Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Zprávy Výboru
  • Zveřejněno 11. února 2019
  • Milan Macura

Členská schůze

Dne 10. 2. 2019 proběhla v prostorech Bridžového klubu Praha členská schůze ČBS. 
Hlavními body programu byla volba nových orgánů ČBS a schválení aktualizace stanov ČBS. 

  • Stanovy ČBS byly schváleny v tomto znění. Prosíme kluby, aby dle článku 14.2. stanov sdělili výboru ČBS všechny informace o klubu a svých členech do 30. 5. 2019 (seznam členů včetně data narození a adresy trvalého bydliště a případnou aktualizaci informací o klubu).
  • Do Výboru ČBS byl znovu zvolen Milan Macura, Adam Kubica, Erik Klemš, novými členy se stali Pavel Teňak a Adam Janas.
  • Do Kontrolní komise byli znovu zvoleni Ondřej Bahník a Lukáš Barnet, trojici doplnil Vladimír Machát.
  • Do Disciplinární komise byly zvoleni Lukáš Barnet, Kamil Žylka a Daniela Hnátová
Podrobný zápis z členské schůze bude zveřejněn po sepsání zapisovatelem Kamilem Žylkou. 
Děkujeme všem delegátům za účast a věcné podněty, více informací o členské schůzi naleznete pod záložkou Svaz/Členské schůze.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner