pokud se barva u soupeřů bude dělit 3-3. Nezavrhujeme ani zisk dalšího srdcového zdvihu, AJ103 se totiž nachází za KQ soupeře, což poznáme z výnosu.

Jaké zdvihy mohou získat soupeři?

Jistě získají dvě esa a srdci, kterou si vypracovali výnosem. Všechny barvy výborně držíme, soupeři nemají možnost si žádnou vypracovat.

Přesto hlavní hráč tento závazek nesplnil. Vzal krále esem na stole a zahrál J pikového. Jih získal esem a vrátil 8 trefovou. Hlavní hráč vyzkoušel impas klukem. Neseděl, na zdvih se dobrala Q trefová Severu. Vrácenou 10 pikovou získal sehrávající dámou a pokračoval ve vypracovávání trefové barvy. Po odehrání AK a jednom shozu károvém zjistil, že se barva nedělí, proto přešel k vypracovávání kár. Krále vzal Sever esem a přešel k partnerovi pomocí vysoké srdce. Ten si jako pátý zdvih pro obranu stáhl 10 trefovou.

V této pozici Jih správně zahrál káro, takže East musel ještě jeden pikový zdvih odevzdat Severu (zůstalo mu K8 v pikách, zatímco Sever čekal se svým 96). Na vypracované karty na stole již nebyl žádný vstup.

Kde nastala chyba?

Je patrné, že možností, jak vypracovat potřebné zdvihy, existuje mnoho. Problémem jsou však chybějící esa. Tím pádem nám chybí jisté vstupy do obou listů. Proto pokud si nejste jisti, se kterou barvou začít, nechte soupeře u zdvihu! Propuštěním prvního kola v srdcích si zachováte jistý přechod do listu Westu impasem srdcovým, protože je velmi pravděpodobné, že South vynesl z KQ.

Které barvy vypracovat dříve?

Je očividné, že vypracování délkového zdvihu v kárech nám soupeři mohou překazit zadržením esa kárového. Přesto je nutné na pikách a kárech začít pracovat včas. Důvodem je, že jakmile zbavíme soupeře jejich es, nemají už nad našimi barvami kontrolu. Zahrání kluka pikového patří určitě mezi rozumné varianty. Zkušený obránce nám může naši snahu překazit propuštěním. Nezbývá tedy, než pokračovat další barvou, ve které postrádáme eso, a to jsou kára. Můžeme začít králem, pokud totiž jede z obránců drží druhé eso, je velmi pravděpodobné, že vezme hned první kolo kár (zejména hráč Severu). Pokud nám soupeři uškodí i zde zadržením, stále máme možnost získat potřebné zdvihy v trefech či v srdcích.

Určitě je bezpečnější v průběhu sehrávky jednou zahrát tref shora. Uvidíme-li 9 trefovou Severu, rozhodujeme se, jak s hraním této barvy budeme pokračovat.

V čem bylo chybné zahrání hlavního hráče?

Téměř na začátku nechal soupeře získat zdvih na Q trefovou, která nebyla rychlým zdvihem soupeřů. Kromě toho se pokusil o následné vypracování barvy předtím, než zbavil protihráče jejich es. Tím pádem jim vypracoval dokonce dva trefové zdvihy, na které soupeři stále ještě měli vstup v podobě es.


Z čeho se poučit?

Jako vstupy fungují v partii karty, které jsou nejvyšší. Pokud vám soupeř může překazit plány zadržením esa nebo krále a okrást vás tak o vstup, je třeba si připravit záložní plán. Uvědomte si, kolik zdvihů soupeř v partii může získat. Zvolte jako barvu k vypracování tu, která nevypracuje délkové zdvihy soupeři v době, kdy stále ještě drží vstupy v jiných barvách. Pokud nevíte, jak dále, stojí za to zvážit, zda nemůžete na zdvihu ponechat soupeře – on musí také něco zahrát. Třeba vám to pomůže.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner