Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Výsledky soutěží
  • Zveřejněno 12. března 2021
  • Lucie Kohutová

Mládežnický turnaj s připravenými rozdáními

Mládežnický turnaj s připravenými rozdáními

Turnaj na BBO se uskutečnil ve středu 10. března a zvítězily Lenka Honzáková a Lucie Kohutová.


O akci

Tento turnaj se uskutečnil ve středu 10. 3. a nahradil jednu z pravidelných reprezentačních výukových lekcí české mládeže. Organizátorem byl Vladimír Nulíček, asistent trenéra kategorie U26, který se angažoval v přípravě rozdání převzatých z amerického turnaje. Kromě interního vyhodnocení čekal na účastníky i podrobný písemný rozbor partií a expertní skórování - čili porovnání výsledků s výsledky odehranými v původním turnaji, které ovlivnilo procentuální zisky hráčů a v některých případech i výsledné pořadí.


Účastníci

Turnaje se zúčastnilo 12 párů především mládežnických kategorií reprezentace, které doplnili trenéři či asistenti.


Formát soutěže

V turnaji se odehrálo 16 rozdání. Střídalo se systémem Howell.


Výsledky

V obou variantách hodnocení (interním i s otopováním dle výsledků z amerického turnaje) zvítězil pár Lenka Honzáková - Lucie Kohutová. Na 2. místě skončil pár Veronika Dolanská - Zdeněk Tomis. 3. místo obsadil pár Michal Veselka - Vladimír Nulíček.

Výsledky

Přehled rozdání

Podrobná písemná analýza


Z analýzy

Na všech stolech kromě jediného se hrál závazek 4 piky. Předpokládaný průběh partie je výnos srdcový a snap zpět. V srdcích tedy již není problém, vzhledem k tomu, že Sever nemá k dispozici další vstup. Ve výše uvedeném rozložení hlavní hráč nečelí žádnému úskalí, protože impas trefový sedí.

Co když impas nesedí?

Pak ztratíme kromě srdcového esa a snapu ještě dva zdvihy trefové, jelikož nemáme žádnou možnost odhozu.

Mohu i přes nesedící impas trefový závazek splnit?

Ano, existuje 100% šance. Představme si, že po snapu srdcovém vrátí Jih trumf. Vezmeme na stole 9 a odehrajeme A kárové. Přejdeme na stůl 10 pikovou a snapneme káro v ruce. Dotrumfujeme a odehrajeme své srdcové winnery tak, abychom skončili v ruce dummyho. Nyní přichází čas k rozehrání trefové barvy. Vyneseme 7 trefovou. Pokud Sever přiloží malou, přiložíme rovněž malou! Jih získá zdvih na J trefového. Srdce jsou eliminovány, trumf již také nemá. Buď tedy zahraje tref, tím pádem i impas pro nás, nebo vynese káro do dvojité šikény. Káro můžeme snapnout na stole a z ruky zahodíme ztrátovou Q trefovou. Zbývající zdvihy jsou naše.

Pokud by Sever na 7 trefovou naskočil 10 nebo J, pokryjeme Q. Za předpokladu, že Jih získá zdvih králem, je pozice zcela totožná. Nyní však nechytáme krále s AQ, ale kluka s 98 proti A.


V partii č. 3 se stáváme obránci závazku 3NT z N. East vynáší K pikového.

Jaká je linie sehrávky a obrany?

Hlavní hráč má pouze 4 rychlé zdvihy: A pikové a AKQ v trefech. Může vypracovat 4. trefový zdvih při dělbě 3-3. Rovněž si přijde na 2 kárové zdvihy po vyražení esa kárového. To je dohromady stále pouze 7 zdvihů. I když uhraje J pikového, bez srdcové barvy se neobejde.

Z problémů hlavního hráče může těžit obrana, která mu musí co nejvíce znepříjemnit život. Hlavní hráč propustí první zdvih a doufá, že East bude pokračovat v pikách. Pokud tak učiní, pak bude mít North dostatek času vypracovat svůj kýžený 9. srdcový zdvih, jelikož W se dvěma červenými esy již nebude disponovat dalším pikem, který by partnerovi zahrál. Proto je v tomto případě vítězným kárové zahrání ve druhém zdvihu z ruky E a následují dvě možné linie: 

1) West získá zdvih esem a vrátí pik. North neuhraje svého J pikového, tedy mu nestačí získat pouze jeden srdcový zdvih na krále (bude jich mít stále pouze 8). Pro vypracování srdcové barvy se ale East dříve či později dostane do zdvihu na svou Q srdcovou a odehraje piky. 

2) West propustí káro. Pokud hlavní hráč bude pokračovat kárem, může pokojně získat zdvih a třetím kolem kár barvu vypracovat. S jistým vstupem na eso srdcové pak získá obrana 1 pik, 1 srdce a 3 kára. Pokud hlavní hráč bude pokračovat rozehráním srdcí do K a malou srdcí zpět, dostane se dříve do zdvihu partner, který má nyní stále druhé káro k zahrání. West ho nyní získá esem a zahraje 3. kolo kár. Drží si eso srdcové jako vstup. 

Obě cesty vedou k poražení závazku.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner