Český bridžový svaz

Obecné informace

Odkaz na soutěž
  • 22. září 2016

Registr mezinárodních soutěží EBL a WBF

Základní soutěžní jednotkou v bridži je pár (2 hráči), který se soutěží účastní většinou bez trenéra (soutěže jednotlivců se na mezinárodních soutěžích v bridži nepořádají). Družstvo se skládá ze 4-6 hráčů, kapitána a trenéra, úplné minimum jsou však 4 hráči.
Zápasy v bridži se počítají na hodiny, soutěže pak na celé dny. V párových soutěžích je často systém kvalifikace, semifinále a finále, každé trvající min jeden den s tím, že do finále postoupí 20-30% účastníků. V soutěži týmů se hraje buď systémem každý s každým či formou kvalifikace a play-off (vyřazovací zápasy). Soutěže týmů trvají 5-10 dnů v závislosti na typu soutěže a kategorii. Denně se hraje čistého času okolo 7 hodin.

Věkové a genderové kategorie

Hlavní kategorií je tzv. Open. Těchto soutěží se může zúčastnit každý bez ohledu na věk či pohlaví (v bridži mohou soutěžit muži s ženami). V dospělé kategorii se navíc rozlišují zvlášť ženy a smíšené páry či týmy (muž a žena tvořící pár) - MIX. V bridži se označuje veteránská kategorie senioři a věk se v následujících letech bude postupně zvyšovat z původních 60 na 65 let.
V kategorii juniorů má nejdelší historii kategorie U26, což znamená, že se soutěže mohou účastnit hráči, kteří v roce konání soutěže dosáhli nebo dosáhnou věku 25 let. V roce 2018 to tedy budou ročníky 1993 a mladší. Druhou věkovou skupinou je U21, která se v bridži označuje jako dorostenci. Novou věkovou skupinou je od roku 2015 kategorie U16, která se označuje jako žáci. Od roku 2018 se chystá evropský svaz zavést novou kategorii U13. Kromě omezení věku se i v juniorských soutěžích navíc pořádají soutěže pro ženy U26W a v kategorii MIX se zatím pořádají pouze párové ME. Speciální kategorií jsou Univerzitní týmy a páry. V této kategorii mohou soutěžit hráči ve věku 18-25 let, kteří studují na Vysoké škole.

Označení kategorií

Dospělí: Open, ženy, MIX
Veteráni: senioři 65+
Junioři: U26, U21, U16, U26W, U26 MIX, U13 (od roku 2018), Univerzitní

Typy soutěží (disciplíny)

Soutěže se dělí podle způsobu hodnocení na tzv. párové (hodnocení TOP) a týmové (hodnocení IMP nebo BAM).
 
TOPové soutěže jsou určené pro páry a nejlepšího porovnání dosahují při vyšším počtu zúčastněných párů. Hrají se většinou formou kvalifikace, semifinále a finále, kde se postupně vyselektuje 20-30% nejlepších párů. V Open kategorii se těchto soutěží účastní přes 200 párů. Ve finále se pak hraje systémem každý s každým, které pro 52 párů trvá 2 dny. Ve vedlejších kategoriích to bývá méně párů, minimum pro finále je 16 párů.
 
IMPové hodnocení se může používat jak pro párové, tak pro týmové soutěže. Párové soutěže IMP jsou populární v ČR, ale ME a MS se v nich nepořádá, často se však využívají v  mezinárodních turnajích pouze pro zvané hráče. Nejprestižnější kategorií v bridži je soutěž týmů (4-6 hráčů). Proto je také v této kategorii na MS systém kvalifikace ze světových zón, pro Evropu připadá 6 postupových míst, často je to ale i 8 týmů z důvodu neúčasti zemí z jiných zón. Za každou zemi soutěží pouze jeden tým. ME a MS týmů se pořádá jednou za 2 roky a hraje se nejčastěji systémem každý s každým, což trvá až 10 dní. Tyto soutěže jsou nákladné nejen na finance, ale také na čas a jsou extrémně náročné na „staminu“. Jeden zápas hrají vždy jen 4 hráči, zápasů bývá v kategorii Open okolo 35 a jeden trvá 144 minut.
V otevřených ME a MS se může účastnit více týmů z jedné země a složení týmu může být také mezinárodní. V těchto soutěží se hraje systémem kvalifikace a play-off (KO zápasy). Kvalifikace se hraje většinou 3 dny a odehraje se 15 kratších zápasů. Do play-off postupuje nejlepších 16 týmů a již postup z kvalifikace je velkým úspěchem. Těchto soutěží se účastní několik plně profesionálních týmů.

V týmové kategorii se také soutěží v hodnocení BAM, což má charakter TOP soutěže, ale porovnávají se pouze výsledky týmů soupeřících mezi sebou. Tyto soutěže jsou často pořádané jako doplněk pro týmy, které se nekvalifikovaly do semifinálových utkání hlavních týmů a jsou 2-3 dny dlouhé.

Struktura soutěží mezinárodních svazů EBL a WBF

Nadřazenými mezinárodními organizacemi jsou European Bridge League (EBL) a World Bridge Federation (WBF).

Dle typu soutěže se rozdělují ME a MS na národní týmy (jeden tým za stát) a na otevřené ME (OMS) a MS (OMS), kde se mohou účastnit mezinárodní týmy i páry s libovolným počtem párů/týmů za stát.

Soutěže EBL

Evropská federace organizuje kromě tradičních ME také ME Malých federací, kterých se mohou účastnit pouze země, které mají členskou základnu okolo 500 registrovaných hráčů. Každý rok pořádá týmovou soutěž pro nejlepší týmy národních lig – Champions Cup. Od roku 2016 začala pořádat v sudé roky European Winter Games, což je ME týmů a ME BAM týmů.

Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
ME národních týmů
ME
Open, ženy, senioři (65+)
Týmy
Červen sudé roky
ME národních párů
OME
Ženy, senioři (65+)
Páry
Červen sudé roky
ME juniorských národních týmů
MEJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Červenec liché roky
Otevřené ME
OME
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i páry
Červen liché roky
Otevřené ME juniorů
OMEJ
U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Páry
Červenec sudé roky
Champions Cup
Liga
Vítězové ligy z 10 nejlepších zemí na ME národních týmů
Týmy
Listopad každý rok
ME Malých federací
ME
Země s členskou základnou menší než 700 hráčů
Týmy
Podzim každý rok
Otevřené ME týmů – Winter Games
OME
Open
Týmy
Únor sudé roky
 
 

Soutěže WBF

Světová federace organizuje MS národních týmů, na které se kvalifikuje z ME, Otevřené MS (OMS), World Bridge Games (WBG), což je bridžová olympiáda, která se pořádá jednou za 4 roky a to v roce LOH a World Bridge Series (WBS), které se pořádají jednou za 4 roky v roce ZOH. 
 
Název soutěže
Typ
Kategorie
Týmy/páry
Rok pořádání
MS národních týmů
MS
Open, ženy, senioři (65+)
Týmy
Léto/podzim liché roky
Otevřené MS týmů
OMS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy
Druhý týden MS národních týmů
MS národních juniorských týmů
MSJ
U16, U21, U26, U26W
Týmy
Srpen sudé roky
Otevřené MS juniorů
OMSJ
U16, U21, U26, U26W, U26MIX
Týmy i Páry
Léto/podzim liché roky
World Bridge Games
WBG
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i Páry
Podzim v roce LOH
World Bridge
Series
WBS
Open, ženy, senioři (65+), MIX
Týmy i Páry
Podzim v roce ZOH
 
 
EBL a WBF ve spolupráci s EUSA a FISU spoluorganizuje ME a MS Univerzitních týmů. Na podzim v lichých letech organizuje EBL s EUSA ME Univerzitních týmů, kterých se účastní libovolný počet univerzit z jednotlivých členských zemí. Na podzim v sudých letech pořádá WBF s FISU MS Univerzitních týmů, kterého se mohou zúčastnit pouze 2 týmy za členskou zemi. Na Univerzitním poli má Česká republika nejlepší výsledky a pravidelně se umisťuje na medailových pozicích.
 
WBF spolupracuje s IMSA (International Mind Sports Association) a společně organizuje  IMSA Elite Mind Games, které se organizuje od roku 2016 v Číně. 
 

Open

Odkaz na soutěž
  • 23. prosince 2016

ME národních týmů

Základní informace k organizaci turnaje

Tento turnaj je nejprestižnější soutěží v bridži. Jedná se o soutěž 4-6 členných týmů, které může doplňovat kapitán a trenér. Za každou zemi může startovat pouze jeden tým. Systém soutěže je většinou každý s každým, vítězem se stává tým, který nasbírá největší pořet VP v turnaji. Prvních 6 týmů má zajištěnu účast na MS národních týmů, často však Evropu reprezentuje více zemí v závislosti na neúčasti států z ostatních zón WBF.

Odkaz na informace na stránce EBL

Základní parametry soutěže

Termín konání: červen v sudých letech 
Počet účastníků: za každou zemi max 1 tým  
Hrací dny: 10                             
Počet rozdání: 16 x počet účastníků  
Podmínky účasti: Pouze členské země EBL, hráči s neomezeným věkem, ženy i muži. V této soutěži mohou nastoupit pouze hráči s českou národností či s trvalých pobytem v ČR nebo s udělenou vyjímkou od EBL Credential Committee

Výběr reprezentantů

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního týmu a příspěvek ČBS pro ME Open 2018, které se koná 6.-16. června v Ostende, Belgii.

Účast ČR a výsledky z ME národních týmů od roku 2000

 Rok  Místo konání (odkaz) Počet týmů   Vítěz    Umístění ČR Složení týmu
2016 Budapešť, Maďarsko 37 Francie 25. místo Bouřa, Králík F., Martynek J.,
Pulkrab, Šlemr, Vozábal
2014 Opatija, Chorvatsko 36 Israel - ČR se neúčastnilo
2012 Dublin, Irsko 34 Monaco - ČR se neúčastnilo
2010 Ostende, Belgie 38 Itálie - ČR se neúčastnilo
2008 Pau, Francie 38 Norsko 13. místo Kopecký M., Kurka, Mráz,
Šlemr, Volhejn V., Vozábal
2006 Varšava, Polsko 33 Itálie - ČR se núčastnilo
2004 Malmo, Švédsko 33 Itálie 31. místo Fořt, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2002 Salsomaggiore, Itálie 38 Itálie 18. místo Kurka, Mráz, Svoboda,
Volhejn V., Vozábal, Zadražil
2001 Tenerife, Španělsko 35 Itálie 24. místo Jansa, Kurka, Mráz,
Svoboda, Vozábal, Zadražil

 

 

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu při propagaci bridže, organizaci soutěží a podpoře našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

I Vy se můžete stát našim partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Moravskoslezký kraj
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
TENAK holdings