Český bridžový svaz

 • Email: ucbs@seznam.cz
 • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
 • IČO: 00443000

Obecné informace

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Český bridžový svaz

Aktuálně platné stanovy Českého bridžového svazu od 5. 12. 2020

Seznam klubů

Oficiální údaje

Italská 209/17
Praha 2, 120 00
IČO: 00443000
č. ú.: 51-0689240257/0100
IBAN: CZ6101000000510689240257
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Výpis z Veřejného rejstříku

Kontaktní emailová adresa

ucbs@seznam.cz

Oficiální weby

Orgány ČBS

1.) Členská schůze (ČS ČBS)
2.) Volený výbor ČBS (VČBS)
3.) Volená kontrolní komise (KK)
4.) Volená disciplinární komise (DK)

Orgány ČBS jsou voleny na 4 roky, aktuální členové těchto orgánů byli zvoleni 11. února 2019.

1.) ČS ČBS je nejvyšším orgánem ČBS. Tvoří ji sbor delegátů jednotlivých BK a sbor účastníků ČS ČBS. Podrobnosti o členské schůzi se můžete dočíst ve Stanovách ČBS.

2.) Výbor ČBS je výkonným a řídícím orgánem ČBS. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným ze tří až pěti členů. Český bridžový svaz zastupuje předseda výboru samostatně nebo místopředseda výboru s jiným členem výboru společně.
Výbor ČBS od 1. 1. 2021: Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka

Kontaktovat všechny členy výboru můžete na emailu: ucbs@seznam.cz.

3.) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Českého bridžového svazu řádně vedeny a vykonává-li Český bridžový svaz činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

Kontrolní komise od 1. 1. 2021: Ing. Jiří Kopřiva, Ing. Milan Macura, Ing. Pavel Teňak

Kontaktovat všechny členy KK můžete na emailu: kkcbs@seznam.cz.

4.) Disciplinární komise řeší a projednává disciplinární prohřešky vůči stanovám ČBS.
Disciplinární komise: Mgr. Lukáš Barnet, Mgr. Jan Martynek, Mgr. Daniela Hnátová

Odkaz na soutěž

Základní dokumenty týkající se chodu svazu

Stanovy ČBS platné od 10. 2. 2019

Směrnice ČBS platné od 1. 1. 2019

Soutěžní řád platný od 12. 9. 2016

Pravidla soutěžního bridže - verze 2017 (anglická oficiální)

Pravidla soutěžního bridže - verze 2017 (česká pracovní)

Disciplinární řád platný od 1. 8. 2013

Klasifikační řád platný od 24. 2. 2020

Vzorové stanovy pro pobočné spolky - verze předseda

Vzorové stanovy pro pobočné spolky - verze výbor

Odkaz na soutěž

Propozice soutěží organizovaných ČBS

Propozice Celostátní ligy platné od sezony 2020

Propozice MČR TOP platné od sezony 2022

Propozice MČR IMP platné od sezony 2022

Propozice MČR MIX platné od sezony 2020

Propozice Velkých cen a turnajů CBT platné od sezony 2020

Odkaz na soutěž

Zápisy ze schůzí výboru ČBS

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 6. 9. 2022

Příloha k zápisu ze schůze výboru ČBS ze dne 6. 9. 2022

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 17. 7. 2022

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 27. 6. 2022

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 27. 2. 2022

Příloha 1 k zápisu ze schůze výboru ze dne 27. 2. 2022: Analýza importu týmových turnajů v Matrice ČBS

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 14. 11. 2021

Příloha 1 k zápisu ze schůze výboru ze dne 14. 11. 2021: Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha 2 k zápisu ze schůze výboru ze dne 14. 11. 2021: Dotace ČBS na nákup drobného vybavení klubům ČBS

Příloha 3A k zápisu ze schůze výboru ze dne 14. 11. 2021: Koncepce školení a vzdělávání ČBS

Příloha 3B k zápisu ze schůze výboru ze dne 14. 11. 2021: Systém trenérských tříd ČBS

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 12. 10. 2021

Příloha 1 k zápisu ze schůze výboru ze dne 12. 10. 2021

Příloha 2 k zápisu ze schůze výboru ze dne 12. 10. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 18. 8. 2021

Příloha k zápisu ze schůze výboru ze dne 18. 8. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 28. 7. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 23. 6. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 16. 6. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 2. 6. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 27. 4. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 13. 4. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 7. 4. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 23. 3. 2021

Příloha 1 k zápisu ze schůze výboru ze dne 23. 3. 2021

Příloha 2 k zápisu ze schůze výboru ze dne 23. 3. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 16. 3. 2021

Příloha k zápisu ze schůze výboru ze dne 16. 3. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 2. 3. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 2. 2. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 19. 1. 2021

Příloha k zápisu ze schůze výboru ze dne 19. 1. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 12. 1. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 5. 1. 2021

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 3. 10. 2020

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 13. 6. 2020

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 4. 4. 2020

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 10. 2. 2020

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 19. 11. 2019

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 29. 7. 2019

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 8. 4. 2019

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 19. 2. 2019

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 12. 8. 2018

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 12. 3. 2018

Zápis o činnosti výboru ČBS ze dne 30. 8. 2017

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 3. 4. 2017

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 26. 2. 2017

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 5. 12. 2016

Zápis ze schůze výboru ČBS ze dne 13. 4. 2015

Odkaz na soutěž

Zápisy ze schůzí Kontrolní komise

Zápis ze zasedání kontrolní komise ze dne 21. 8. 2018

Odkaz na soutěž

Archiv - již neplatné dokumenty

Soutěžní řád platný pro sezony 2013-16

Klasifikační řád platný pro sezony 2010-20132014-201720182019

Stanovy ČBS platné od 20. 11. 2016 do 10. 2. 2019, od 12. 4. 2015 do 19. 11. 2016, od 16. 1. 2012 do 11. 4. 2015, od 5. 4. 2008 do 15. 1. 2012

Zásady čerpání příspěvků z fondu mládeže ze dne 26. 2. 2017

Hospodaření ČBS - sezony 2011-14

Propozice turnajů

 • VC a CBT platné od sezony 2012-19

Odkaz na soutěž

Členská schůze 6. října 2024

Výbor ČBS svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 6. 10. 2024 po skončení MČR TOP v prostorech bridžového klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.

Hlavní body členské schůze

Budou doplněny.

 1. Úvod a zahájení členské schůze. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele.
 2. Volba členů výboru ČBS na nové 4leté období 2025-2028.
 3. Náměty účastníků členské schůze k diskusi.
 4. Ukončení členské schůze.

Vydal předseda ČBS Mgr. Ondřej Bahník dne 10. 6. 2024.

Odkaz na soutěž

Rozhodnutí členské schůze

Výsledky hlasování

Členská schůze per rollam 5. 12. 2020

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi ČBS formou per rollam, a to k 5. 12. 2020. Prosíme všechny delegáty klubů, aby se vyjádřili k níže popsaným bodům hlasování pomocí níže přiloženého formuláře. 

Dle článku 10.9 stanov je stanovena lhůta pro zaslání hlasování do 20. 12. 2020. Počty hlasů jednotlivých klubů jsou uvedeny v Příloze č. 1: Počet hlasů a také přímo v hlasovacím formuláři za volbou klubu. 

Hlasování proběhne pomocí hlasovacího formuláře. V případě rozdělení svých hlasů mohou jednotliví delegáti hlasovat vícekrát, a to až do počtu přidělených hlasů. 

Hlasovací formulář členské schlůze per rollam 5. 12. 2020

Aktuální seznam přijatých hlasů

1) Volba výboru ČBS - aktuální výbor ČBS rezignoval na své funkce k 31. 12. 2020. Nový výbor je tedy volen na 4leté období, a to od 1. 1. 2021. Vzhledem ke společné kandidatuře proběhne volba celého výboru pouze jedním hlasováním. Hlasujete tedy pro zvolení celého týmu ve složení: Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie Kupková, Jakub Šlemr a Kamil Žylka, viz Příloha č. 2. Možnosti hlasování: PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE.

2) Volba kotrolní komise ČBSaktuální kontrolní komise ČBS rezignovala na své funkce k 31. 12. 2020, viz Příloha č. 3. Nová kontrolní komise je tedy volena na 4leté období, a to od 1. 1. 2021. Vzhledem ke společné kandidatuře proběhne volba celé kontrolní komise pouze jedním hlasováním. Hlasujete tedy pro zvolení celého týmu ve složení: Jiří Kopřiva, Milan Macura, Pavel Teňak, viz Příloha č. 4. Možnosti hlasování: PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE.

3) Volba člena disciplinární komise ČBS - Kamil Žylka rezignoval na svou funkci v disciplinární komisi ke dni 21. 4. 2020. Jediným kandidátem na doplnění disciplinární komise na 3 stálé členy je Jan Martynek mladší. Možnosti hlasování: PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE.

4) Doplnění stanov ČBS - vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 nelze vybírat příspěvky do ČBS ve standardním termínu. Stanovy ČBS je tedy nutné doplnit o prodloužení lhůty splatnosti příspěvků na sezonu 2021. Celé znění doplnění stanov: bod 14.3 Členské příspěvky ČBS na sezonu 2021 budou splatné k 30. 6. 2021, a to s ohledem na probíhající pandemii COVID-19. Celé znění viz. Příloha č. 5 Stanovy ČBS. Možnosti hlasování: PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE.

Příloha č. 1: Počet hlasů jednotlivých klubů ke dni 5. 12. 2020

Příloha č. 2: Kandidatura do výboru ČBS

Příloha č. 3: Odstoupení aktuální kontrolní komise ČBS 

Příloha č. 4: Kandidatura do kontrolní komise ČBS

Příloha č. 5: Stanovy ČBS

Odkaz na soutěž

Členská schůze per rollam 30. 10. 2019

Rozhodnutí ČS

Příloha rozhodnutí - počet hlasů

 
Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi ČBS formou per rollam. Prosím všechny zástupce klubů, aby se vyjádřili k níže popsaným bodům hlasování a odpověděli na obrdržený email ke každému bodu hlasování formou:
 
PRO (počet hlasů)
PROTI (počet hlasů)
ZDRŽUJI SE (počet hlasů)
 
 
 
Lhůta na hlasování dle bodu 10. 9. stanov je 15 dní, čili hlasování se uzávírá dne 14. 11. 2019 ve 22:00.
V případě neobdržení hlasování se počítá hlasování PROTI.
 
Bod č. 1 Hlasování - míchačka
Výbor ČBS využil zvýhodněný nákup míchacího stroje Duplimate Mk V během ME juniorů v Norsku. Cena míchacího stroje byla po slevě 2 299 EUR. Vzhledem k částce vyšší než 25 000 Kč je nutné odsouhlasení nákupu členskou schůzí. Dle diskuze z únorové členské schůze využil výbor přebytek finacní z roku 2018.
Míchačka je uložena v Bridžovém klubu Praha a kromě míchání rozdání na celostátní soutěže mohou kluby tuto míchačku využít i pro míchání klubových či regionálních soutěží.
 
Bod č. 2 Hlasování - Bridgemate II
Na členské schůzi ČBS se také projednával nákup skórovacího zařízení. Aktuálně nejvýhodnějsí je nákup skórovacího zařízení Bridgemate II - odkaz na web. ČBS k nákupu může opět k nákupu využít přebytek financí z roku 2018, který činil více než 277 tis. Kč. I v tomto roce očekává výbor ČBS hospodaření se ziskem.
Výbor ČBS navrhuje nákup jedné sady BM II, což čítá 25 ks Bridgemate II, 1x kufr na uskladnění a převoz, 2x server a 1x watch pager pro rozhodčí a 1x transmitter pro pager. 
Odhadovaná cena dle ceníku na webu Bridgemate je celkem 3 560 EUR plus doprava. Cena je pouze orientační a může se lišit v závislosti na možnosti dodavatele a doručení. 
Hlasováním tedy odsouhlasíte nákup výše zmíněného vybavení. 
BKP také vyjádřilo zájem o nákup skórovacího zařízení BM II. V případě, že má i Váš klub zájem si BM II pořídit a využít společné objednávky a dopravy, prosím kontaktujte výbor ČBS do 14. 11. 2019.
 
Bod č. 3 Hlasování - odměna za práci pro ČBS
Dotace od MŠMT jsou aktuálně vypsány i pro rok 2020 v podobném znění jako v roce 2019. Ve všech programech očekává výbor 100% částky z minulých let, avšak možné je až 10% navýšení v případě uznání věcného hodnocení žádostí.  Předpokládané částky jsou tedy 328 000 Kč pro reprezentaci, 200 000 Kč v dotaci Talent, která je určena pro podporu mládeže a 445 000 Kč na organizaci svazu. 
Prosíme tedy o odsouhlasení odměn dle stávajících dohod, a to:
a) odměna předsedovi ČBS 15 000 Kč měsíčně - garantováno do doby přidělení dotace SVAZ a na zbylé období vázáno na přidělení dotace SVAZ, ze které je odměna vyplácena;
b) odměna za další administrativní práci, zejména update webových stránek czechbridge.cz a matrikacbs.cz do výše 5000 Kč mesíčně, opět platí vazba na dotaci SVAZ jako v bodě a).  
 
Děkuji všem delegátům za spolupráci.
 
Milan Macura, Předseda ČBS

 

Odkaz na soutěž

Členská schůze per rollam 18. 4. 2019

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi ČBS formou per rollam. Prosíme všechny zástupce klubů, aby se vyjádřili k níže popsaným bodům hlasování a odpověděli na e-mail zaslaný delegátům ke každému bodu hlasování formou:
PRO (počet hlasů)
PROTI (počet hlasů)
ZDRŽUJI SE (počet hlasů)
 
 
Aktuálně platný seznam klubů a delegátů. Výbor ČBS přijal nový klub Jizera Bridge MB, který však ještě své hráče neregistroval, má tak 0 hlasů pro tuto členskou schůzi.
 
Lhůta na hlasování dle bodu 10. 9. stanov je 15 dní, čili hlasování se uzávírá dne 3. 5. 2019 ve 22:00. V případě neobdržení hlasování se počítá hlasování PROTI.
 
Bod č. 1 Hlasování
Na členské schůzi ČBS dne 10. 2. 2019 odsouhlasila členská schůze odměnu Milanu Macurovi za administrativní a manažerskou práci pro ČBS ve výši 15 000 Kč na první 3 měsíce. ČBS obdrželo dotaci na rok 2019 od MŠMT v programu Organizace svazu, ve kterém je na mzdu Milana Macury alokováno 120 000 Kč. Prosím tedy o hlasování přidělení mzdy Milanu Macurovi na zbytek roku 2019 ve stejné výši 15 000 Kč měsíčně. Zbylá část 60 000 Kč (pokud nebude využito více z dotace MŠMT) bude vyplacena z prostředků ČBS.
 
Bod č. 2 Hlasování
Výbor ČBS projednal potřebu udržování a aktualizace webových stránek ČBS a pravidelných článků. Výbor odhadl časovou náročnost za rok 2019 na 250 hod. Při průměrné hodinové mzdě 200 kč/hod odpovídá částka v rozpočtu na 50 000 Kč. V rámci dotace SVAZ výbor počítá na novinářské služby a správu webu s částkou 10 000 Kč. Výbor žádá členskou schůzi o odsouhlasní odměny aministrativním pracovníků na správu webu a využití financí svazu až do výše 40 000 Kč. Díky dotacím MŠMT svaz disponuje v roce 2019 příjmem přes 300 000 Kč a z minulého roku přebytkem přes 200 000 Kč. Na vyplacení odměn je tedy ve svazu dostatečný kapitál.
 
Další informace naleznete v zápisu ze schůze výboru ČBS.
 

Výsledek hlasování členské schůze

Členská schůze schválila oba body programu:

 • Bod č. 1 - (PRO: 38, PROTI: 8, ZDRŽEL SE: 2)
 • Bod č. 2 - (PRO: 35, PROTI: 11, ZDRŽEL SE: 2)
Výzva č. 1
Výbor opět vyzývá kluby, které doposud nezaslaly seznam členů pro registraci hráčů do rejstříku sportovců. Výbor upozorňuje na podmínku členství v ČBS dle bodu 4.1 stanov poskytnutím údajů Jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště. Tento seznam je neveřejný a držen pouze v podobě dokumentu excel, který je nutné pravidelně aktulizovat v rejstříku sportovců dle zákona. Seznam členů je porovnáván s registrem obyvatel, nepravdivé údaje systém odhalí. Veškeré údaje o hráčích v matrice ČBS kromě roku narození, pohlaví a e-mailu, budou z matriky ČBS vymazány. Hráčům, kteří nebudou registrováni v rejstříku sportovců, bude nastaveno členství ukončené. Hráči s ukončeným členstvím se nebudou moci účastnit soutěží (spolu)organizovaných ČBS (všechny soutěže, kde se přidělují SB).
Prosíme tedy kluby, aby zaslali seznam nejpozději do 31. 5. 2019, pokud tak již neučinily, a v případě aktualizace (registrace nového člena) zaslaly na ČBS upravený soubor s daty nových hráčů. Tento .csv soubor bude výbor vyžadovat společně s placením členských příspěvků na novou sezónu. Prosíme tedy kluby o udržení údajů v csv souborech a pravidelnou aktualizaci.
Děkujeme.
Aktuálně máme údaje od: BK Maj, BK VS, BK UH, BS Havířov, Herold Ostrava, BK Pardubice
 
Výzva č. 2
Výbor ČBS odsouhlasil dokument stanovující trenérské licence. Bližší informace jsou k nalezení na stránkách ČBS pod záložkou svaz - trenéři. Výbor žádá kluby, aby zaslaly nejpozději do 12. 5. 2019 seznam trenérů, které aktuálně evidují, pro udělení trenérských tříd. Úvodní školení nových i stávajících trenérů proběhne ve dnech 22.-23. 6. 2019. Bližší informace výbor zveřejní na stránkách ČBS. Ze zaslaných seznamů trenérů výbor zvolí 3člennou komisi trenérů, která přidělí počáteční trenérské třídy a bude se dále vzděláváním trenérů zaobírat.
 
Výzva č. 3
Dne 18. 4. 2019 podal Erik Klemš rezignaci na funkci ve výboru ČBS, zejména z časových důvodů. Zaměstnání, studium a trénink již nebylo možné s vykonáváním funkce skloubit. Prosíme kluby, které mají návrh na nového člena výboru ČBS, aby jej zaslali na adresu ucbs@seznam.cz. V případě nalezení vhodného kandidáta proběhne další schůze formou per rollam na zvolení nového člena výboru. Erik Klemš je ve funkci do 18. 6. 2019. Dle stanov ČBS bod 11.2. je výbor 3-5 členný, výbor tedy může dále pracovat i v aktuálním složení bez doplnění na plný počet členů.
 
Děkujeme všem delegátům za spolupráci.
 
Milan Macura
Předseda výboru ČBS
 

Odkaz na soutěž

 


Členská schůze 10. února 2019

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 10. 2. 2019 od 15:30 (po skončení finále MČR IMP) v prostorech bridžového klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.

Přílohy

Schválené stanovy ČBS, platné od 10. 2. 2019

Návrh znění nových stanov ČBS

Výroční zpráva 2016-17

Účetní závěrka 2016-17

Hlavní body členské schůze

        1.      Úvod a zahájení členské schůze. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele.
2.      Zpráva předsedy výboru o činnosti za sezonu 2018.
3.      Zpráva Kontrolní komise o činnosti za sezonu 2018.
4.      Report o hospodaření v sezoně 2018, hlasování o schválení hospodaření za sezonu 2018 a hlasování o hospodaření za sezonu 2016-17 (přidáno dne 5. 2. 2019).
5.      Diskuze a hlasování o odměnách za práci pro ČBS.
6.      Diskuze ohledně změny stanov.
7.      Hlasování o schválení stanov ČBS.
8.      Volba členů Výboru ČBS na nové 4leté období 2019-2022.
Aktuální kandidáti do výboru ČBS: Milan Macura, Adam Kubica, Erik Klemš, Pavel Teňak, Adam Janas
9.      Volba členů Kontrolní komise na nové 4leté období 2019-2022.
10.    Volba členů Disciplinární komise na nové 4leté období 2019-2022.
11.    Náměty účastníků členské schůze na diskuzi.
12.    Ukončení členské schůze.
 
Vydal předseda ČBS Milan Macura, dne 24. 1. 2019.
 

Odkaz na soutěž


Hlasování Členské schůze formou "per rollam" o schválení rozpočtu na sezonu 2018

Předseda ČBS Milan Macura vyzval delegáty klubů formou per rollam o hlasování o přijetí rozpočtu na sezonu 2018. Delegáti měli možnost hlasovat do 3. 5. 2018 zasláním odpovědi na email ucbs@seznam.cz.

Členská schůze přijala rozpočet ČBS na sezonu 2018 v poměru PRO: 46, PROTI: 6 (BK Máj České Budějovice 2, BK Chaos 2 a BK Nekuřáci 2 neodpovědeli), ZDRŽEL SE: 2

Rozpočet ČBS na sezonu 2018

Příloha rozpočtu

Počty hlasů

Rozhodnutí

Odkaz na soutěž

     


Členská schůze 21. ledna 2018

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 21. 1. 2018 od 16:00 (po skončení kvalifikace MČR IMP) v prostorech bridžového klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.
 

Hlavní body členské schůze

1.        Úvod a zahájení členské schůze. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele.
2.        Zpráva předsedy výboru o činnosti za sezonu 2016-17.
3.        Zpráva Kontrolní komise o činnosti za sezonu 2016-17.
4.        Report o hospodaření v sezoně 2016-17, hlasování o schválení hospodaření za sezonu 2016-17.
5.        Představení rozpočtu na sezonu 2018, informace o dotacích MŠMT na rok 2018, hlasování o schválení rozpočtu na rok 2018.
6.        Diskuze a hlasování o odměnách za práci pro ČBS.
7.        Doplnění výboru ČBS na 5 členů – na funkci člena výboru ČBS rezignoval Michal Kopecký a Jan Martynek. Žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace osob na pozici člena výboru ke zveřejnění kandidatury – stále bude samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě. Hlasování o zvolení chybějících členů výboru.
8.        Doplnění Kontrolní komise na 3 členy. Hlasování o doplnění členů Kontrolní komise v případě neúplnosti KK.
9.        Diskuze ohledně změny stanov, návrhy na změnu stanov pro příští členskou schůzi.
10.      Náměty účastníků členské schůze na diskuzi.
11.      Ukončení členské schůze.
 
Vydal výbor ČBS dne 31. 12. 2017
 

Odkaz na soutěž

     


Členská schůze 20. listopadu 2016

Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 20. 11. 2016 od 15:00 (po skončení 2. celostátní ligy) v prostorech bridžového klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.

Hlavní body členské schůze

1.) Doplnění výboru ČBS na 5 členů. Na svou funkci rezignoval Jaroslav Hájek. S kandidaturou na tuto funkci vyjádřil souhlas Adam Kubica, žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace dalších osob - stále bude samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě..
 
2.) Doplnění Kontrolní komise na 3 členy. Na svou funkci rezignoval Ondřej Bahník a Jakub Šlemr, jediným stávajícím členem je tedy Lukáš Barnet. S kandidaturou na tuto funkci vyjádřili souhlas Aleš Haman a Petr Jelínek, žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace dalších osob - stále bude samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě.
 
3.) Změna znění stanov ČBS - Žádáme kluby, aby své případné návrhy na změny urychleně zasílaly na e-mail ucbs@seznam.cz. Podle stanov ČBS je totiž nutné, aby seznam bodů, které budou diskutovány, byl již součástí pozvánky, aby se všichni delegáti mohli v dostatečném předstihu s problematikou seznámit.
 

Konkrétní body v pozvánce

Návrh výpočtu volebních hlasů pro členskou schůzi

Model počtu hlasů pro různé varianty

Návrh hlasovacího systému pro Výbor ČBS a Kontrolní komisi ČBS (autor Petr Jelínek)

 
4.) Schválení členských příspěvků na sezonu 2015-16 a 2016-17
 
 
5.) Odsouhlasení rozpočtu a hospodaření za rok 2015-16 a 2016-17
 
 
 
 
6.) Diskuze a hlasování o změně účetního období z hospodářského na kalendářní rok. 
 
7.) Hlasování o prominutí zbytku disciplinárního trestu V. Nulíčka na základě jeho žádosti ze dne 31. 7. 2016.
 
 
8.) Hlasování o zániku pobočného spolku BK13

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2024

Členové klubů platí příspěvky výhradně přes kluby, samostatní hráči bez klubové příslušnosti s VS: 888. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství. Prosíme kluby, jejichž hráči se účastní celostátní ligy, aby příspěvky uhradili před začátkem této soutěže.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2023 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1999 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, email a typ příspěvku a přidejte do svého seznamu členů ve formátu csv. Pro aktuální verzi seznamu csv můžete kontaktovat výbor ČBS.
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2023 - BRN 501
BK Praha ČP 2023 - BKP 502
BK VŠ ČP 2023 - VS 503
Havířov ČP 2023 - HAV 504
Herold ČP 2023 - HER 505
Chaos Bridge ČP 2023 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2023 - CBM 507
Pardubice ČP 2023 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2023 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2023 - UHR 511
Trutnov ČP 2023 - TRU 512
Jizera Bridge MB ČP 2023 - JMB 513
Slovensko ČP 2023 - SVK 777
Bez klubu ČP 2023 - BEZ 888
Zahraniční ČP 2023 - ZAH 999
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2023

Členové klubů platí příspěvky výhradně přes kluby, samostatní hráči bez klubové příslušnosti s VS: 888. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství. Prosíme kluby, jejichž hráči se účastní celostátní ligy, aby příspěvky uhradili před začátkem této soutěže.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2023 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1998 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, email a typ příspěvku a přidejte do svého seznamu členů ve formátu csv. Pro aktuální verzi seznamu csv můžete kontaktovat výbor ČBS.
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2023 - BRN 501
BK Praha ČP 2023 - BKP 502
BK VŠ ČP 2023 - VS 503
Havířov ČP 2023 - HAV 504
Herold ČP 2023 - HER 505
Chaos Bridge ČP 2023 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2023 - CBM 507
Pardubice ČP 2023 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2023 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2023 - UHR 511
Trutnov ČP 2023 - TRU 512
Jizera Bridge MB ČP 2023 - JMB 513
Slovensko ČP 2023 - SVK 777
Bez klubu ČP 2023 - BEZ 888
Zahraniční ČP 2023 - ZAH 999
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2022

Členové klubů platí příspěvky výhradně přes kluby, samostatní hráči bez klubové příslušnosti s VS: 888. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství. Prosíme kluby, jejichž hráči se účastní celostátní ligy, aby příspěvky uhradili před začátkem této soutěže.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2022 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1997 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, email a typ příspěvku a přidejte do svého seznamu členů ve formátu csv. Pro aktuální verzi seznamu csv můžete kontaktovat výbor ČBS.
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2022 - BRN 501
BK Praha ČP 2022 - BKP 502
BK VŠ ČP 2022 - VS 503
Havířov ČP 2022 - HAV 504
Herold ČP 2022 - HER 505
Chaos Bridge ČP 2022 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2022 - CBM 507
Pardubice ČP 2022 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2022 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2022 - UHR 511
Trutnov ČP 2022 - TRU 512
Jizera Bridge MB ČP 2022 - JMB 513
Slovensko ČP 2022 - SVK 777
Bez klubu ČP 2022 - BEZ 888
Zahraniční ČP 2022 - ZAH 999
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2021

I přes rozhodnutí členské schůze ze dne 5.12.2020 o posunutí splatnosti členských příspěvků na 30.6.2021, je samozřejmě možné zaplatit členské příspěvky za své členy již nyní. Jako každý rok je možné zasílat členské příspěvky ČBS na účet ČBS, pokyny jsou dostupné níže. Členové klubů platí příspěvky výhradně přes kluby, samostatní hráči bez klubové příslušnosti s VS: 888. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2021 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1996 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, email a typ příspěvku a přidejte do svého seznamu členů ve formátu csv. Pro aktuální verzi seznamu csv můžete kontaktovat výbor ČBS.
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS. Seznam členů se zaplacenými příspěvky bude v matrice viditelný od 30. 6. 2021.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2021 - BRN 501
BK Praha ČP 2021 - BKP 502
BK VŠ ČP 2021 - VS 503
Havířov ČP 2021 - HAV 504
Herold ČP 2021 - HER 505
Chaos Bridge ČP 2021 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2021 - CBM 507
Pardubice ČP 2021 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2021 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2021 - UHR 511
Trutnov ČP 2021 - TRU 512
Jizera Bridge MB ČP 2021 - JMB 513
Slovensko ČP 2021 - SVK 777
Bez klubu ČP 2021 - BEZ 888
Zahraniční ČP 2021 - ZAH 999
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2020

Již koncem roku 2019 je možné zasílat členské příspěvky ČBS na účet ČBS. Členové klubů platí příspěvky výhradně přes kluby, samostatní hráči bez klubové příslušnosti s VS: 888. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2020 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1995 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, email a typ příspěvku a přidejte do svého seznamu členů ve formátu csv. Pro aktuální verzi seznamu csv můžete kontaktovat výbor ČBS.
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS. Seznam členů se zaplacenými příspěvky bude v matrice viditelný od 1. 1. 2020.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2020 - BRN 501
BK Praha ČP 2020 - BKP 502
BK VŠ ČP 2020 - VS 503
Havířov ČP 2020 - HAV 504
Herold ČP 2020 - HER 505
Chaos Bridge ČP 2020 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2020 - CBM 507
Pardubice ČP 2020 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2020 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2020 - UHR 511
Trutnov ČP 2020 - TRU 512
Jizera Bridge MB ČP 2020 - JMB 513
Slovensko ČP 2020 - SVK 777
Bez klubu ČP 2020 - BEZ 888
Zahraniční ČP 2020 - ZAH 999
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2019

Již koncem roku 2018 je možné zasílat členské příspěvky ČBS na účet ČBS. Příspěvky se platí výhradně přes kluby, které jsou řádnými členy ČBS dle aktuálních stanov ČBS. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2019 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1994 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, rok narození, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít tlačítka export do .csv v přehledu hráčů vašeho klubu v matrice ČBS (filtr platné).
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2019 - BRN 501
BK Praha ČP 2019 - BKP 502
BK VŠ ČP 2019 - VS 503
Havířov ČP 2019 - HAV 504
Herold ČP 2019 - HER 505
Chaos Bridge ČP 2019 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2019 - CBM 507
Nekuřáci Praha ČP 2019 - NEK 508
Pardubice ČP 2019 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2019 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2019 - UHR 511
Trutnov ČP 2019 - TRU 512
Jizera Bridge MB ČP 2019 - JMB 513
Slovensko ČP 2019 - SVK 777
Bez klubu ČP 2019 - BEZ 888
Zahraniční ČP 2019 - ZAH 999
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2018

Již koncem roku 2017 je možné zasílat členské příspěvky ČBS na účet ČBS. Příspěvky se platí výhradně přes kluby, které jsou řádnými členy ČBS dle aktuálních stanov ČBS. Příspěvky jsou platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Z minulých let zůstává rozdělení na rekreační členství a soutěžní členství.

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Čestné členství 2) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku maximálně 25 let v kalendářním roce 2018 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v roce 1993 a později.
2) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, rok narození, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít tlačítka export do .csv v přehledu hráčů vašeho klubu v matrice ČBS (filtr platné).
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Brno ČP 2018 - BRN 501
BK Praha ČP 2018 - BKP 502
BK VŠ ČP 2018 - VS 503
Havířov ČP 2018 - HAV 504
Herold ČP 2018 - HER 505
Chaos bridge ČP 2018 - CHB 506
Máj České Budějovice ČP 2018 - CBM 507
Nekuřáci Praha ČP 2018 - NEK 508
Pardubice ČP 2018 - PAR 509
Severočeský BK ČP 2018 - SEV 510
Uherské Hradiště ČP 2018 - UHR 511
Trutnov ČP 2018 - TRU 512
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2016/17

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Soutěžní žák 2) 100 Kč
Čestné členství 3) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku 16-25 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v r. 1991-2000 a později.
2) Za žáka je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 15 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za žáka), tj. každý hráč narozen v r. 2001 a později. 
3) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh
.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít excelovský formulář. Aktuální seznam členů v klubech naleznete zde.
Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.
Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu, případně poslat zpět přeplatek neodpovídající sumě za poslané členy.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Praha Členské příspěvky 2016-17 - BKP 501
BK VŠ Členské příspěvky 2016-17 - VS 502
ČB Máj Členské příspěvky 2016-17 - CBM 503
Chaos bridge Členské příspěvky 2016-17 - CHB 504
Havířov Členské příspěvky 2016-17 - HAV 505
Herold Členské příspěvky 2016-17 - HER 506
Nekuřáci Praha Členské příspěvky 2016-17 - NEK 507
Pardubice Členské příspěvky 2016-17 - PAR 508
Uherské Hradiště Členské příspěvky 2016-17 - UHR 509
 

Odkaz na soutěž

Členské příspěvky do ČBS pro sezonu 2015/16

Druh a výše členských příspěvků

Druh příspěvku Výše
Soutěžní plné 500 Kč
Soutěžní junior 1) 250 Kč
Rekreační plné 150 Kč
Rekreační junior 1) 100 Kč
Žákovské, ročník 2001 a mladší 2) 1 Kč
Čestné členství 3) 1 Kč

1) Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 25 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v r. 1991 a později.

2) Za žáka je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 15 let v kalendářním roce 2016 (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok zařazen do kategorie U16), tj. každý hráč narozen v r. 2001 a později.

3) Čestné členství je přidělováno VČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh.

Způsob platby příspěvků

Členské příspěvky je možné platit pouze převodem na běžný účet ČBS vedený u Komerční banky PRAHA 3 – Jiřího z Poděbrad, Řipská 28, 130 00, Praha 3.

číslo účtu: 51-689240257/0100

Pokyny pro platbu

 • Při platbě příspěvků pište variabilní symbol dle klubu, za který příspěvky posíláte, viz tabulka. Do poznámky platby pište komentář ve formátu: Členské příspěvky sezona - klub.
 • Na email ucbs@seznam.cz pošlete seznam členů, za které příspěvky platíte, včetně základních údajů: Celé jméno, číslo legitimace, druh příspěvku. U nových členů jsou to pak veškeré informace dle platných stanov ČBS: jméno a příjmení, rok narození, bydliště, email a typ příspěvku. Pro vytvoření seznamu můžete využít excelovský formulář. Aktuální seznam členů klubů naleznete zde.

Zápis člena do databáze ČBS proběhne kumulativním splněním těchto podmínek. 
Upozorňujeme, že platba převodem na účet ČBS může celý proces zpozdit.

Výbor ČBS si vyhrazuje právo zaslat platbu zpět, pokud neobsahuje platné údaje: VS, odpovídající částku oproti zaslanému seznamu.
 
Kontrolu evidence příspěvků vašich hráčů můžete provést na stránkách matriky. V případě, že příspěvky nejsou v databázi zaznamenány, ujistěte se, že výbor ČBS obdržel seznam členů a že byla odeslána částka na účet ČBS.
 
V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat (ucbs@seznam.cz).

Tabulka údajů pro platbu

Klub Text v poznamce Var. symbol
BK Praha Členské příspěvky 2015-16 - BKP 501
BK VŠ Členské příspěvky 2015-16 - VS 502
ČB Máj Členské příspěvky 2015-16 - CBM 503
Chaos bridge Členské příspěvky 2015-16 - CHB 504
Havířov Členské příspěvky 2015-16 - HAV 505
Herold Členské příspěvky 2015-16 - HER 506
Nekuřáci Praha Členské příspěvky 2015-16 - NEK 507
Pardubice Členské příspěvky 2015-16 - PAR 508
Uherské Hradiště Členské příspěvky 2015-16 - UHR 509
 
31. 12. 2023

NSA - dotace 2023

Odkaz na soutěž

Národní sportovní agentura

ČBS obdržel na rok 2023 dotaci na oblast podpory Organizace činností sportovní organizace svazového charakteru ve výši 977 200 Kč.

Děkujeme za podporu.

Stránky NSA

31. 12. 2022

Odkaz na soutěž

Národní sportovní agentura

ČBS obdržel na rok 2022 dotaci na oblast podpory Organizace činností sportovní organizace svazového charakteru ve výši 302 698 Kč.

Děkujeme za podporu.

Stránky NSA

31. 12. 2021

Odkaz na soutěž

Národní sportovní agentura

ČBS obdržel na rok 2021 dotaci ve výši 977 032 Kč.

ČBS obdržel na rok 2021 investiční dotaci na movité investice ve výši 274 431 Kč.

Děkujeme za podporu.

Stránky NSA

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS požádal na rok 2020 o podporu ve výši 327 750 Kč v rámci dotace REPRE.

      

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS obdržel na rok 2020 podporu ve výši 422 757 Kč v rámci dotace Organizace sportu 2020 - sportovní svazy.

      

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS obdržel v roce 2019 podporu ve výši 327 750 Kč v rámci dotace REPRE.

      

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS obdržel v roce 2019 podporu ve výši 200 000 Kč v rámci dotace TALENT.

      

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS požádal v roce 2019 o podporu ve výši 475 000 Kč v rámci Výzvy Sportovní Svazy.

MŠMT schválilo navržený projekt a přidělilo ČBS v roce 2019 dotaci ve výši 444 960 Kč.

      

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS obdrželo v roce 2018 podporu ve výši 345 000 Kč v rámci výzvy REPRE.

      

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS obdržel v roce 2018 podporu ve výši 412 000 Kč v rámci Výzvy č. 7 - Podpora sportovních svazů - sporty nezařazené do olympijského programu.

      

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS obdržel v roce 2017 podporu ve výši 377 800 Kč v rámci programu V - činnost sportovních organizací.

   

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

15. 12. 2017

Odkaz na soutěž

Pohár ČBS 2017

Děkujeme panu Pavlu Teňakovi a Teňak holdings za podporu soutěže Pohár ČBS v roce 2017 částkou 20 000 Kč.

 

Odkaz na soutěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČBS obdržel v roce 2016 podporu ve výši 188 900 Kč v rámci programu V - činnost sportovních organizací.

   

Děkujeme za podporu.

Stránky MŠMT

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner