Český bridžový svaz

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 8. října 2021
 • Lucie Kohutová

Nominace na 44th IBBF

Výbor ČBS přijal usnesení o dotaci na reprezentační turnaj 44th International Budapest Bridge Festival. Do požadovaného termínu se přihlásil jediný tým ve složení Erik Klemš, Michal Kopecký, Jakub Šlemr a David Vozábal, který tím pádem získává právo reprezentovat ČR na této akci.
Usnesení výboru ČBS

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 26. září 2021
 • Lucie Kohutová

Omezení věku pro mistrovství Evropy mládežnických týmů 2022

EBL vydalo prohlášení o věkovém omezení pro mistrovství Evropy mládežnických družstev v roce 2022. 
Dopis EBL

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 20. září 2021
 • Lucie Kohutová

Dotace reprezentace - 44th IBBF

Výbor ČBS přijal usnesení o dotaci na reprezentační turnaj 44th International Budapest Bridge Festival. Přihlášky zájemců o reprezentaci, které mohly být zasílány do 19. 9. 2021, budou zprocesovány, následně výbor vyhlásí nominaci.
Usnesení výboru ČBS

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 8. září 2021
 • Lucie Kohutová

Schůze výboru ČBS 18. 8. 2021

Výbor ČBS se sešel 18. 8. 2021.
Zápis ze schůze výboru
Příloha k zápisu ze schůze výboru

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 25. srpna 2021
 • Lucie Kohutová

Výběr týmu ČR - Vilnius Cup 2021

Přihlášku se zájmem reprezentovat na akci Vilnius Cup 2021 zaslal v požadovaném termínu do 21. 8. 2021 jediný tým ve složení David Vozábal (kap.), Erik Klemš, Michal Kopecký a Jakub Šlemr. Toto družstvo získává právo reprezentovat ČR na soutěži bez nutnosti absolvování kvalifikačního turnaje vzhledem ke splnění všech podmínek dle požadavků určených výborem ČBS.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 12. srpna 2021
 • Erik Klemš

Výběr týmu ČR - NABC Austin 2021

Na základě rozhodnutí výboru ČBS z 23. 6. se mohli zájemci o reprezentaci ČBS na NABC Austin 2021 přihlašovat do 31. 7. za těchto nominačních kritérií.
Do kvalifikace se přihlásil pouze jeden tým ve složení David Vozábal (kapitán), Jakub Šlemr, Michal Kopecký, Erik Klemš. Tým splnil všechny podmínky dle požadavků určených výborem ČBS a získává právo reprezentovat ČR na NABC Austin za určených podmínek.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 10. srpna 2021
 • Erik Klemš

Schůze výboru ČBS 28. 7. 2021

Výbor svazu se sešel na schůzi 28. 7. 2021, zápis je dostupný zde.
Všechny zápisy můžete najít mezi svazovými dokumenty zde.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 6. července 2021
 • Lucie Kohutová

Členské příspěvky pro sezónu 2021

Výbor ČBS by rád vyzval kluby k platbě členských příspěvků, více informací a pokyny pro platbu zde.

Na základě rozhodnutí členské schůze per rollam svolané na 5. 12. 2020 byla splatnost příspěvků odložena na 30. 6. 2021.

Platba a předání informací bude probíhat ve stejném režimu a výši jako v předchozích letech.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 29. června 2021
 • Lucie Kohutová

Kvalifikační turnaj na 2021 WNTC

Výbor ČBS stanovil nominační kritéria pro zájemce o reprezentaci na kvalifikačním turnaji na 2021 World National Team Championships. Do stanovených termínů se nepřihlásil žádný tým ani pár, tudíž ČBS nebude vysílat tým v ani jedné z kategorií.
Nominační kritéria

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 3. dubna 2021
 • Lucie Kohutová

Zrušení ME národních týmů 2021

EBL vydalo oficiální prohlášení o zrušení otevřeného ME národních týmů, které bylo přesunuto z roku 2020 na rok 2021. Výbor ČBS bude v nejbližší době diskutovat všechny dopady a informace zveřejní co nejdříve.
Dopis EBL


Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner