Český bridžový svaz

Obecné informace

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Poslední aktualizace 19. 12. 2019

Pravidla pro reprezentaci ČR

Kodex reprezentanta

Dopingová pravidla - Seznam nepovolených látek a metod pro rok 2021 (verze 2020)

Systém odměn za úspěšnou reprezentaci ČR

Vedení reprezentací

Šéftrenér Open reprezentace: 
pozice neobsazena
Manažer Open reprezentace: 
Ing. Michal Kopecký
Šéftrenér juniorské reprezentace: 
Ing. Milan Macura
Asistent šéftrenéra juniorské reprezentace: 
Lucie Kohutová
Asistent šéftrenéra juniorské reprezentace: 
Mgr. Daniel Vachtarčík
 

Registr mezinárodních soutěží EBL a WBF

Základní soutěžní jednotkou v bridži je pár (2 hráči), který se soutěží účastní většinou bez trenéra (soutěže jednotlivců se na mezinárodních soutěžích v bridži nepořádají). Družstvo se skládá ze 4-6 hráčů, kapitána a trenéra, úplné minimum jsou však 4 hráči.
Zápasy v bridži se počítají na hodiny, soutěže pak na celé dny. V párových soutěžích je často systém kvalifikace, semifinále a finále, každé trvající min jeden den s tím, že do finále postoupí 20-30% účastníků. V soutěži týmů se hraje buď systémem každý s každým či formou kvalifikace a play-off (vyřazovací zápasy). Soutěže týmů trvají 5-10 dnů v závislosti na typu soutěže a kategorii. Denně se hraje čistého času okolo 7 hodin.

Věkové a genderové kategorie

Hlavní kategorií je tzv. Open. Těchto soutěží se může zúčastnit každý bez ohledu na věk či pohlaví (v bridži mohou soutěžit muži s ženami). V dospělé kategorii se navíc rozlišují zvlášť ženy a smíšené páry či týmy (muž a žena tvořící pár) - MIX. V bridži se označuje veteránská kategorie senioři a věk se v letech 2018-2026 bude postupně zvyšovat z původních 60 na 65 let.
V kategorii juniorů má nejdelší historii kategorie U26, což znamená, že se soutěže mohou účastnit hráči, kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálně věku 25 let. Např. v roce 2018 to jsou ročníky 1993 a mladší. Druhou věkovou skupinou je U21, která se v bridži označuje jako dorostenci. Novou věkovou skupinou je od roku 2015 kategorie U16, která se označuje jako žáci. Od roku 2018 se chystá evropský svaz zavést novou kategorii U13. Kromě omezení věku se i v juniorských soutěžích navíc pořádají soutěže pro ženy U26W a v kategorii MIX se zatím pořádají pouze párové ME. Speciální kategorií jsou Univerzitní týmy a páry. V této kategorii mohou soutěžit hráči ve věku 18-25 let, kteří studují na vysoké škole.

Označení kategorií

Dospělí: Open, ženy, MIX
Veteráni: senioři 62-65+
Junioři: U26, U21, U16, U26W, U26 MIX, U13 (od roku 2018), Univerzitní

Typy soutěží (disciplíny)

Soutěže se dělí podle způsobu hodnocení na tzv. párové (hodnocení TOP) a týmové (hodnocení IMP nebo BAM).
 
TOPové soutěže jsou určené pro páry a nejlepšího porovnání dosahují při vyšším počtu zúčastněných párů. Hrají se většinou formou kvalifikace, semifinále a finále, kde se postupně vyselektuje 20-30% nejlepších párů. V Open kategorii se těchto soutěží účastní přes 200 párů. Ve finále se pak hraje systémem každý s každým, které pro 52 párů trvá 2 dny. Ve vedlejších kategoriích to bývá méně párů, minimum pro finále je 16 párů.
 
IMPové hodnocení se může používat jak pro párové, tak pro týmové soutěže. Párové soutěže IMP jsou populární v ČR, ale ME a MS se v nich nepořádá, často se však využívají v  mezinárodních turnajích pouze pro zvané hráče. Nejprestižnější kategorií v bridži je soutěž týmů (4-6 hráčů). Proto je také v této kategorii na MS systém kvalifikace ze světových zón, pro Evropu připadá 6 postupových míst, často je to ale i 8 týmů z důvodu neúčasti zemí z jiných zón. Za každou zemi soutěží pouze jeden tým. ME a MS týmů se pořádá jednou za 2 roky a hraje se nejčastěji systémem každý s každým, což trvá až 10 dní. Tyto soutěže jsou nákladné nejen na finance, ale také na čas a jsou extrémně náročné na „staminu“. Jeden zápas hrají vždy jen 4 hráči, zápasů bývá v kategorii Open okolo 35 a jeden trvá 144 minut.
V otevřených ME a MS se může účastnit více týmů z jedné země a složení týmu může být také mezinárodní. V těchto soutěží se hraje systémem kvalifikace a play-off (KO zápasy). Kvalifikace se hraje většinou 3 dny a odehraje se 15 kratších zápasů. Do play-off postupuje nejlepších 16 týmů a již postup z kvalifikace je velkým úspěchem. Těchto soutěží se účastní několik plně profesionálních týmů.

V týmové kategorii se také soutěží v hodnocení BAM, což má charakter TOP soutěže, ale porovnávají se pouze výsledky týmů soupeřících mezi sebou. Tyto soutěže jsou často pořádané jako doplněk pro týmy, které se nekvalifikovaly do semifinálových utkání hlavních týmů a jsou 2-3 dny dlouhé.

Struktura soutěží mezinárodních svazů EBL a WBF

Nadřazenými mezinárodními organizacemi jsou European Bridge League (EBL) a World Bridge Federation (WBF).

Dle typu soutěže se rozdělují ME a MS na národní týmy (jeden tým za stát) a na otevřené ME (OMS) a MS (OMS), kde se mohou účastnit mezinárodní týmy i páry s libovolným počtem párů/týmů za stát.

Soutěže EBL

Evropská federace organizuje kromě tradičních ME také ME Malých federací, kterých se mohou účastnit pouze země, které mají členskou základnu okolo 500 registrovaných hráčů. Každý rok pořádá týmovou soutěž pro nejlepší týmy národních lig – Champions Cup. Od roku 2016 začala pořádat v sudé roky European Winter Games, což je ME týmů a ME BAM týmů.

Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
ME národních týmů
ME
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Červen sudé roky
ME národních párů
OME
Ženy, senioři (65+)
Páry
Červen sudé roky
ME juniorských národních týmů
MEJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Červenec liché roky
Otevřené ME
OME
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i páry
Červen liché roky
Otevřené ME juniorů
OMEJ
U13, U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Páry
Červenec sudé roky
Champions Cup
Liga
Vítězové ligy z 10 nejlepších zemí na ME národních týmů
Týmy
Listopad každý rok
ME Malých federací
ME
Země s členskou základnou menší než 700 hráčů
Týmy
Podzim každý rok
Otevřené ME týmů – Winter Games
OME
Open
Týmy
Únor sudé roky
 

Soutěže WBF

Světová federace organizuje MS národních týmů, na které se kvalifikuje z ME, Otevřené MS (OMS), World Bridge Games (WBG), což je bridžová olympiáda, která se pořádá jednou za 4 roky a to v roce LOH a World Bridge Series (WBS), které se pořádají jednou za 4 roky v roce ZOH. 
 
Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
MS národních týmů
MS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Léto/podzim liché roky
Otevřené MS týmů
OMS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Druhý týden MS národních týmů
MS národních juniorských týmů
MSJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Srpen sudé roky
Otevřené MS juniorů
OMSJ
U13, U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Týmy i Páry
Léto/podzim liché roky
World Bridge Games
WBG
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i Páry
Podzim v roce LOH
World Bridge
Series
WBS Open, ženy, senioři (65+), MIX Týmy i Páry Podzim v roce ZOH
 
 
EBL a WBF ve spolupráci s EUSA a FISU spoluorganizuje ME a MS Univerzitních týmů. Na podzim v lichých letech organizuje EBL s EUSA ME Univerzitních týmů, kterých se účastní libovolný počet univerzit z jednotlivých členských zemí. Na podzim v sudých letech pořádá WBF s FISU MS Univerzitních týmů, kterého se mohou zúčastnit pouze 2 týmy za členskou zemi. Na Univerzitním poli má Česká republika nejlepší výsledky a pravidelně se umisťuje na medailových pozicích.
 
WBF spolupracuje s IMSA (International Mind Sports Association) a společně organizuje IMSA Elite Mind Games, které se organizuje od roku 2016 v Číně.
 

Open

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Poslední aktualizace 28. 10. 2021

Členové reprezentace ČR

Klemš Erik 
Kopecký Michal
Macura Milan  
Scháňka Martin
Šlemr Jakub
Teichmann Lukáš
Vojtík Jakub
Vozábal David
Bahníková Eva
Hnátová Daniela
Medín Aleš
Tomis Zdeněk
Volhejn Vít
Melčák Martin
Zajíček Bohumír
Žylka Kamil

ME národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 10
Počet rozdání: 16 x počet účastníků
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, hráči s neomezeným věkem, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účast ČR a výsledky z ME národních týmů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Ostende, Belgie 33 Norsko 27. místo Macura, Volhejn V., Medlín A.,
Medlín J., Hnátová, Scháňka
2016 Budapešť, Maďarsko 37 Francie 25. místo Bouřa, Králík F., Martynek J.,
Pulkrab, Šlemr, Vozábal
2014 Opatija, Chorvatsko 36 Izrael - ČR se neúčastnila
2012 Dublin, Irsko 34 Monako - ČR se neúčastnila
2010 Ostende, Belgie 38 Itálie - ČR se neúčastnila
2008 Pau, Francie 38 Norsko 13. místo Kopecký M., Kurka, Mráz,
Šlemr, Volhejn V., Vozábal
2006 Varšava, Polsko 33 Itálie - ČR se neúčastnila
2004 Malmo, Švédsko 33 Itálie 31. místo Fořt, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2002 Salsomaggiore, Itálie 38 Itálie 18. místo Kurka, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2001 Tenerife, Španělsko 35 Itálie 24. místo Jansa, Kurka, Mráz,
Svoboda, Vozábal, Zadražil

 

Otevřené ME týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v týmu hráči členy stejného národního svazu. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 5
Počet rozdání: cca 250-270
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME týmů od roku 2003

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Nejlepší české výsledky Složení týmů
2019 Istanbul, Turecko 121 MOSSOP - Bez české účasti
2017 Montecatini Terme, Itálie 120 HIGHLANDERS 101. místo (COVFEFE 4) Macura, Volhejn V., Lewis (CRO), Voldoire (FRA)
2015

Tromso, Norsko

102 TEAM ORANGE WHITE - Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 121 MAZURKIEWICZ 35. místo (PS CZ) Martynek j., Šlemr, Vozábal, Zadražil, Lupsan C. (ROM), Lupsan O. (ROM)
2011 Poznaň, Polsko 119 MAHAFFEY Osmifinále (KOPECKY) Macura, Kopecký M., Kurka, Ritmeijer (NED)
2009 San Remo, Itálie 129 NED WHITE 46. místo (P.S.)
85. místo (BLONDIE)

Krása, Martynek j., Pulkrab, Šlemr (P.S.)
Hoderová, Janková, Kopecký M., Volhejn V. (BLONDIE)

2007 Antalya, Turecko 104 BESSIS 83. místo (CZE) Kopecký M., Martynek j., Šlemr, Volhejn V.
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 83 TEAM ORANGE - Bez české účasti
2003 Menton. Francie 137 KALISH 101. místo (SVOBODA) Bahníková, Bahník P., Mráz, Svoboda

 

World Bridge Games - Vanderbilt Trophy

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o národní týmové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Týmy jsou rozděleny do několika skupin, přičemž do vyřazovací fáze postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 14
Počet rozdání: cca 600-700
Podmínky účasti: hráči s neomezeným věkem, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účast ČR a výsledky z Vanderbilt Trophy od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Vratislav, Polsko 54 Nizozemí - ČR se neúčastnila
2012 Lille, Francie 60 Švédsko - ČR se neúčastnila
2008 Peking, ČLR 71 Itálie - ČR se neúčastnila
2004 Istanbul, Turecko 72 Itálie Základní skupina Zadražil, Vozábal, Šlemr, Zajíček, Pulkrab, Pěkný
2000 Maastricht, Nizozemí 72 Itálie Základní skupina Filip, Fořt, Illa, Jireš, Kopřiva, Voljhejn V., Štulc (npc)

 

Otevřené ME párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členy stejného národního svazu. 

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 5
Počet rozdání: cca 250-270
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME párů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2019 Istanbul, Turecko 269 Danailov - Stamatov (BUL)  Bez české účasti
2017 Montecatini Terme, Itálie 232 (2) Kubac - Zorlu (TUR) 67. Žmak - Curlin (SER)
80. Macura - Volhejn V.
2015

Tromso, Norsko

207 (0) Bessis T. - Volcker (FRA) Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 275 (2) Auken - Welland (GER) 16. Šlemr - Vozábal
182. Bahník O. - Bahník P.
2011 Poznaň, Polsko 361 (1) Gula - Taczewski (POL) 71. Kopecký - Kurka
2009 San Remo, Itálie 302 (5) Fallenius - Fredin (SWE) 5. Kopecký - Volhejn V.
114. FIlip - Velecký (SVK)
215. Lauer - Spálovský
216. Krása - Pulkrab
236. Martynek - Šlemr
2007 Antalya, Turecko 276 (3) Aronov - Stefanov (BUL) 28. Kopecký - Volhejn V.
153. Martynek - Šlemr
178. Žmak - Dobrin (RUS)
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 209 (2) Kowalski - Tuszynski (POL) 45. Šlemr - Vozábal
128. Lauer - Nulíček
2003 Menton. Francie 220 (3) Meckstroth-  Rodwell (USA) 141. Kosička - Šlemr    
168. Svoboda - Vozábal
210. Fořt - Illa  
2001 Sorento, Itálie 313 (4) Cieslak - Moszynski (POL) 131. Kurka - Vozábal
164. Mráz - Volhejn V.
174. Pokorná - Zadražil
184. Diamant - Svoboda

 

Otevřené MS párů (World Bridge Games)

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o otevřené párové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. Mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členy stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 7           
Počet rozdání: cca 300-350
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z otevřeného MS párů při World Bridge Games od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2016 Vratislav, Polsko 192 (3) ex aequo Auken - Welland (GER) a Bach - Cornell (NZL) 34. Macura - Volhejn V.
58. Filip - Medlín A.
77. Vozábal - Šlemr

 

Otevřené MS párů (World Bridge Series)

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o otevřené párové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Series. Mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členy stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: podzim v roce ZOH
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 5    
Počet rozdání: cca 300-350
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z otevřeného MS párů při World Bridge Series od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Orlando, USA 238 (0) Rimstedt M. - Rimstedt O. (SWE) Bez české účasti
2014 San-ja, ČLR 200 (1) Friedlander - Liran (ISR) 83. Šlemr - Vozábal
2010 Filadelfie, USA 313 (1) Levin - Weinstein (USA) 92. Kopecký - Kurka
2006 Verona, Itálie 336 (0) Jie - Zhong (CHN) Bez české účasti
2002 Montréal, Kanada 328 (0) Fantoni - Nunes (ITA) Bez české účasti

 

Zimmermann Cup

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o špičkovou lukrativní otevřenou soutěž týmů, konanou pod záštitou EBL v rámci European Winter Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Soutěž se první tři dny hraje švýcarským systémem, přičemž do vyřazovací fáze postupuje 16 nejlépe umístěných týmů.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: únor v sudých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 7      
Počet rozdání: cca 350
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky ze Zimmermann Cupu od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Nejlepší české výsledky Složení týmu
2018 Monako 78 MAHAFFEY - Bez české účasti
2016 Monako 51 ZIMMERMANN Osmifinále (NETHERLANDS BLUE) Macura, Polak, Schollaardt, Van Overbeeke, Maas (NPC), Bakkeren (coach) (všichni NED)

 

FMB BAM Trophy

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o špičkovou a lukrativní otevřenou soutěž týmů s hodnocením board-a-match konanou pod záštitou EBL v rámci European Winter Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Do soutěže se přihlašují zejména týmy, které nepostoupily do vyřazovací fáze Zimmermann Cupu, nebo vypadly v prvních kolech vyřazovací fáze.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: únor v sudých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 4
Počet rozdání: cca 200-250
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z FMB BAM Trophy od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Nejlepší české výsledky Složení týmu
2018 Monako 78 LAVAZZA - Bez české účasti
2016 Monako 51 ERA 2. místo Macura, Polak, Schollaardt, Van Overbeeke, Maas (NPC), Bakkeren (coach) (všichni NED)

ME malých federací

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: podzim
Počet účastníků: za každou zemi většinou max. 1 tým
Hrací dny: 3
Počet rozdání: cca 8-10 x počet účastníků
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, hráči s neomezeným věkem, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účast ČR a výsledky z ME malých federací od roku 2007

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2019 Novi Sad, Srbsko 20 Rumunsko 2. místo Klemš, Kopecký, Šlemr, Vozábal 
2018 Budapešť, Maďarsko 18 Lotyšsko 4. místo Bouřa, Králík, Martynek j., Pulkrab, Šlemr, Vozábal
2017 Monako, Monako 15 Gruzie 7. místo Botur, Klemš, Kolek, Melčák, Vojtík
2016 Dubrovník, Chorvatsko 17 Maďarsko 5. místo Pulkrab, Šlemr, Vozábal, Žylka
2015 Protaras, Kyperská republika 14 Estonsko 4. místo Martynek, Pulkrab, Šlemr, Zajíček
2014 Jurmala, Lotyšsko 14 Lotyšsko 1 5. místo Botur, Lauer, Macura, Spálovský
2013 Košice, Slovensko 12 Česká republika 1. místo Bahníková, Kopecký M., Kurka, Macura
2012 Talinn, Estonsko 14 Estonsko - ČR se neúčastnila
2011 San Marino, San Marino 16 Lucembursko 9. místo Janková, Kopecký M., Kurka, Volhejn V.
2010 Ptuj, Slovinsko 16 Slovensko - ČR se neúčastnila
2009 Vilnius, Litva 12 Litva 2 - ČR se neúčastnila
2007 Monte Carlo, Monako 16 Bulharsko 5. místo Hnátová, Kopecký M., Svoboda, Volhejn V.
 

Ženy

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Členové reprezentace ČR

Hnátová Daniela
Bahníková Eva

ME národních ženských týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních ženských týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 7
Počet rozdání: 16 x počet účastníků
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, hráčky s neomezeným věkem, pouze ženy, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantek

Účast ČR a výsledky z ME národních ženských týmů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Ostende, Belgie 23 Polsko - ČR se neúčastnila
2016 Budapešť, Maďarsko 23 Anglie - ČR se neúčastnila
2014 Opatija, Chorvatsko 23 Nizozemí - ČR se neúčastnila
2012 Dublin, Irsko 19 Anglie - ČR se neúčastnila
2010 Ostende, Belgie 28 Francie 28. místo Erdeová, Fořtová, Grosmanová,
Severská, Tichá M., Tomčíková
2008 Pau, Francie 25 Francie 15. místo Erdeová, Hoderová, Janková,
Lančová, Medlínová, Tomčíková
2006 Varšava, Polsko 22 Francie - ČR se neúčastnila
2004 Malmo, Švédsko 22 Švédsko 15. místo Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Medlínová, Svobodová P.
2002 Salsomaggiore, Itálie 23 Nizozemí 12. místo Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Svobodová P., Tomčíková
2001 Tenerife, Španělsko 21 Anglie 9. místo Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Svobodová P., Tomčíková

 

Torlontano Trophy

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o národní týmové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, přičemž do vyřazovací fáze postupuje osm nejlepších týmů z každé skupiny.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 14
Počet rozdání: cca 600-700
Podmínky účasti: hráčky s neomezeným věkem, pouze ženy, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee.

Výběr reprezentantek

Účast ČR a výsledky z Torlontano Trophy od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Vratislav, Polsko 24 USA - ČR se neúčastnila
2012 Lille, Francie 34 Maďarsko - ČR se neúčastnila
2008 Peking, ČLR 32 Japonsko - ČR se neúčastnila
2004 Istanbul, Turecko 29 USA - ČR se neúčastnila
2000 Maastricht, Nizozemí 24 USA Základní skupina Bahníková, Erdeová, Hnátová, Lančová, Pokorná, Svobodová P., Bahník M. (npc)

 

ME národních ženských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráčky z členských zemí EBL, přičemž obě hráčky musí mít stejnou národnost. Soutěž byla po dlouhé pauze obnovena v roce 2016.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 3
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, hráčky s neomezeným věkem, pouze ženy, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účasti českých hráček a výsledky z ME národních ženských párů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Ostende, Belge 44 (0) Kotan - Zorlu (TUR) Bez české účasti
2016

Budapešť, Maďarsko

49 (0) Asulin - Levi (ISR) Bez české účasti
2001 Tenerife, Španělsko 96 (2) Von Arnim  - Auken (GER) 4. Erdeová - Hnátová
57. Pokorná - Svobodová P.
 

 

Otevřené ME ženských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráčky z celého světa, přičemž není potřeba, aby byly v páru obě hráčky členkami stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 3
Počet rozdání: cca 160-180
Podmínky účasti: pouze ženy

Účasti českých hráček a výsledky z Otevřeného ME ženských párů od roku 2003

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2019 Istanbul, Turecko 62 (0) Chavarria - Paoluzi (ITA) Bez české účasti
2017 Montecatini Terme, Itálie 74 (0) Tichá M. - Van Zwol (NED) Bez české účasti
2015

Tromso, Norsko

49 (0) Rimstedt S. - Sjoberg (SWE) Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 51 (0) D’Ovidio (FRA) - Seamon-Molson (USA) Bez české účasti.
2011 Poznaň, Polsko 42 (0) Arnolds - Vriend (NED) Bez české účasti
2009 San Remo, Itálie 93 (1) Verbeek M. - Van Zwol (NED) 49. Hoderová - Janková
2007 Antalya, Turecko 73 (0) Arnolds - Verbeek M. (NED) Bez české účasti
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 70 (0) Langeland - Svendsen (NOR) Bez české účasti
2003 Menton. Francie 97 (0) Erhart - Smederevac (AUT) 71. Dítětová - Grosmanová
 

MIX

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Členové reprezentace ČR

Šlemr Jakub
Macura Milan
Vozábal David
Hnátová Daniela
Bahník Petr
Bahníková Eva
Klemš Erik 
Kopecký Michal
Melčák Martin
Teichmann Lukáš
Vojtík Jakub
Zajíček Bohumír
Žylka Kamil
Laštovička Zdeněk
Scháňka Martin
Volhejn Vít

ME národních MIX týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Páry musí tvořit muž i žena. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: zima v lichých letech
Počet účastníkůza každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 7
Počet rozdání: cca 350
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, hráči s neomezeným věkem, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentanů

Účasti českých hráčů a výsledky z ME národních MIX týmů od roku 2019

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmů
2019 Lisabon, Portugalsko 30 Švédsko 23. místo Hnátová, Kohutová, Macura, Scháňka

 

Otevřené ME MIX týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v týmu hráči členové stejného národního svazu. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Páry musí tvořit muž a žena.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 4
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME MIX týmů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Nejlepší české výsledky Složení týmů
2017 Montecatini Terme, Itálie 114 MNEPO 93. CZECH REPUBLIC Hájková, Macurová, Macura, Volhejn V.
2015

Tromso, Norsko

87 WHITE HOUSE - Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 98 NED AUT - Bez české účasti
2011 Poznaň, Polsko 90 ZIMMERMANN - Bez české účasti
2009 San Remo, Itálie 91 HAUGE 36. PRAHA
46. ACOL PRAHA
PRAHA (Dítětová, Fořt, Kurka, Pokorná)
ACOL PRAHA (Bahníková, Bahník P., Svobodová P., Svoboda)
2007 Antalya, Turecko 71 DHONDY - Bez české účasti
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 70 ERICHSEN 9. PRAHA (osmifinále) PRAHA (Hnátová, Kurka, Pokorná, Svoboda)
2003 Menton. Francie 108 WELLAND - Bez české účasti
2002 Ostende, Belgie 92 LAVAZZA - Bez české účasti
2000 Bellaria, Itálie 101 AUKEN J. -

Bez české účasti

 

Otevřené ME MIX párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v týmu hráči členové stejného národního svazu. Páry musí tvořit muž a žena.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 4
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME MIX párů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (s českou účastí)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2017 Montecatini Terme, Itálie 265 (3) Zmuda - Klukowski (POL) 50. Hájková - Volhejn V.
109. Bahníková - Bahník P.
160. Macurová - Macura
2015

Tromso, Norsko

213 (0) Willard - Cronier (FRA) Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 207 (3) Popova - Gunev (BUL) 20. Hoderová - Šlemr
47. Bahníková - Bahník P.
101. Janková - Volhejn V.
2011 Poznaň, Polsko 208 (7) Cronier - D'Ovidio (FRA) 30. Janková - Macura
72. Svobodová P. - Svoboda
100. Bahníková - Bahník P.
115. Reitzer (AUS) - Kopecký M.
119. Erdeová - Mašek
130. Novotná - Novotný Josef
147. Schulzová V. - Laštovička
2009 San Remo, Itálie 307 (8) Kondakci Sen - Sen (TUR) 20. Bahníková - Bahník P.
55. Janková - Volhejn V.
62. Pokorná - Kurka
68. Svobodová P. - Svoboda
89. Erdeová - Mašek
98. Hoderová - Kopecký M.
158. Dítětová - Fořt
181. Roninová - Ronin
2007 Antalya, Turecko 265 (3) Popova - Gunev (BUL) 108. Medlínová - Lauer
124. Dítětová - Fořt
213. Krásová - Krása
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 238 (4) Hellness G. - Hellness T. (NOR) 15. Hnátová - Svoboda
59. Svobodová P. - Pavlík
102. Pokorná - Kurka
126. Dítětová - Fořt
2003 Menton. Francie 392 (3) Vriend - Maas A. (NED) 124. Grosmanová - Grosman
182. Dítětová - Fořt
197. Schulzová V. - Laštovička
2002 Ostende, Belgie 402 (5) Van Glabbeek - Maas W. (NED) 118. Zadražilová - Zadražil
160. Dítětová - Fořt
180. Grosmanová - Grosman
229. Krásová - Krása
381. Picmausová - Picmaus
2000 Bellaria, Itálie 457 (6) Buratti - Mariani (ITA) 174. Hnátová - Illa
191 Bahníková - Bahník P.
240. Pokorná - Kurka
289. Svobodová P. - Svoboda
367. Picmausová - Picmaus
393. Dítětová - Fořt

 

Otevřené MS MIX párů (World Bridge Series)

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o otevřené párové smíšené mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Series. Mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členové stejného národního svazu. Páry musí tvořit muž a žena.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: podzim v roce ZOH
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 4
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: bez omezení

Účasti českých hráčů a výsledky z otevřeného MS MIX párů při World Bridge Series od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Orlando, USA 231 (0) Willard (USA) - Multon (MON) Bez české účasti
2014 San-ja, ČLR 207 (0) Sanborn (USA) - Jie (CHN) Bez české účasti
2010 Filadelfie, USA 432 (0) Compton (USA) - Fantoni (ITA) Bez české účasti
2006 Verona, Itálie 481 (10) McCallum - Granovetter (USA) 88. Krásová - Krása 88.
121. Pokorná - Jansa 121.
192. Medlínová - Medlín J.
201. Dítětová - Fořt 201
233. Hnátová - Svoboda
277. Bahníková - Bahník P.
304. Zouchová - Lauer
313. Svobodová - Vrkoč
318. Krausová - Bahník M.
390. Schulzová V. - Laštovička
 
2002 Montréal, Kanada 434 (0) Rogers - Meckstroth (USA) Bez české účasti
 

Senioři (62-65+)

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Stálá reprezentace ČR

Bahník Petr - 24. 11. 2019

Rozšířená reprezentace ČR

-

Věková kategorie má následující posuny

2020 - 62 let
2022 - 63 let
2024 - 64 let
2026+ - 65+ let

ME národních seniorských týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních seniorských týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 7
Počet rozdání: 16 x počet účastníků
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, pouze hráči ve věku 62 či více let (platí pro rok 2020), ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních seniorských týmů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Ostende, Belgie 22 Francie - ČR se neúčastnila
2016 Budapešť, Maďarsko 24 Izrael - ČR se neúčastnila
2014 Opatija, Chorvatsko 26 Anglie - ČR se neúčastnila
2012 Dublin, Irsko 19 Francie - ČR se neúčastnila
2010 Ostende, Belgie 23 Polsko 20. místo Chvalina, Kolínský, Nosek,
Pokorná, Textor, Hebák
2008 Pau, Francie 20 Turecko - ČR se neúčastnila
2006 Varšava, Polsko 16 Německo - ČR se neúčastnila
2004 Malmo, Švédsko 16 Dánsko 11. místo Filip, Hebák, Jansa,
Křížek, Nosek, Textor
2002 Salsomaggiore, Itálie 19 Francie 8. místo Filip, Hebák, Jansa,
Jireš, Křížek, Nosek
2001 Tenerife, Španělsko 27 Polsko 14. místo Filip, Hebák, Jireš,
Křížek, Nosek, Šubrt

 

Otevřené ME seniorských týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v týmu hráči členové stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 4
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: pouze hráči ve věku 62 či více let (platí pro rok 2020), ženy i muži

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME seniorských týmů od roku 2003

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Nejlepší české výsledky Složení týmů
2019 Istanbul, Turecko 22 FOX 13. místo (SLOVAKIA) Filip, Henc (SVK), Lohay (SVK), Velecký (SVK)
2017 Montecatini Terme, Itálie 28 KAMINSKI 15. místo (SLOVAKIA) Filip, Henc (SVK), Lohay (SVK), Velecký (SVK)
2015

Tromso, Norsko

14 TAKE - Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 23 LAVEC - Bez české účasti
2011 Poznaň, Polsko 18 GRENTHE - Bez české účasti
2009 San Remo, Itálie 27 MIROGLIO -

Bez české účasti

2007 Antalya, Turecko 19 KAMINSKI - Bez české účasti
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 18 FORNACIARI 9. místo (PRAHA) Hebák, Jansa, Křížek, Nosek, Pokorná, Šubrt
2003 Menton. Francie 29 ADAD 19. místo (POKORNA) Filip, Jansa, Jireš, Pokorná, Šubrt, Textor

 

MS národních seniorských týmů na World Bridge Games

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o národní týmové mistrovství světa, konané pod záštitou WBF v rámci World Bridge Games. V soutěži je povolen start týmům o 4-6 členech, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Týmy jsou rozděleny do dvou skupin, přičemž do vyřazovací fáze postupuje osm nejlepších týmů z každé skupiny.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v roce LOH
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 14
Počet rozdání: cca 600-700
Podmínky účasti: pouze hráči ve věku 62 či více let (platí pro rok 2020), ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z MS národních seniorských týmů na World Bridge Games

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Vratislav, Polsko 35 USA - ČR se neúčastnila
2012 Lille, Francie 43 Anglie - ČR se neúčastnila
2008 Peking, ČLR 54 Anglie - ČR se neúčastnila
2004 Istanbul, Turecko 43 Rusko - ČR se neúčastnila
2000 Maastricht, Nizozemí 40 USA Základní skupina Bahníková, Erdeová, Hnátová, Lančová,
Pokorná, Svobodová, Bahník M. (npc)

 

Otevřené ME seniorských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a mohou se ho zůčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru oba hráči členy stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 3
Počet rozdání: cca 150
Podmínky účasti: pouze hráči ve věku 62 či více let (platí pro rok 2020), ženy i muži

Účasti českých hráčů a výsledky z Otevřeného ME seniorských párů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů s českou účastí   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2019 Istanbul, Turecko 52 (1) Johnsen - Stokkeland (NOR) 33. Filip - Velecký (SVK)
2017 Montecatini Terme, Itálie 67 (1) Klump - Marsall (GER) 12. Filip - Velecký (SVK)
2015

Tromso, Norsko

42 (0) Kratz - Stater (GER) Bez české účasti
2013 Ostende, Belgie 52 (0) Fitzgibbon - Mesbur (IRL) Bez české účasti.
2011 Poznaň, Polsko 46 (0) Jezioro - Russyan (POL) Bez české účasti
2009 San Remo, Itálie 74 (0) Comella (ITA) - Romanski (POL) Bez české účasti
2007 Antalya, Turecko 58 (0) Grenthe - Vanhoutte (FRA) Bez české účasti
2005 Arona, Tenerife, Španělsko 58 (0) Abate - Morelli (ITA) Bez české účasti
2003 Menton. Francie 102 (0) Omernik - Pochron (POL) 32. Bahník M. - Jaroš
33. Pokorná - Jansa
2001 Sorrento, Itálie 83 (1) Humburg - Mattsson (GER) 26. Grosman - Bahník M.
 

Mládežnická reprezentace ČR

Odkaz na soutěž
 • 28. ledna 2021

Poslední aktualizace: 28. 10. 2021

Vedení juniorské reprezentace

Šéftrenér juniorské reprezentace: 
Ing. Milan Macura
Asistent šéftrenéra juniorské reprezentace: 
Lucie Kohutová
Asistent šéftrenéra juniorské reprezentace: 
Mgr. Daniel Vachtarčík

Systém výuky bridže v juniorských kategoriích v ČR

Reprezentace ČR v bridži v juniorských kategoriích - pravidla

Organizace a fungování mládežnické reprezentace ČR

Dorostenecká a juniorská reprezentace ČR v bridži (J-REPRE) je rozdělena do 3 věkových kategorií: U16, U21 a U26. Věkové rozmezí je definováno ročníkem narození, např. v roce 2021 patří do kategorie U16 všichni hráči narozeni v roce 2006 a mladší, do kategorie U21 patří hráči narozeni v roce 2001 a mladší a do kategorie U26 patří hráči narozeni v roce 1996 a mladší. Úpravu kategorií může upravit světová federace WBF, případně pro jednotlivé turnaje organizující svaz, pokud se jedná o věkový limit.
Ve všech věkových kategoriích mohou hrát jak chapci/muži, tak dívky/ženy. Pro ME a MS se však organizuje také samostatná kategorie, pouze ženy, která však není rozdělena dle věku a hrají zde ročníky stejné jako v kategorii U26 – označení U26W.

Organizaci juniorské reprezentace – seznam reprezentantů, přípravu, účast na reprezentačních akcích, organizaci tréninkových akcí, plánování – má na starosti juniorská reprezentační komise (dále J-REPRE komise). J-REPRE komisi volí výbor ČBS a skládá se ze 3 členů: šéftrenéra a dvou asistentů. J-REPRE komise může dále pro plnění svých cílů využít další trenéry ČBS, případně zahraniční trenéry.

Zařazení hráčů do J-REPRE

O zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje J-REPRE komise. Zařazení do jednotlivých reprezentací je dáno základními podmínkami a je to privilegium, čili zařazení do J-REPRE nelze vymáhat. V případě nezařazení hráče do J-REPRE komisí může hráč požádat výbor ČBS o přezkoumání jeho žádosti.

Výběr reprezentantů na jednotlivé přípravné či reprezentační akce je prováděn dle aktuálních možností a výkonnosti. O přídavných podmínkách výběru pro konkrétní akci informuje J-REPRE komise přímo dané hráče. 

Základní podmínky pro zařazení do J-REPRE

 • Splnění věkové kategorie.

 • Soutěžní členství v ČBS v dané sezóně.

 • Písemně vyjádřený zájem hráče o zařazení do J-REPRE hlavnímu trenérovi.

 • Podepsání a dodržování kodexu reprezentanta.

 • Dodržování dopingových pravidel a pravidel etické hry.

 • Dodržování tréninkového plánu stanoveného hlavním trenérem a tímto dokumentem.

 • Čistý bridžový rejstřík – neprobíhající disciplinární řízení či trest/vyřazení z J-REPRE.

Tréninkový plán úzkého výběru J-REPRE

 • Sepsání konvenční karty v českém i anglickém jazyce – dokonalá znalost

 • Sepsání licitačního systému v českém jazyce se všemi partnerskými dohodami – pravidelné studium a doplňování o nové dohody

 • Pravidelné tréniky na týdenní bázi organizované ČBS

 • Individuální příprava – hraní na Funbridge/BBO, četba doporučené literatury a tréninkových materiálů, řešení hádanek, kvízů a bridžových problémů

 • Partnerská příprava – hraní v klubu, hraní národních turnajů, licitační trénink na Funbridge/BBO, rozbory rozdání, partnerské kvízy, dražba pomocí bid72

 • Přípravné zápasy J-REPRE – online i živé

 • Několikatidenní intenzivní soustředění

Základní tréninkový plán může být doplněn či upraven trenérem pro dané období a danou kategorii.

Vyřazení hráče z J-REPRE

Návrh na vyřazení hráče z J-REPRE předkládá hlavní trenér společně s důvody výboru ČBS, který finálně potvrdí vyřazení z J-REPRE a rozhodne o jeho délce. Hráč může sám z J-REPRE vystoupit na základě písemné zprávy hlavnímu trenérovi. Hráč zařazený do J-REPRE automaticky přestupuje do vyšší věkové kategorie v situaci, kdy splňuje podmínky pro danou věkovou kategorii, případně z J-REPRE vypadává při dosažení vyššího věku, než je stanoveno věkovým omezením WBF/EBL/ČBS.

Důvody pro vyřazení hráče z J-REPRE

 • Nedodržování kodexu reprezentanta – zejména nevhodné chování vůči trenérům a organizačním pracovníkům, partnerovi či týmovým spoluhráčům.

 • Porušení dopingových pravidel, podvody při hře, pravidelné neetické chování u stolu.

 • Dlouhodobé nedodržování tréninkového plánu.

U26 open (junioři)

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Poslední aktualizace 28. 10. 2021

Užší výběr reprezentace ČR

Klemš Erik
Melčák Martin

Veronika Dolanská
Zdeněk Tomis
Ondřej Kaštovský
Adam Pyszko

Širší výběr reprezentace ČR

Kohutová Lucie
Matea Grgurič

Robert Kvaček
Jan Kindl
Otradovcová Zuzana
Přemysl Vávra

ME juniorských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 7-8
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských týmů od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2019 Stokke, Norsko 23 Švédsko 9. místo Botur, Klemš, Kohutová,
Kolek, Melčák, Vojtík
2017 Šamorín, Slovensko 27 Švédsko 9. místo Botur, Klemš, Kolek,
Melčák, Vojtík
2015 Tromso, Norsko 18 Polsko - ČR se neúčastnila
2013 Wroclav, Polsko 22 Francie 9.místo Bouřa, Králík F.,
Králík J., Žylka
2011 Albena, Bulharsko 22 Izrael - ČR se neúčastnila
2009 Brašov, Rumunsko 23 Francie 13. místo Macura, Kopecký, Barnet,
Janková, Hoderová, Bahník
2007 Jesolo, Itálie 22 Nizozemsko 11.místo Bušek, Hoderová, Vlachová,
Kopecký, Macura, Janková
2005 Riccione, Itálie 22 Polsko 19. místo Bušek, Kopecký, Macura,
Píša, Pojman, Sigmund
2004 Praha, ČR 26 Polsko 20. místo Janeček, Jelínek, Vondráčková
Martynek, Posledník, Sigmund
2002 Torquay, Anglie 22 Itálie 12. místo Jelínek, Macura, Martynek,
Vozábal, Vrkoč R., Pulkrab

 

Otevřené MS juniorských týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje WBF. Mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v týmu hráči členy stejného národního svazu. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v lichých letech
Počet účastníků: neomezen
Hrací dny: 5
Počet rozdání: přibližně 200
Podmínky účasti: omezeno věkem 26 let, ženy i muži

Účasti českých hráčů a výsledky z otevřeného MS juniorských týmů od roku 2009

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů (česká účast)   Vítěz    Složení týmu
2017 Lyon, Francie 17 (0) USA JUNIORS (USA) Bez české účasti
2015 Opatija, Chorvatsko 16 (0) ZLATAN (SWE) Bez české účasti
2013 Atlanta, USA 12 (0) WAR OF ROSES (USA) Bez české účasti
2011 Opatija, Chorvatsko 27 (0)  NETHERLANDS JUNIORS (NED) Bez české účasti
2009 Istanbul, Turecko 40 (1) JAPAN-CZECH (CZE/JAP) 1. Kopecký, Macura,
Hiroaki M. (JAP),
Noriaki K. (JAP)

 

ME juniorských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL a za každou zemi může startovat libovolný počet párů. V soutěži se zpravidla hraje dvoudenní kvalifikace a finále pro cca 26 párů, zbytku účastníků se počítá výsledek základní části. Finále probíhá systémem každý s každým s určitým přenosem ze základní části.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v lichých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 150
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME juniorských národních párů od roku 2006

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 61 (2) Německo 2. (Kohutová - Klemš)
27. (Kolek - Tomis)
2016 Liepaja, Lotyšsko 61 (1) Švédsko 51. (Kohutová - Scháňka)
2014 Burghausen, Německo 67 (2) Polsko 10. (Králík F. - Bouřa)
38. (Králík J. - Žylka)
2012 Vejle, Dánsko 50 (1)  Francie 36. (Králík F. - Bouřa)
2010 Opatija, Chorvatsko 73 (1) Řecko 47. (Bahník O. - Barnet)
2008 Wroclaw, Polsko 68 (2) Francie 6. (Kopecký - Macura)
37. (Dudková - Bahník O.)
2006 Piešťany, Slovensko 142 (3) Švédsko 27. (Kopecký - Macura)
77. (Hoderová - Janková)
111. (Malá - Vondráčková)

 

Otevřené MS juniorských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje WBF a mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru hráči členy stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 150
Podmínky účasti: omezeno věkem 26 let, ženy i muži

Účasti českých hráčů a výsledky z otevřeného MS juniorských párů od roku 2001

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2019

Opatija, Chorvatsko

49 (4) Urman - Ezion (ISR) 4. Kohutová - Kolek
20. Klemš - Vojtík
2017 Lyon, Francie 35 (1) Ekenberg - Dahlström (SWE) 12. Janas - Tomis
2015 Opatija, Chorvatsko 38 (0) Rimstedt M. - Rimstedt O. (SWE) Bez české účasti
2013 Atlanta, USA 32 (0) Di Franco - Zanasi (ITA) Bez české účasti
2011 Opatija, Chorvatsko 61 (0)  Van den Bos - Van Lankveld (NED) Bez české účasti
2009 Istanbul, Turecko 94 (2) Michielsen - Verbeek Tim (NED) 14. Kopecký - Macura
56. Tichá M. - Králík F.
2006 Piešťany, Slovensko 142 (3) Rimstedt C. - Svelin (SWE) 27. Kopecký - Macura
77. Hoderová - Janková
111. Malá - Vondráčková
2003 Tata, Maďarsko 189 (10) Azizi - Yener (ISR) 56. Jelínek - Martynek
59. Vozábal - Naber (EST)
69. Dostál - Posledník
93. Janeček - Macura
148. Pipek - Pojman
153. Vrkočová - Sigmund
163. Hoderová - Kopecký M.
170. Hlaváč - Starosta
175. Cejnar - Justová
180. Jindra - Křesala
2001 Stargard, Polsko 220 (12) Gloyer - Schifko (AUT) 70. Pěkný - Vozábal
129. Šídlová - Pulkrab
133. Macura - Vrkoč R.
153. Jelínek - Martynek j.
160. Janeček  -Posledník
183. Vondráčková - Hradil J.
194. Koubková - Bráza
195. Mandysová - Tegze
197. Bahník O. - Bahník Š.
204. Vlachová - Falta
207. Beran - Králík F.
208. Kos - Sigmund
 

U21 open (dorostenci)

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Poslední aktualizace 28. 10. 2021

Užší výběr reprezentace ČR

Čeněk Romanowski
Ivo Walach
Mikuláš Krása
Adam Olmer
Matyáš Lysek

Širší výběr reprezentace ČR

Filip Chrobok
Nikol Vachtarčíková

ME dorosteneckých národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 7-8
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 21 let, ženy i muži. v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních dorosteneckých týmů od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2019 Stokke, Norsko 10 Nizozemí - ČR se neúčastnila
2017 Šamorín, Slovensko 17 Švédsko 11. místo Pyszko, Tomis, Kohutová,
Otradovcová, Kindl, Kvaček
2015 Tromso, Norsko 16 Nizozemsko 9. místo Botur, Kohutová,
Kolek, Vojtík
2013 Wroclav, Polsko 19 Švédsko 9.místo Botur, Kohutová, 
Kolek, Vojtík
2011 Albena, Bulharsko 18 Polsko 14. místo Botur, Gallik, Janas,
Kolek, Vojtík, Králík J.
2009 Brašov, Rumunsko 14 Polsko 13. místo Frank, Králík F., Králík J., 
Žylka, Ondruchová, Tichá M.
2007 Jesolo, Itálie 16 Polsko 14. místo Barnet, Dudková, Frank,
Petrásek, Teichmann, Žylka
2005 Riccione, Itálie 14 Polsko - ČR se neúčastnila
2004 Praha, ČR 15 Polsko 12. místo Hoderová, Janková, Kopecký,
Macura, Štěpánová, Nymš
2002 Torquay, Anglie 15 Izrael 12. místo Falta, Vlachová, Hradill,
Janeček, Šídlová, Hlaváč

 

ME dorosteneckých národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 150
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 21 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME dorosteneckých národních párů od roku 2008

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 49 (3) Polsko 36. (Vávra D. - Vávra P.)
37. (Kindl - Kvaček)
40. (Kaštovský - Pyszko)
2016 Liepaja, Lotyšsko 59 (3) Rusko 15. (Klemš - Melčák)
45. (Otradovcová - Fridrich)
51. (Procházka - Volhejn P.)
2014 Burghausen, Německo 73 (2) Švédsko 19. (Kolek - Vojtík)
23. (Kohutová - Botur)
2012 Vejle, Dánsko 42 (1)  Polsko 11. (Kolek - Vojtík)
2010 Opatija, Chorvatsko 44 (2) Švédsko 20. (Králík F. - Bouřa)
34. (Gallik - Janas)
2008 Wroclaw, Polsko 49 (2) Polsko 9. (Žylka - Barnet)
43. (Petrásek - Frank)

 

José Damiani Trophy

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje WBF. Jedná se o mistrovství světa národních týmů do 21 let. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým (platí pro týmy z evropské zóny). V soutěži se utkává každý s každým, nejlepších 8 týmů poté postupuje do vyřazovací fáze. Na turnaj je potřeba se kvalifikovat z ME dorosteneckých národních týmů.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: srpen v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 10
Počet rozdání: přibližně 500
Podmínky účasti: omezeno věkem 21 let, ženy i muži, nutná kvalifikace, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z José Damiani Trophy od roku 2004

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Wujiang, ČLR 22 Švédsko - ČR se nekvalifikovala
2016 Salsomaggiore, Itálie 18 Itálie - ČR se nekvalifikovala
2014 Istanbul, Turecko 16 Švédsko 9.místo Botur, Klemš, Kohutová,
Kolek, Melčák, Vojtík
2012 Taicang, ČLR 17 Polsko - ČR se nekvalifikovala
2010 Filadelfie, USA 16 Polsko - ČR se nekvalifikovala
2008 Peking, ČLR 18 Francie - ČR se nekvalifikovala
2006 Bangkok, Thajsko 16 Izrael - ČR se nekvalifikovala
2004 New York City, USA 6 Polsko - ČR se nekvalifikovala

 

Otevřené MS dorosteneckých párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje WBF a mohou se ho zúčastnit hráči z celého světa, přičemž není potřeba, aby byli v páru hráči členy stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 150
Podmínky účasti: omezeno věkem 21 let, ženy i muži

Účasti českých hráčů a výsledky z otevřeného MS dorosteneckých párů od roku 2011

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2019 Opatija, Chorvatsko 54 (4) Kopka - Kielbasa (POL) 24. Němčík - Tomis
28. Pyszko - Kaštovský
43. Otradovcová - Vávra P.
49. Romanowski - Walach V.
2017 Lyon, Francie 37 (0) Deng - Yuan (CHN) Bez české účasti
2015 Opatija, Chorvatsko 21 (0) Hongji - Shiyu Bez české účasti
2013 Atlanta, USA 40 (0) Hunt - Ladyzhensky (USA) Bez české účasti
2011 Opatija, Chorvatsko 61 (0)  Gulczynski - Kazmierczak (POL) Bez české účasti
 

U16 open (žáci)

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Poslední aktualizace 28. 10. 2021

Užší výběr reprezentace ČR

Drozd Matěj
Karolína Rečičárová

Marek Pilát
Dan Otradovec
Petr Karlík
 

Širší výběr reprezentace ČR

-

ME žákovských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 4
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 16 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účast ČR a výsledky z ME žákovských národních týmů od roku 2015

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2019 Stokke, Norsko 18 Izrael 12. místo Gillar, Chrobok,
Krása M., Walach I.
2017 Šamorín, Slovensko 16 Polsko 13. místo Janíková L., Riedl,
Zdráhal, Hrochová
2015 Tromso, Norsko 12 Polsko 7. místo Volhejn, Procházka,
Otradovcová, Fridrich
 

ME žákovských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Herní systém je uzpůsoben počtu přihlášených párů.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 140
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 16 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME žákovských národních párů od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018  Opatija, Chorvatsko 34 (0) Norsko ČR se neúčastnila
2016 Liepaja, Lotyšsko 23 (0) Polsko ČR se neúčastnila

 

Koç University Trophy

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje WBF. Jedná se o mistrovství světa národních týmů do 16 let. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým (platí pro týmy z evropské zóny). V soutěži se utkává každý s každým, nejlepších 8 týmů poté postupuje do vyřazovací fáze. Na turnaj je potřeba se kvalifikovat z ME žákovských národních týmů.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: srpen v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým
Hrací dny: 7
Počet rozdání: přibližně 350
Podmínky účasti: omezeno věkem 16 let, ženy i muži, nutná kvalifikace, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z Koç University Trophy od roku 2014

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2018 Wujiang, ČLR 18 Izrael - ČR se nekvalifikovala
2016 Salsomaggiore, Itálie 14 ČLR 12. místo Fridrich, Otradovcová, Procházka, Volhejn
2014 Istanbul, Turecko 7 Polsko - ČR se neúčastnila
 

U13 open (žáci)

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Užší výběr reprezentace ČR

-

Širší výběr reprezentace ČR

-

ME žákovských národních párů U13

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Herní systém je uzpůsoben počtu přihlášených párů. Kvalifikace se hraje společně s hráči kategorie U16.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 140
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 13 let, dívky i chlapci, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME žákovských národních párů od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018  Opatija, Chorvatsko 11 (1) Polsko 5. Vachtarčíková - Žalská
 

U26 ženy

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Užší výběr reprezentace ČR

-

Širší výběr reprezentace ČR

-

ME juniorských ženských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max. 1 tým  
Hrací dny: 7-8                             
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, pouze ženy, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME juniorských ženských národních týmů od roku 2004

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2019 Stokke, Norsko 9 Polsko - ČR se neúčastnila
2017 Šamorín, Slovensko 10 Nizozemsko 8. místo Schulzová, Vilímková, Lapčíková, Tomáštíková, Kupková, Štrbová
2015 Tromso, Norsko 6 Francie - ČR se neúčastnila
2013 Wroclav, Polsko 9 Francie - ČR se neúčastnila
2011 Albena, Bulharsko 10 Polsko 8. místo Hájková, Dudková, Vlachová,
Kálalová, Tichá K., Schulzová K.
2009 Brašov, Rumunsko 14 Francie 7. místo Tichá M., Tichá K., Vlachová,
Hájková, Černá, Dudková
2007 Jesolo, Itálie 12 Polsko - ČR se neúčastnila
2005 Riccione, Itálie 10 Nizozemsko - ČR se neúčastnila
2004 Praha, ČR 11 Rakousko 6. místo Vlachová, Horová, Janková,
Nymšová, Štěpánová, Malá
 

ME juniorských ženských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 150
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, pouze ženy, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME juniorských ženských národních párů od roku 2008

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 32 (2) Norsko 17. (Dolanská - Lapčíková)
19. (Kupková - Štrbová)
2016 Liepaja, Lotyšsko 20 (0) Polsko Bez české účasti
2014 Burghausen, Německo 25 (2) Německo 10. (Janíková J. - Schulzová)
22. (Štrbová - Lapčíková)
2012 Vejle, Dánsko 29 (0) Nizozemsko Bez české účasti
2010 Opatija, Chorvatsko 22 (4) Polsko 2. (Tichá M. - Tichá K.)
7. (Dudková - Vlachová)
11. (Hoderová - Černá)
12. (Hájková - Schulzová)
2008 Wroclaw, Polsko 33 (3) Polsko 3. (Hoderová - Janková)
6. (Heroutová - Tichá M.)
27. (Novotná - Tichá K.)

 

Otevřené MS juniorských ženských párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje WBF a mohou se ho zúčastnit hráčky z celého světa, přičemž není potřeba, aby byly v páru hráčky členkami stejného národního svazu.

Odkaz na informace na stránce WBF

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 150
Podmínky účasti: omezeno věkem 26 let, pouze ženy

Účasti českých hráček a výsledky z otevřeného MS juniorských ženských párů od roku 2013

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2019 Opatija, Chorvatsko 27 (1) Indrebo - Oeberg (NOR) 11. Dolanská - Štrbová
2017 Lyon, Francie 42 (0) Combescure S. - Thuillez (FRA) Bez české účasti
2015 Opatija, Chorvatsko 23 (0) Pepic - Zoranovic (SER) Bez české účasti
2013 Atlanta, USA 12 (0) Botta - Chavarria (ITA) Bez české účasti
 

U26 MIX

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Užší výběr reprezentace ČR

-

Širší výběr reprezentace ČR

-

ME juniorských MIX národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj organizuje EBL. Jedná se o párový turnaj, kde pár musí tvořit muž i žena. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů
Hrací dny: 3
Počet rozdání: přibližně 100
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME juniorských MIX národních párů od roku 2014

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 58 (2) Norsko 2. (Kohutová - Klemš)
19. (Štrbová - Kolek)
2016 Liepaja, Lotyšsko 52 (1) Spojené království 20. (Kohutová-  Scháňka)
2014 Burghausen, Německo 52 (4) Polsko 7. (Lapčíková - Vojtík)
8. (Kohutová - Botur)
16. (Janíková J. - Králík)
33. (Štrbová - Králík F.)
 

Univerzitní

Odkaz na soutěž
 • 1. ledna 2019

Akademické MS týmů FISU

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o turnaj pro národní týmy složené ze studentů vysokých škol a univerzit, od roku 2002 konaný pod záštitou Mezinárodní univerzitní sportovní asociace (FISU). Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Český tým tuto soutěž vyhrál v roce 2014, dalšími úspěchy jsou stříbrné medaile z roku 2012 a bronzové medaile z roku 2018.

Odkaz na informace na stránce FISU

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto-podzim v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi max. 3 týmy
Hrací dny: 4                       
Počet rozdání: 20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: pouze členské země WBF, omezeno věkem 26 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalým pobytem v ČR nebo s udělenou výjimkou od EBL Credential Committee

Účast ČR a výsledky z Akademických MS týmů FISU

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmů
2018 Su-čou, ČLR 10 ČLR 3. místo Botur, Klemš, Kohutová,
Kolek, Melčák, Vojtík
2016 Lodž, Polsko 12 Polsko 4. místo
7. místo
Bouřa, Klemš, Králík F., Melčák (4.)
Janas, Kolek, Králík J., Vojtík (7.)
2014 Opatija, Chorvatsko 16 ČR 1. místo
14. místo
Kopecký, Králík F., Vojtík, Žylka (1.)
Cetkovská, Janíková J., Lapčíková, Tichá K. (14.)
2012 Remeš, Francie 17 Polsko 2. místo Barnet, Kopecký, Králík F., Macura
2010 Kao-siung, Čínská Tchaj-pej 14 Polsko - ČR se neúčastnila
2008 Lodž, Polsko 21 Nizozemí - ČR se neúčastnila
2006 Tchien-ťin, ČLR 27 ČLR 11. místo Hoderová, Janková, Kopecký, Macura
2004 Istanbul, Turecko 15 Polsko - ČR se neúčastnila
2002 Bruggy, Belgie 13 Dánsko - ČR se neúčastnila
 

Akademické ME týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o evropský univerzitní turnaj týmů pod záštitou Evropské asociace univerzitního sportu (EUSA) ve spolupráci s EBL. Každá členská země může vyslat neomezený počet univerzitních týmů. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji.  Tým Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se umístil v roce 2013 na třetím místě, přičemž o dva roky později již dobyl první příčku. Na tyto výkony dokázal navázat tým Univerzity Karlovy v roce 2017 ziskem stříbrných medailí.

Odkaz na informace na stránce EUSA

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto-podzim v lichých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet univerzitních týmů
Hrací dny: 4
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 17-30 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči české národnosti studující na vysokých školách či univerzitách, či čerství absolventi těchto institucí, pokud vystudovali v kalendářním roce, ve kterém se soutěž koná, či v kalendářním roce přímo předcházejícím, minimálně polovina hráčů týmu pak musí studovat instituci, která je na soutěži oficiálně reprezentována

Účast ČR a výsledky z Akademických ME týmů

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmů
2019 Budapešť, Maďarsko 14 Kozminski University 2. místo Botur, Klemš, Kohutová
Kolek, Melčák, Vojtík
2017 Fuengirola, Španělsko 8 University of Padova, Itálie 2. místo Botur, Klemš,
Kolek, Melčák, Vojtík
2015 Varšava, Polsko 12 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ČR 1. místo Bouřa, Králík F.,
Králík J., Vojtík
2013 Kraljevica, Chorvatsko 11 Wroclaw University of Technology I, Polsko 3. místo Bouřa, Králík J., Králík F., Žylka
2011 Grebiszew, Polsko 14 University of Hamburg, Německo - ČR se neúčastnila
2009 Opatija, Chorvatsko 22 Technical University of Wrocław, Polsko 4. místo Hoderová, Janková, Kopecký, Macura
 

EUSA Games

Základní informace k organizaci turnaje

V roce 2016 se poprvé objevil sportovní bridž na univerzitním mistrovství EUSA Games, celkem se soutěžilo v 22 sportech. Jedná se o evropský univerzitní turnaj národních týmů konaný pod záštitou EUSA ve spolupráci s EBL. Každá členská země může vyslat neomezený počet univerzitních týmů. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Česká republika zastupována týmem Univerzity Karlovy získala v roce 2016 stříbrné medaile.

Odkaz na informace na stránce EUSA

Základní parametry soutěže

Termín konání: léto v sudých letech
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet univerzitních týmů
Hrací dny: 4
Počet rozdání: cca 200
Podmínky účasti: pouze členské země EBL, omezeno věkem 17-30 let, ženy i muži, v této soutěži mohou nastoupit pouze hráči české národnosti studující na vysokých školách či univerzitách, či čerství absolventi těchto institucí, pokud vystudovali v kalendářním roce, ve kterém se soutěž koná, či v kalendářním roce přímo předcházejícím, minimálně polovina hráčů týmu pak musí studovat instituci, která je na soutěži oficiálně reprezentována

Účast ČR a výsledky z EUSA games

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmů
2016 Záhřeb, Chorvatsko 10 Německo (University of Potsdam) 2. místo Botur, Klemš, Králík J., Melčák
 

Přípravné zápasy

Odkaz na soutěž
 • 28. ledna 2021

Přípravné zápasy mládeže

V rámci koncepcí a plánů vedení mládežnických reprezentací probíhají během bridžové sezóny přípravné zápasy. Družstva tvoří hráči širšího i užšího výběru reprezentace ČR, utkávají se mezi sebou, popř. soupeří s vrstevníky z jiných zemí.

Výsledky

Termín Forma Kategorie Hráči Soupeř Výsledek
22. 10. 2021 Budapešť U21

Walach I.-Lysek
Karlík-Olmer
Romanowski-Krása M.

POL U21 60:65 IMP
26. 5. 2021 BBO U26 Tomis-Dolanská
Walach I.-Lysek
BUL U26 48:53 IMP
26. 5. 2021 BBO U16 Vachtarčíková-Chrobok
Karlík-Olmer
LAT U16 16:82 IMP
12. 5. 2021 BBO U26 Kaštovský-Pyszko
Tomis-Dolanská
Walach I.-Lysek
BUL U26 20:14 IMP
4:42 IMP
45:13 IMP
28. 4. 2021 BBO U26 Kaštovský-Pyszko
Tomis-Dolanská
Walach I.-Lysek
FRA U26 30:9 IMP
32:18 IMP
12:11 IMP
28. 4. 2021 BBO U16 Karlík-Olmer
Vachtarčíková-Chrobok
GRE U16 36:0 IMP
20:7 IMP
15:29 IMP
27. 3. 2021 BBO U16 Chrobok-Lysek
Vachtarčíková-Krása
POL U16 18:35 IMP
27. 3. 2021 BBO U16 Rečičárová-Vachtarčík L.
Karlík-Olmer
POL U16 14:49 IMP
27. 3. 2021 BBO U16 Drozd M.-Pilát
Rečičár-Drozd J.
POL U16 18:19 IMP
24. 3. 2021 BBO U26 Kaštovský-Pyszko
Tomis-Dolanská
RUS U26 28:44 IMP
24. 3. 2021 BBO U21 Walach I.-Lysek
Romanowski-Krása M.
RUS U21 45:52 IMP
24. 3. 2021 BBO U16 Karlík-Olmer
Vachtarčíková-Chrobok
GER U16 10:34 IMP
27. 2. 2021 BBO U16 Chrobok-Lysek
Vachtarčíková-Walach I.
POL U16 16:67 IMP
27. 2. 2021 BBO U16 Karlík-Zuzaňák
Vachtarčík L.-Rečičárová
POL U16 27:28 IMP
27. 2. 2021 BBO U16 Droz M.-Pilát
Rečičár-Drozd J.
POL U16 14:20 IMP
24. 2. 2021 BBO U26 Dolanská-Tomis
Kaštovský-Pyszko
FRA U26 29:61 IMP
24. 2. 2021 BBO U21 Lysek-Walach I.
Romanowski-Krása M.
FRA U21 22:97 IMP
27. 1. 2021 BBO U21 Lysek-Walach I.
Romanowski-Krása M.
CRO U21 28:13 IMP
52:3 IMP
27. 1. 2021 BBO U21+U26 Tomis-Dolanská
Pyszko-Kaštovský
Kindl-Kvaček
GER U21 23:20 IMP
32:20 IMP
27. 1. 2021 BBO U16 Karlík-Olmer
Vachtarčík L.-Rečičárová
Chrobok-Vachtarčíková
GER U16
HUN U16
32:0 IMP
29:20 IMP
23. 1. 2021 BBO U16 Chrobok-Lysek
Vachtarčíková-Walach I.
POL U16 63:36 IMP
23. 1. 2021 BBO U16 Karlík-Olmer
Němčíková-Gillar
POL U16 23:32 IMP
23. 1. 2021 BBO U16 Rečičárová-Vachtarčík L.
Drozd M.-Pilát
POL U16 23:17 IMP
23. 1. 2021 BBO U16 Rečičár-Drozd J. CZE 35:31 IMP

 

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner