Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Výsledky soutěží
  • Zveřejněno 3. března 2021
  • Lucie Kohutová

Přípravné zápasy mládežnické reprezentace: únor 2021

Přípravné zápasy mládežnické reprezentace: únor 2021

Česká mládežnická reprezentace nenavázala na úspěšnou lednovou sérii a ve všech zápasech podlehla svým zahraničním soupeřům.


 

Přípravné zápasy mládežnické reprezentace U16

Další přípravné zápasy této věkové kategorie se uskutečnily v sobotu 27. 2. 2021 na BBO. Zúčastnilo se jich 6 párů širšího výběru. Všechna tři utkání se odehrála proti zahraničnímu soupeři, konkrétně se jednalo o polská družstva kategorie U16. Nejzkušenější česká sestava sehrála 16 partií, ostatní páry 12. Ani v jednom zápase se tentokrát českým hráčům nepodařilo zvítězit.
 

Přípravné zápasy mládežnických reprezentací U21 a U26

Pro tyto kategorie se zápasy pořádají na pravidelné bázi každou čtvrtou středu v měsíci. Dne 24. 2. se zúčastnily dva týmy, jeden označen jako U21, druhý jako U26. Soupeře obou českých účastníků představovaly výběry Francie v odpovídajících kategoriích. V rámci obou zápasů se odehrálo 16 partií. Česká republika se tentokrát nedočkala žádného vítězství, naopak v obou případech výrazně prohrála. Jednalo o velmi náročné soupeře, kteří nepochybně budou na evropských i světových šampionátech bojovat o medaile. Přesto však čeští reprezentanti na sobě budou muset pracovat, aby ztráty proti takovým týmům minimalizovali. V systému round robin se totiž každý zápas počítá a každé VP může v konečném zúčtování hrát významnou roli.
 

Výsledky přípravných zápasu za únor 2021

Výsledky na webu ČBS - sekce ReprezentacePřípravné zápasy
 

Z čeho se poučit: agresivita v soutěžní dražbě

Tentokrát se v poučném okénku krátce zaměříme na agresivitu v soutěžní dražbě. Bude se však jednat o agresivitu nezdravou, nepřiměřenou, která v dlouhodobém měřítku povede k menším i větším ztrátám.

Proč nebojovat o částečný závazek?

V partii číslo 4 se hráč Jihu rozhodl po předchozích pasech pro reopen pobídkové X. Jeho partner byl následně nucen sehrávat 3 trefy, které se třemi pády a agresivní jednostrannou dražbu týmových spoluhráčů na druhém stole vedly ke ztrátě 11 IMP.

Boj o částečný závazek v této situaci není vhodný zejména v týmovém turnaji. V párovém turnaji je možné hlášku X zvažovat, ale pravděpodobnost, že si partner zvolí trefovou barvu, je opravdu velká. Soupeř již získal kompletní přehled o partii, o přibližném bodovém rozložení na obou linkách. Může se stát, že při zorientování se v náhlé dražbě soupeřů závazek dokonce trestně okontruje, takže risk je neúměrný možnému zisku, zejména ve druhé hře.


Proč jsou pro partnera důležité přesné informace?

Zásah 1 pik ve druhé hře (a obecně každý zásah na 1. stupni) by měl splňovat podmínku určitého počtu defenzivních zdvihů. Jedním z důvodů je ukázání, jak vysoko je možné soutěžit. Ve většině případů soutěžíme do úrovně 2 v drahé nebo 3 v levné. 3 přes 3 dražíme pouze na základě dobrého postavení figur, s krátkostí v soupeřově barvě apod. Druhým důvodem je zorientování se v soutěžní dražbě do té míry, že naše linka bude schopna okontrovat částečný závazek soupeřů, kteří své listy nebudou umět dobře ohodnotit.

Zasáhnout na 1., nebo na 2. stupni?

Na základě výše uvedeného by měl zásah na 1. stupni odpovídat téměř primérnímu zahájení a slibovat alespoň 2, raději však 3 defenzivní zdvihy. Se 7,5 ztrátovými zdvihy (v uvedeném příkladě) a jedním defenzivním zdvihem je vhodnější dražit 2 piky. Dražba Westu (zásah 1 pik a následné opakování 2 piky) by měla slibovat minimálně o krále silnější list. Následné 3 piky pak rozhodně neměly být draženy. Partner žádnou hláškou neslíbil fit, partie se jeví být spíše misfitovou. Přílišná agresivita ve druhé hře tak nevyhnutelně povede k dalším ztrátám. V tomto konkrétním případě se jednalo o ztrátu 9 IMP.

Jaké možnosti dražby má Sever po zásahu 1 pik?

Na předchozím stole se Sever rozhodl pro X. Pokud hráči chtějí užívat obecných dohod, je možné chápat X z hlediska síly tak, že slibuje alespoň 2 zdvihy. Na základě této informace a důvěry v partnera mohl Jih konečný závazek 3 piky trestně kontrovat, jelikož drží 2 jisté zdvihy do obrany a šance, že udělá ještě třetí, je opravdu významná (jeden z černých králů, snap trefový).

Na druhém stole následovala po zásahu 1 pik hláška 1NT. Sever přináší partnerovi dva zdvihy - Q srdcovou a A pikové. Existuje tedy šance k uhrání 5 srdcových zdvihů a esa v tempu. Přesto i v této situaci je vhodné mít partnerskou dohodu, aby Jih v podobných sekvencích nepředražil svůj list. Obecně by se totiž dalo očekávat, že Sever bude o něco silnější na svou dražbu zejména co do zádrže pikové.


Z čeho se poučit?

V soutěžní dražbě je třeba popsat co nejpřesněji svůj list. Činíme tak proto, aby se partner zorientoval. Společně chceme dosáhnout co nejlepšího skóre, ať už vydražením vlastního závazku, tak potrestáním soupeře, který si přesné informace nepředá.

S věkem a zkušenostmi se hodnocení listů u hráčů zlepšuje. Proto lze očekávat, že v kategorii U26 již bridžisté budou schopni trestat naši nedisciplinovanost. Pokud setrváme s nepřiměřenou agresivitou v soutěžní dražbě, budeme pravidelně ztrácet body v naprosto nezajímavých partiích. Výše uvedené byly důkazem, že druhá linka se nemusí umět ani dobře zorientovat v dražbě. I nekontrované závazky totiž vedly k dvouciferným ztrátám. Soupeřům tak zatím předkládme na stříbrném podnose situace, z nichž nemohou odejít poraženi.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner