Český bridžový svaz

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 2. července 2019
 • Milan Macura

Evropské hry malých federací

Evropské hry malých federací (ESFG) se budou letos konat ve městě Novi Sad v Srbsku ve dnech 20.-23. října 2019. ČBS podpoří účast českého týmu částkou 1 000 Kč na hráče/den (4 dny) a příspěvkem na dopravu 2 000 Kč na hráče. 
Nominační kritéria a příspěvek ČBS
Bližší informace
Do kvalifikačního turnaje se přihlásila 3 družstva.
Seznam týmů

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 30. května 2019
 • Milan Macura

Školení trenérů II. a III. třídy

Ve dnech 15.-16. června 2019 probíhá v Bridžovém klubu Praha školení trenérů II. a III. třídy. Zúčastnit se mohou všichni hráči s plným členstvím v ČBS s chutí vyučovat bridž ve svém klubu či vést kroužek pro děti.
Zároveň se školením probíhá trénink reprezentace U21.
Bližší informace a program

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 5. května 2019
 • Milan Macura

Členská schůze per rollam

Členská schůze schválila formou per rollam oba navrhované body programu:

 1. Odměna Milanu Macurovi (PRO: 38, PROTI: 8, ZDRŽEL SE: 2)
 2. Odměna za aktualizaci webu ČBS (PRO: 35, PROTI: 11, ZDRŽEL SE: 2)
Kluby BK Chaos Bridge, BK Máj České Budějovice a BK Nekuřáci se hlasování nezúčastnili a jejich hlasy (6) jsou tedy započítány jako PROTI.

Výsledek hlasování
Podrobnosti

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 21. dubna 2019
 • Milan Macura

Rezignace člena výboru

Dne 18. dubna 2019 oznámil Erik Klemš z časových důvodů rezignaci ze své funkce člena výboru ČBS.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 18. dubna 2019
 • Milan Macura

Zápis z jednání výboru ČBS

Výbor ČBS se sešel formou per rollam dne 8. 4. 2019 a diskutoval body týkající se reprezentace, organizace svazu, trenérů a další záležitosti.
Zápis ze schůze výboru

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 9. dubna 2019
 • Milan Macura

Otevřené ME v Istanbulu - nominační kritéria

Výbor ČBS schválil nominační kritéria a příspěvek ČBS na Otevřené ME, které se koná 15.-29. června 2019 v Istanbulu.
Prosíme reprezentanty, kteří splňují nominační kritéria a mají zájem reprezentovat ČR, aby se přihlásili mailem do 30. 4. 2019.
Stránka soutěže EBL
Informace na stránce ČBS
Nominační kritéria a příspěvek ČBS

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 21. března 2019
 • Milan Macura

Zápis z Členské schůze 10. 2. 2019

K informacím o členské schůzi z 10. února 2019 byl přídán zápis z členské schůze.
Informace k ČS únor 2019
Zápis z ČS únor 2019

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 21. února 2019
 • Adam Janas

Schůze výboru ČBS

Dne 19. 2. 2019 proběhla schůze výboru ČBS.
Zápis

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 11. února 2019
 • Milan Macura

Členská schůze

Dne 10. 2. 2019 proběhla v prostorech Bridžového klubu Praha členská schůze ČBS. 
Hlavními body programu byla volba nových orgánů ČBS a schválení aktualizace stanov ČBS. 

 • Stanovy ČBS byly schváleny v tomto znění. Prosíme kluby, aby dle článku 14.2. stanov sdělili výboru ČBS všechny informace o klubu a svých členech do 30. 5. 2019 (seznam členů včetně data narození a adresy trvalého bydliště a případnou aktualizaci informací o klubu).
 • Do Výboru ČBS byl znovu zvolen Milan Macura, Adam Kubica, Erik Klemš, novými členy se stali Pavel Teňak a Adam Janas.
 • Do Kontrolní komise byli znovu zvoleni Ondřej Bahník a Lukáš Barnet, trojici doplnil Vladimír Machát.
 • Do Disciplinární komise byly zvoleni Lukáš Barnet, Kamil Žylka a Daniela Hnátová
Podrobný zápis z členské schůze bude zveřejněn po sepsání zapisovatelem Kamilem Žylkou. 
Děkujeme všem delegátům za účast a věcné podněty, více informací o členské schůzi naleznete pod záložkou Svaz/Členské schůze.

 • Zprávy Výboru
 • Zveřejněno 13. prosince 2018
 • Milan Macura

Doplnění informací o hráčích pro rejstřík sportu

Prosíme kluby, aby při výběru členských příspěvků doplnili svou matriku o data o hráčích dle stanov ČBS (matrika je na vložení dat připravena).
Povinné údaje k registraci do ČBS jsou: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození (celé, nikoliv jen ročník), email (pokud existuje).
Tyto data je ČBS povinnen dle zákona o sportu zapsat do rejstříku sportu
Prosíme kluby, aby data zasílala ve formátu CSV, který se bude dále nahrávat na web. Podrobnější informace o struktuře souboru naleznete na webu rejstříku.
Soubor CSV pro zápis údajů o hráčích (povinná pole jsou předvyplněna)


Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Funbridge
Moravskoslezký kraj
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner