Český bridžový svaz

Obecné informace

Odkaz na soutěž
  • 22. září 2016

Registr mezinárodních soutěží EBL a WBF

Základní soutěžní jednotkou v bridži je pár (2 hráči), který se soutěží účastní většinou bez trenéra (soutěže jednotlivců se na mezinárodních soutěžích v bridži nepořádají). Družstvo se skládá ze 4-6 hráčů, kapitána a trenéra, úplné minimum jsou však 4 hráči.
Zápasy v bridži se počítají na hodiny, soutěže pak na celé dny. V párových soutěžích je často systém kvalifikace, semifinále a finále, každé trvající min jeden den s tím, že do finále postoupí 20-30% účastníků. V soutěži týmů se hraje buď systémem každý s každým či formou kvalifikace a play-off (vyřazovací zápasy). Soutěže týmů trvají 5-10 dnů v závislosti na typu soutěže a kategorii. Denně se hraje čistého času okolo 7 hodin.

Věkové a genderové kategorie

Hlavní kategorií je tzv. Open. Těchto soutěží se může zúčastnit každý bez ohledu na věk či pohlaví (v bridži mohou soutěžit muži s ženami). V dospělé kategorii se navíc rozlišují zvlášť ženy a smíšené páry či týmy (muž a žena tvořící pár) - MIX. V bridži se označuje veteránská kategorie senioři a věk se v následujících letech bude postupně zvyšovat z původních 60 na 65 let.
V kategorii juniorů má nejdelší historii kategorie U26, což znamená, že se soutěže mohou účastnit hráči, kteří v roce konání soutěže dosáhli nebo dosáhnou věku 25 let. V roce 2018 to tedy budou ročníky 1993 a mladší. Druhou věkovou skupinou je U21, která se v bridži označuje jako dorostenci. Novou věkovou skupinou je od roku 2015 kategorie U16, která se označuje jako žáci. Od roku 2018 se chystá evropský svaz zavést novou kategorii U13. Kromě omezení věku se i v juniorských soutěžích navíc pořádají soutěže pro ženy U26W a v kategorii MIX se zatím pořádají pouze párové ME. Speciální kategorií jsou Univerzitní týmy a páry. V této kategorii mohou soutěžit hráči ve věku 18-25 let, kteří studují na vysoké škole.

Označení kategorií

Dospělí: Open, ženy, MIX
Veteráni: senioři 65+
Junioři: U26, U21, U16, U26W, U26 MIX, U13 (od roku 2018), Univerzitní

Typy soutěží (disciplíny)

Soutěže se dělí podle způsobu hodnocení na tzv. párové (hodnocení TOP) a týmové (hodnocení IMP nebo BAM).
 
TOPové soutěže jsou určené pro páry a nejlepšího porovnání dosahují při vyšším počtu zúčastněných párů. Hrají se většinou formou kvalifikace, semifinále a finále, kde se postupně vyselektuje 20-30% nejlepších párů. V Open kategorii se těchto soutěží účastní přes 200 párů. Ve finále se pak hraje systémem každý s každým, které pro 52 párů trvá 2 dny. Ve vedlejších kategoriích to bývá méně párů, minimum pro finále je 16 párů.
 
IMPové hodnocení se může používat jak pro párové, tak pro týmové soutěže. Párové soutěže IMP jsou populární v ČR, ale ME a MS se v nich nepořádá, často se však využívají v  mezinárodních turnajích pouze pro zvané hráče. Nejprestižnější kategorií v bridži je soutěž týmů (4-6 hráčů). Proto je také v této kategorii na MS systém kvalifikace ze světových zón, pro Evropu připadá 6 postupových míst, často je to ale i 8 týmů z důvodu neúčasti zemí z jiných zón. Za každou zemi soutěží pouze jeden tým. ME a MS týmů se pořádá jednou za 2 roky a hraje se nejčastěji systémem každý s každým, což trvá až 10 dní. Tyto soutěže jsou nákladné nejen na finance, ale také na čas a jsou extrémně náročné na „staminu“. Jeden zápas hrají vždy jen 4 hráči, zápasů bývá v kategorii Open okolo 35 a jeden trvá 144 minut.
V otevřených ME a MS se může účastnit více týmů z jedné země a složení týmu může být také mezinárodní. V těchto soutěží se hraje systémem kvalifikace a play-off (KO zápasy). Kvalifikace se hraje většinou 3 dny a odehraje se 15 kratších zápasů. Do play-off postupuje nejlepších 16 týmů a již postup z kvalifikace je velkým úspěchem. Těchto soutěží se účastní několik plně profesionálních týmů.

V týmové kategorii se také soutěží v hodnocení BAM, což má charakter TOP soutěže, ale porovnávají se pouze výsledky týmů soupeřících mezi sebou. Tyto soutěže jsou často pořádané jako doplněk pro týmy, které se nekvalifikovaly do semifinálových utkání hlavních týmů a jsou 2-3 dny dlouhé.

Struktura soutěží mezinárodních svazů EBL a WBF

Nadřazenými mezinárodními organizacemi jsou European Bridge League (EBL) a World Bridge Federation (WBF).

Dle typu soutěže se rozdělují ME a MS na národní týmy (jeden tým za stát) a na otevřené ME (OMS) a MS (OMS), kde se mohou účastnit mezinárodní týmy i páry s libovolným počtem párů/týmů za stát.

Soutěže EBL

Evropská federace organizuje kromě tradičních ME také ME Malých federací, kterých se mohou účastnit pouze země, které mají členskou základnu okolo 500 registrovaných hráčů. Každý rok pořádá týmovou soutěž pro nejlepší týmy národních lig – Champions Cup. Od roku 2016 začala pořádat v sudé roky European Winter Games, což je ME týmů a ME BAM týmů.

Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
ME národních týmů
ME
Open, ženy, senioři (65+)
Týmy
Červen sudé roky
ME národních párů
OME
Ženy, senioři (65+)
Páry
Červen sudé roky
ME juniorských národních týmů
MEJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Červenec liché roky
Otevřené ME
OME
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i páry
Červen liché roky
Otevřené ME juniorů
OMEJ
U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Páry
Červenec sudé roky
Champions Cup
Liga
Vítězové ligy z 10 nejlepších zemí na ME národních týmů
Týmy
Listopad každý rok
ME Malých federací
ME
Země s členskou základnou menší než 700 hráčů
Týmy
Podzim každý rok
Otevřené ME týmů – Winter Games
OME
Open
Týmy
Únor sudé roky
 
 

Soutěže WBF

Světová federace organizuje MS národních týmů, na které se kvalifikuje z ME, Otevřené MS (OMS), World Bridge Games (WBG), což je bridžová olympiáda, která se pořádá jednou za 4 roky a to v roce LOH a World Bridge Series (WBS), které se pořádají jednou za 4 roky v roce ZOH. 
 
Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
MS národních týmů
MS
Open, ženy, senioři (65+)
Týmy
Léto/podzim liché roky
Otevřené MS týmů
OMS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Druhý týden MS národních týmů
MS národních juniorských týmů
MSJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Srpen sudé roky
Otevřené MS juniorů
OMSJ
U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Týmy i Páry
Léto/podzim liché roky
World Bridge Games
WBG
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i Páry
Podzim v roce LOH
World Bridge
Series
WBS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i Páry
Podzim v roce ZOH
 
 
EBL a WBF ve spolupráci s EUSA a FISU spoluorganizuje ME a MS Univerzitních týmů. Na podzim v lichých letech organizuje EBL s EUSA ME Univerzitních týmů, kterých se účastní libovolný počet univerzit z jednotlivých členských zemí. Na podzim v sudých letech pořádá WBF s FISU MS Univerzitních týmů, kterého se mohou zúčastnit pouze 2 týmy za členskou zemi. Na Univerzitním poli má Česká republika nejlepší výsledky a pravidelně se umisťuje na medailových pozicích.
 
WBF spolupracuje s IMSA (International Mind Sports Association) a společně organizuje  IMSA Elite Mind Games, které se organizuje od roku 2016 v Číně. 
 

Open

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj je nejprestižnější soutěží v bridži. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší pořet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max 1 tým  
Hrací dny: 10                             
Počet rozdání: 16 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, hráči s neomezeným věkem, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního týmu a příspěvek ČBS pro ME Open 2018, které se koná 6.-16. června v Ostende, Belgii.

Účast ČR a výsledky z ME národních týmů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Budapešť, Maďarsko 37 Francie 25. místo Bouřa, Králík F., Martynek J.,
Pulkrab, Šlemr, Vozábal
2014 Opatija, Chorvatsko 36 Israel - ČR se neúčastnilo
2012 Dublin, Irsko 34 Monaco - ČR se neúčastnilo
2010 Ostende, Belgie 38 Itálie - ČR se neúčastnilo
2008 Pau, Francie 38 Norsko 13. místo Kopecký M., Kurka, Mráz,
Šlemr, Volhejn V., Vozábal
2006 Varšava, Polsko 33 Itálie - ČR se núčastnilo
2004 Malmo, Švédsko 33 Itálie 31. místo Fořt, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2002 Salsomaggiore, Itálie 38 Itálie 18. místo Kurka, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2001 Tenerife, Španělsko 35 Itálie 24. místo Jansa, Kurka, Mráz,
Svoboda, Vozábal, Zadražil

 

 

U26 open (junioři)

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME juniroských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský juniorský turnaj. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem jsou prozatím dvě devátá místa z let 2017 a 2013.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max 1 tým  
Hrací dny: 7-8                             
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všichni hráči musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit Výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských týmů od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 27 Švédsko 9. místo Botur, Klemš, Kolek,
Melčák, Vojtík
2015 Tromso, Norsko 18 Polsko - ČR se neúčastnila
2013 Wroclav, Polsko 22 Francie 9.místo Bouřa, Králík F.,
Králík J., Žylka
2011 Albena, Bulharsko 22 Izrael - ČR se neúčastnila
2009 Brašov, Rumunsko 23 Francie 13. místo Macura, Kopecký, Barnet,
Janková, Hoderová, Bahník
2007 Jesolo, Itálie 22 Nizozemsko 11.místo Bušek, Hoderová, Vlachová,
Kopecký, Macura, Janková
2005 Riccione, Itálie 22 Polsko 19. místo Bušek, Kopecký, Macura,
Píša, Pojman, Sigmund
2004 Praha, ČR 26 Polsko 20. místo Janeček, Jelínek, Vondráčková
Martynek, Posledník, Sigmund
2002 Torquay, Anglie 22 Itálie 12. místo Jelínek, Macura, Martynek,
Vozábal, Vrkoč R., Pulkrab
 

ME juniroských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský juniorský turnaj. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. V soutěži se zpravidla hraje dvoudenní kvalifikace a finále pro cca 26 párů, zbytku účastníků se počítá výsledek základní části. Finále probíhá systémem každý s každým s určitým přenosem ze základní části. Českým maximem je prozatím 6. místo z roku 2008.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 150  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských párů od roku 2006

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 61 (2) Německo 2. (Kohutová-Klemš)
27. (Kolek-Tomis)
2016 Liepaja, Lotyšsko 61 (1) Švédsko 51. (Kohutová-Scháňka)
2014 Burghausen, Německo 67 (2) Polsko 10. (Králík F.-Bouřa)
38. (Králík J.-Žylka)
2012 Vejle, Dánsko 50 (1)  Francie 36. (Králík F.-Bouřa)
2010 Opatija, Chorvatsko 73 (1) Řecko 47. (Bahník O.-Barnet)
2008 Wroclaw, Polsko 68 (2) Francie 6. (Kopecký-Macura)
37. (Dudková-Bahník O.)
2006 Piešťany, Slovensko 142 (3) Švédsko 27. (Kopecký-Macura)
77. (Hoderová-Janková)
111. (Malá-Vondráčková)
 

U21 open (dorostenci)

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME dorosteneckých národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský dorostenecký turnaj. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS dorosteneckých národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem jsou prozatím dvě devátá místa z let 2015 a 2013.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max 1 tým  
Hrací dny: 7-8                             
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 21 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všichni hráči musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit Výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních dorosteneckých týmů od roku 2002

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 17 Švédsko 11. místo Pyszko, Tomis, Kohutová,
Otradovcová, Kindl, Kvaček
2015 Tromso, Norsko 16 Nizozemsko 9. místo Botur, Kohutová,
Kolek, Vojtík
2013 Wroclav, Polsko 19 Švédsko 9.místo Botur, Kohutová, 
Kolek, Vojtík
2011 Albena, Bulharsko 18 Polsko 14. místo Botur, Gallik, Janas,
Kolek, Vojtík, Králík J.
2009 Brašov, Rumunsko 14 Polsko 13. místo Frank, Králík F., Králík J., 
Žylka, Ondruchová, Tichá M.
2007 Jesolo, Itálie 16 Polsko 14. místo Barnet, Dudková, Frank,
Petrásek, Teichmann, Žylka
2005 Riccione, Itálie 14 Polsko - ČR se neúčastnila
2004 Praha, ČR 15 Polsko 12. místo Hoderová, Janková, Kopecký,
Macura, Štěpánová, Nymš
2002 Torquay, Anglie 15 Izrael 12. místo Falta, Vlachová, Hradill,
Janeček, Šídlová, Hlaváč

 

 

ME dorosteneckých národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský dorostenecký turnaj. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. V soutěži se zpravidla hraje dvoudenní kvalifikace a finále pro cca 26 párů, zbytku účastníků se počítá výsledek základní části. Finále probíhá systémem každý s každým s určitým přenosem ze základní části. Českým maximem je prozatím 9. místo z roku 2008.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 150  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 21 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních dorosteneckých párů od roku 2008

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 49 (3) Polsko 36. (Vávra D.-Vávra P.)
37. (Kindl-Kvaček)
40. (Kaštovský-Pyszko)
2016 Liepaja, Lotyšsko 59 (3) Rusko 15. (Klemš-Melčák)
45. (Otradovcová-Fridrich)
51. (Procházka-Volhejn P.)
2014 Burghausen, Německo 73 (2) Švédsko 19. (Kolek-Vojtík)
23. (Kohutová-Botur)
2012 Vejle, Dánsko 42 (1)  Polsko 11. (Kolek-Vojtík)
2010 Opatija, Chorvatsko 44 (2) Švédsko 20. (Králík F.-Bouřa)
34. (Gallik-Janas)
2008 Wroclaw, Polsko 49 (2) Polsko 9. (Žylka-Barnet)
43. (Petrásek-Frank)
 

U16 open (žáci)

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME žákovských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský žákovský turnaj. 1. ME v této kategorii bylo v roce 2015. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnících, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem je prozatím 7. místo z roku 2015.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max 1 tým  
Hrací dny: 4                         
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 16 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všichni hráči musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních žákovských týmů od roku 2015

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 16 Polsko 13. místo Janíková J., Riedl,
Zdráhal, Hrochová
2015 Tromso, Norsko 12 Polsko 7. místo Volhejn, Procházka,
Otradovcová, Fridrich
 

ME žákovských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský žákovský turnaj. První ME v této kategorii bylo v roce 2016. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Herní systém je uzpůsoben počtu přihlášených párů. Česká republika v této kategorii zatím nemá žádný výsledek.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 140  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 16 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních žákovských párů od roku 2016

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018  Opatija, Chorvatsko 34 (0) Norsko ČR se neúčastnila
2016 Liepaja, Lotyšsko 23 (0) Polsko ČR se neúčastnila
 

U26 ženy

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME juniroských ženských národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o nejprestižnější evropský juniorský ženský turnaj. Soutěže se účastní týmy o 4-6 účastnicích, které zpravidla doplňuje kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. V soutěži se utkává každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší počet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS juniorských národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF. Českým maximem je prozatím 6. místo z roku 2004.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v lichých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max 1 tým  
Hrací dny: 7-8                             
Počet rozdání: 12-20 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, pouze ženy. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráčky s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Všechny hráčky musí splňovat základní podmínky reprezentanta: soutěžní členství na aktuální sezonu, podepsaný kodex reprezentanta, aktuální výkonnost - do 100. místa v žebříčku "Ranking" (výjimky může udělit Výbor ČBS).

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských ženských týmů od roku 2004

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2017 Šamorín, Slovensko 10 Nizozemsko 8. místo Schulzová, Vilímková, Lapčíková, Tomáštíková, Kupková, Štrbová
2015 Tromso, Norsko 6 Francie - ČR se neúčastnila
2013 Wroclav, Polsko 9 Francie - ČR se neúčastnila
2011 Albena, Bulharsko 10 Polsko 8. místo Hájková, Dudková, Vlachová,
Kálalová, Tichá K., Schulzová K.
2009 Brašov, Rumunsko 14 Francie 7. místo Tichá M., Tichá K., Vlachová,
Hájková, Černá, Dudková
2007 Jesolo, Itálie 12 Polsko - ČR se neúčastnila
2005 Riccione, Itálie 10 Nizozemsko - ČR se neúčastnila
2004 Praha, ČR 11 Rakousko 6. místo Vlachová, Horová, Janková,
Nymšová, Štěpánová, Malá
 

ME juniroských ženských národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o prestižní evropský juniorský ženský turnaj. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Herní systém je uzpůsoben počtu přihlášených párů. Může probíhat dvoudenní kvalifikace a finále, kam je určitý přenos ze základní části nebo systém každý s každým, kde vítězí pár s nejvyšším procentuálním skóre. Českým maximem je prozatím 2. místo z roku 2010.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 150  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních juniorských ženských párů od roku 2008

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 32 (2) Norsko 17. (Dolanská-Lapčíková)
19. (Kupková-Štrbová)
2016 Liepaja, Lotyšsko 20 (0) Polsko ČR se neúčastnila
2014 Burghausen, Německo 25 (2) Německo 10. (Janíková J.-Schulzová)
22. (Štrbová-Lapčíková)
2012 Vejle, Dánsko 29 (0) Nizozemsko ČR se neúčastnila
2010 Opatija, Chorvatsko 22 (4) Polsko 2. (Tichá M.-Tichá K.)
7. (Dudková-Vlachová)
11. (Hoderová-Černá)
12. (Hájková-Schulzová)
2008 Wroclaw, Polsko 33 (3) Polsko 3. (Hoderová-Janková)
6. (Heroutová-Tichá M.)
27. (Novotná-Tichá K.)
 

U26 MIX

Odkaz na soutěž
  • 4. ledna 2018

ME juniroských MIX národních párů

Základní informace k organizaci turnaje

Jedná se o párový turnaj, kde pár musí tvořit muž i žena. Za každou zemi může startovat libovolný počet párů. Soutěž se nejčastěji hraje systémem, že páry potkávají maximální možný počet soupeřů. Českým maximem je prozatím 7. místo z roku 2012, první ME v této kategorii proběhlo v roce 2012.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červenec v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi libovolný počet párů  
Hrací dny: 3                             
Počet rozdání: přibližně 100  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, omezeno věkem 26 let, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Účast ČR a výsledky z ME národních MIX juniorských párů od roku 2014

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet párů (českých)   Vítěz    Nejlepší české výsledky
2018 Opatija, Chorvatsko 58 (2) Norsko 2. (Kohutová-Klemš)
19. (Štrbová-Kolek)
2016 Liepaja, Lotyšsko 52 (1) Spojené království 20. (Kohutová-Scháňka)
2014 Burghausen, Německo 52 (4) Polsko 7. (Lapčíková-Vojtík)
8. (Kohutová-Botur)
16. (Janíková J.-Králík)
33. (Štrbová-Králík F.)
 

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Moravskoslezký kraj
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
TENAK holdings