Český bridžový svaz

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 4. února 2020
 • Milan Macura

Věková hranice seniorů

WBF aktualizovalo dokumenty týkající se účasti hráčů na WBF turnajích a tím pádem také na EBL mistrovstvích. Jedná se zejména o reprezentaci hráčů s jinou národností, než jakou zemi reprezentují. V našich podmínkách je to důležitá informace pro Čecho-Slováky, kteří si musejí vybrat, kterou zemi budou reprezentovat, a nemohou účast měnit tak často, jak tomu bývalo.
Důležité jsou posuny věkové hranice pro seniorskou kategorii. Od roku 2020 je věkový limit 62 let a co 2 roky se zvyšuje o rok, čili od roku 2022 od 63 let, od roku 2024 od 64 let a od 2026 a dál od 65 let. ČBS se řídí dle těchto pravidel a věk seniorů bude zvyšovat dle předpisů WBF.
WBF Eligibility code
WBF Bona Fide residency criteria

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 28. ledna 2020
 • Milan Macura

Aktualizace klasifikačního řádu

Výbor ČBS vydal aktualizaci klasifikačního řádu platnou od 1. února 2020. Aktualizace doplňuje změny v organizační struktuře soutěží ČBS a lépe definuje některá ustanovení. Hlavní změny jsou:

 • úprava věkové kategorie seniorů dle předpisů WBF (sezona 2020 a 2021 od 62 let)
 • registrované soutěže (přidělují se SB) se musí hrát na minimálně 22 rozdání
 • neregistrované soutěže (přidělují se pouze KB) se musí hrát minimálně na 16 rozdání
 • pro přidělení klasifikačních bodů musí být všichni tuzemští účastníci členy ČBS (alespoň prostými)
Závislost úrovně soutěže na druhu členství:
Mistrovské soutěže (1. a 2. CL, MČR) - soutěžní členství
Registrované soutěže - alespoň rekreační členství
Neregistrované soutěže - alespoň prosté členství
Klasifikační řád platný od 1. února 2020
KŘ s vyznačenými změnami

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 26. listopadu 2019
 • Milan Macura

Schůze výboru ČBS

Výbor ČBS se sešel dne 19. 11. 2019 a projednal aktuálně nejdůležitější záležitosti ohledně činnosti svazu. Zejména se jedná o reprezentaci ČR. Výbor stanovil příspěvky na reprezetační akce v závislosti na žádosti v programu REPRE a TALENT. Kvalifikace na ME Open 2020 se budou moci zúčastnit pouze hráči stálé, či rozšířené reprezentace. Bližší informace o kvalifikaci budou zveřejněny v nejbližších dnech. Očekávaný termín kvalifikace bude 18.-19. 1. 2020
Výbor jmenoval komisi trenérů ve složení Milan Macura, Michal Kopecký a Adam Janas, která se bude dále zaobírat trenérskými třídami.
Členská schůze schválila nákup Bridgemate II, výbor realizuje nákup.
Zápis ze schůze výboru

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 18. listopadu 2019
 • Milan Macura

Členská schůze per rollam

ČS formou per rollam odsouhlasila všechny navržené body hlasování.
Hlasování ČS
Rozhodnutí
Výsledky hlasování

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 8. října 2019
 • Milan Macura

Reprezentace ČR

Výbor ČBS vydal podmínky pro reprezentaci ČR na ME/MS týmů, World Bridge Games, European Winter Games, Malé federace a Otevřené ME párů pro kategorie Open, MIX a Ženy.
Vyzýváme zájemce o zařazení do stálé či rozšířené reprezentace (kteří splňují podmínky), aby se přihlásili dle instrukcí v přiloženém dokumentu do 30. listopadu 2019.
Reprezentace ČBS - pravidla
Příspěvky ČBS na Open akce konané v roce 2020:
European Winter Games - 62 000 Kč
European Open Team Championships - 186 000 Kč
European Small Federation Games - 30 000 Kč

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 7. října 2019
 • Adam Janas

Termínovník 2020

Výbor ČBS schválil termínovník tuzemských soutěží pro první polovinu příští sezony. Dvouvíkendové Mistrovství ČR IMP 2020 se bude konat na podzim, v lednu se kvůli vysokému počtu soutěží na začátku roku bude konat Mistrovství ČR MIX 2020.
Kalendář

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 30. července 2019
 • Milan Macura

Zápis ze schůze výboru 29. 7. 2019

Výbor se sešel formou rollam a formálně odsouhlasil záležitosti z předešlého období. Hlavními body jsou:
Směrnice ČBS
Kodex Reprezentanta
Nákup míchačky a BM II, o kterém bude hlasovat ČS
Účast juniorské reprezentace 2019
Systém odměn za úspěšnou reprezentaci ČR
Zápis ze schůze výboru 29. 7. 2019
Uzavření DPP

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 30. května 2019
 • Milan Macura

Školení trenérů II. a III. třídy

Ve dnech 15.-16. června 2019 proběhlo v Bridžovém klubu Praha školení trenérů II. a III. třídy. Zúčastnit se mohli všichni hráči s plným členstvím v ČBS s chutí vyučovat bridž ve svém klubu či vést kroužek pro děti.
Zároveň se školením proběhl trénink reprezentace U21.
Bližší informace a program

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 5. května 2019
 • Milan Macura

Členská schůze per rollam

Členská schůze schválila formou per rollam oba navrhované body programu:

 1. Odměna Milanu Macurovi (PRO: 38, PROTI: 8, ZDRŽEL SE: 2)
 2. Odměna za aktualizaci webu ČBS (PRO: 35, PROTI: 11, ZDRŽEL SE: 2)
Kluby BK Chaos Bridge, BK Máj České Budějovice a BK Nekuřáci se hlasování nezúčastnili a jejich hlasy (6) jsou tedy započítány jako PROTI.

Výsledek hlasování
Podrobnosti

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 21. dubna 2019
 • Milan Macura

Rezignace člena výboru

Dne 18. dubna 2019 oznámil Erik Klemš z časových důvodů rezignaci ze své funkce člena výboru ČBS.


Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Funbridge
Moravskoslezký kraj
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner