Český bridžový svaz

 • Email: ucbs@seznam.cz
 • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
 • IČO: 00443000

Juniorský fond

Juniorský fond

Juniorský fond na podporu mládeže

Tento fond slouží na podporu mládežnické základny Českého bridžového svazu. Fond byl založen v roce 2015 z iniciativy Michala Králíka (Úvodní dopis Michala). Dne 3. 4. 2018 schválil výbor ČBS úpravu pravidel fungování juniorského fondu a upravil veškeré informace na stránkách ČBS.

Počet mládeže v ČR roste a roste také počet mezinárodních turnajů, kterých by se naše mládež mohla účastnit a sbírat cenné zkušenosti. S cestováním do zahraničí však narůstají i náklady pro reprezentanty a Český bridžový svaz aktuálně nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, aby mohl všechny výjezdy financovat. Proto se obracíme na Vás, individuální a firemní sponzory, kteří byste mohli pomoci v podpoře naší mládeže.

Hlavním cílem tohoto projektu je navázat dlouhodobou spolupráci mezi sponzory, ČBS a mládeží. Přáli bychom si, aby spolupráce se sponzory nebyla omezena jen na jeden rok, ale aby se rozvíjela a rozšiřovala i v dalších letech.

Sponzorský projekt pro financování mládeže stojí na následujících zásadách

 1. Finance se sdružují na samostatném účtu, který spravuje výbor ČBS. Všechny prostředky však plynou pouze na financování mládeže, ani koruna pro "dospělé".
 2. Podrobné a přehledné vyúčtování výdajů - viz žádosti u podpořených projektů
 3. Příjemci nikdy nedostanou 100% nákladů, vždy půjde jen o spolufinancování.
 4. Z fondu se jim bude přispívat na základě pravidel pro podporu hráčů
 5. Na sponzorské dary bude vydávána standardní smlouva, která umožňuje odečtení těchto nákladů z daní.
  Smlouvu je možné vystavit pouze v případě, že peníze přišly na účet fondu z účtu dárce a všechny údaje se smlouvou souhlasí. V případě poskytnutí daru v hotovosti bude částka přijata od dárce do pokladny, na který dostane dárce doklad a peníze budou vloženy na účet fondu při nejbližší možné příležitosti (preferujeme však převod na účet).
 6. Je možno přispět jakoukoli částkou, ale sponzoři, kteří na účet během kalendářního roku přispějí aspoň 2 500.- Kč, budou pozváni na turnaj, ve kterém se sponzoři utkají proti sponzorovaným o putovní pohár. Sponzorovaní budou mít možnost se se sponzory osobně seznámit a vyjádřit své poděkování. 
Správa fondu a přidělování příspěvků je nezávislé na fungování výboru ČBS. Správní radu zvolil výbor ČBS dne 12. 3. 2018 ve složení: Michal Králík, Vladimír Machát a Daniel Vachtarčík
 
Kontaktovat správní radu fondu můžete prostřednictví výboru ČBS ucbs@seznam.cz nebo ideálně přimo skrze osobní kontakty.
 

Vzor darovací smlouvy ke stažení - zde


43300433/2010

účet Fondu mládeže je veden u FIO banky

Pravidla pro podporu hráčů

Odkaz

Pravidla pro podporu hráčů z juniorského fondu

1.) Žádosti o příspěvek podávají žadatelé prostřednictvím formuláře svému kapitánovi, který žádost se svým vyjádřením odešle ke schválení správní radě fondu.
 
2.) V žádosti musí být uvedeno celé jméno žadatele, číslo legitimace a číslo účtu, na které bude příspěvek odeslán. V žádosti bude uvedena položka, na kterou se má příspěvek vztahovat (např. doprava, ubytování, vklad do soutěže…), celkové náklady na turnaj a maximální částka, o kterou žadatel usiluje. Na základě řádně vyplněné a odsouhlasené žádosti budou peníze vyplaceny přímo na účet žadatele. Žadatel musí náklady vyúčtovat, tzn. předložit příslušné doklady (např. jízdenka, potvrzení z hotelu…). Jedná-li se o skupinovou akci, může vyúčtování celé akce předložit kapitán.
 
3.) O tom, zda žadateli bude poskytnut příspěvek a v jaké výši, rozhoduje správní rada fondu. Musí souhlasit nadpoloviční většina jmenovaných členů správní rady fondu. Členové správní rady fondu posuzují rozpočet akce, její význam, ale také rodinnou situaci žadatelů, takže se příspěvky na jednu akci mohou pro jednotlivé žadatele lišit. V případě, že ve správní radě fondu jsou jmenováni dva členové a méně, rada fondu není usnášeníschopná a příspěvky čerpat nelze.
 
4.) Jsou stanovena následující kritéria, která musí žadatel splnit, aby mu bylo možno poskytnout příspěvek. Je možné udělit i výjimku, pokud žadatel kritéria nesplnil ze závažných důvodů. I při splnění kritérií je možné, že akce, na kterou je požadován příspěvek, nebude členy správní rady fondu shledána vhodnou pro příspěvek z fondu. Minimální kritéria jsou následující:
 • Absolvovat jedno ze dvou juniorských soustředění
 • Účastnit se významných týmových turnajů (Juniorské mistrovství ČR v Hluku + celostátní liga – žadatel musí odehrát alespoň 30% z celkového počtu rozdání odehraných na těchto turnajích dohromady)
 • Účastnit se minimálně dvou dalších významných tuzemských akcí (turnaje ze seriálu Czech Bridge Tour, MČR TOP, IMP a MIX, velké ceny)
 • Plnit úkoly zadané kapitánem příslušné reprezentace
 • Žadatelé musí podepsat kodex reprezentanta
5.) Výše příspěvku se může přímo odvíjet od bridžové aktivity žadatele posouzené kapitánem příslušné reprezentace (např. někdo, kdo odehraje většinu tuzemských soutěží a pravidelně se svým partnerem trénuje, může dostat vyšší příspěvek na stejnou položku stejné akce než žadatel, který splní pouze minimální kritéria).
 
6.) Na každou sezónu bude vypsán orientační seznam předpokládaných akcí (což zároveň může zajímat i sponzory). V seznamu nebudou uvedeny předpokládané náklady.
 
7.) Žádosti žadatelů, kteří v minulosti neodevzdali vyúčtování nebo zprávu za předchozí příspěvek, budou zamítnuty.
 
Vydala správní rada fondu na podporu mládeže dne 26. 03. 2018
 

Formulář pro žádost o příspěvek ke stažení zde


 

 

Podpořené projekty

Odkaz
Projekt Datum Zprávy Žádosti Příspěvek Komentář
MPL Sczyrk 09.11.2019 2 000 Kč doprava - Krása-Lysek, Chrobok-Vachtarčíková
Vilnius Cup, 2019 11.10.2019 3 500 Kč doprava - Erik Klemš
Univerzitní ME 2019 24.07.2019 1 500 Kč příspěvek Lucii Kohutové - ubytování
ME tymu U26 - Norsko 07.07.2019 1 500 Kč příspěvek Lauře Gillar - doprava
Tel Aviv bridge festival 01.06.2019 3 000 Kč příspěvek Lukáš Kolek - doprava
Projekt Datum Zprávy Žádosti Příspěvek Komentář
Mistrovství Polska školních týmů - Bytom 2018 28.04.2018 4 000 Kč Ubytování a doprava
Projekt Datum Zprávy Žádosti Příspěvek Komentář
Univerzitní ME, Španělsko 2017 21.09.2017 18 750 Kč Doprava
ME junioru, Samorin 2017 08.06.2017 27 877 Kč Doprava + ubytování
Celostatni Liga 2016-17 15.04.2017 1 492 Kč Dopravni kompenzace Lucie Kohutova
Frankfurt Cup 2017 14.04.2017 3 600 Kč Doprava do Franfurtu
White House Juniors 2017 27.03.2017 7 500 Kč Doprava do Amsterdamu
Projekt Datum Zprávy Žádosti Příspěvek Komentář
Mistrovství Světa 2016, Salsamaggiore, Itálie 03.08.2016 34 096 Kč Doprava + ubytování
Frankfurt Cup 2016 26.03.2016 3 200 Kč Doprava do Frankfurtu
White House Juniors 2016 21.03.2016 5 500 Kč Doprava do Amsterdamu

Sponzoři

Odkaz
Sponzor Datum Příspěvek
Daniela Wirthová 04.01.2020 3 000 Kč
Petr Adášek 02.01.2020 01 Kč
Sponzor Datum Příspěvek
Český bridžový svaz - Funbridge turnaje 31.12.2019 2 456 Kč
Český bridžový svaz - Funbridge turnaje 31.12.2019 1 742 Kč
Kateřina Němčíková 27.12.2019 1 000 Kč
Gerhardt Bubník 02.12.2019 5 000 Kč
Sponzor Datum Příspěvek
Jan Hlaváč 14.11.2018 7 000 Kč
Jan Králík 09.05.2018 2 500 Kč
Ondřej Leitermann 09.05.2018 4 000 Kč
František Králík 03.05.2018 2 500 Kč
Lucie Vondráčková 02.05.2018 5 000 Kč
Michal a Berenika Králíkovi 03.04.2018 5 000 Kč
Gerhardt Bubník 08.01.2018 5 000 Kč
Sponzor Datum Příspěvek
Martin Nymš 29.12.2017 4 000 Kč
Eduard Klemš 07.11.2017 500 Kč
Petr Janík 16.10.2017 2 500 Kč
Zdenka Janíková 16.10.2017 2 500 Kč
Maxim Žmak 27.09.2017 10 640 Kč
Eduard Klemš 25.09.2017 400 Kč
Eduard Klemš 26.06.2017 200 Kč
Otakar Svoboda 11.05.2017 1 000 Kč
Pavel Pěkný 05.05.2017 5 000 Kč
Eduard Klemš 21.03.2017 200 Kč
Ondřej Leitermann 28.02.2017 5 500 Kč
Eduard Klemš 08.02.2017 200 Kč
Zdeňka a Jiří Täuberovi 09.01.2017 5 000 Kč
Sponzor Datum Příspěvek
Eduard Klemš 22.12.2016 200 Kč
David Vozábal 16.12.2016 2 300 Kč
Martin Nymš 15.12.2016 4 000 Kč
Jakub Vojtík 15.11.2016 3 000 Kč
Zdenka Janíková 26.10.2016 2 500 Kč
Petr Janík 26.10.2016 2 500 Kč
Erik Klemš 17.10.2016 3 000 Kč
Lukáš Kolek 17.10.2016 3 000 Kč
Martynkovi 13.10.2016 2 500 Kč
Adam Janas 10.10.2016 3 000 Kč
František Hruška 06.10.2016 500 Kč
Jakub Šlemr 05.10.2016 2 500 Kč
Michal Králík 12.09.2016 6 000 Kč
Michal Králík 03.08.2016 5 000 Kč
Gerhard Bubník 22.07.2016 5 000 Kč
Eduard Klemš 16.05.2016 200 Kč
Pavel Teňak 08.04.2016 5 000 Kč
Eduard Klemš 05.04.2016 200 Kč
Zdeňka a Jiří Täuberovi 04.04.2016 2 500 Kč
Erik Klemš 15.02.2016 600 Kč
Lucie Vondráčková 02.02.2016 2 500 Kč
František Králík 18.01.2016 500 Kč
Ondřej Leitermann 15.01.2016 3 000 Kč
Ota a Pavla Svobodovi 07.01.2016 5 000 Kč
Sponzor Datum Příspěvek
Michaela a Milan Macurovi 31.12.2015 5 000 Kč
Petr Nesvadba 23.12.2015 4 000 Kč
Jana a Jan Martynkovi 22.12.2015 5 000 Kč
Zdenka Janíková 09.12.2015 2 500 Kč
Ekonservis 09.12.2015 2 500 Kč
Jakub Šlemr 08.12.2015 5 000 Kč
Anonymní sponzor 04.12.2015 10 000 Kč
Onapharm 02.12.2015 5 000 Kč
Jan Novotný a Markéta Dudková 01.12.2015 2 800 Kč
Daniela Wirthová 27.11.2015 3 000 Kč
Kauce CL - Milan Macura 17.11.2015 200 Kč
František Králík 23.10.2015 2 000 Kč
Pavel Sajal 25.09.2015 1 500 Kč
Pavel a Denisa Pěkní 11.08.2015 5 000 Kč
Markéta Dudková 27.07.2015 2 800 Kč
Martin Nymš 21.07.2015 4 000 Kč
Zuzana Fábry 14.07.2015 340 Kč
Ywetta Šťaralová 14.07.2015 260 Kč
Michal a Berenika Králíkovi 14.07.2015 5 000 Kč
Gerhardt Bubník 13.07.2015 3 000 Kč

Turnaje pro sponzory

Odkaz

3. ročník turnaje pro sponzory mládeže

Srdečně Vás zveme na 3. ročník turnaje pro sponzory, který se uskuteční 12. a 13. května 2018 v Uherském Hradišti. Opět budou mít sponzoři šanci si zahrát a pobavit se společně s juniory, kteří by Vám za Vaši pomoc štědrost rádi poděkovali.

Datum a místo konání

12.-13. května 2018

Orlovna, Uherské Hradiště

Podmínky účasti

Turnaj je určen pro všechny juniory (sponzorované) a sponzory, kteří přispěli v předchozí sezoně 2017
více než 2 500 Kč.

Program

V sobotu odpoledne párový turnaj od 13:30 na Orlovně
V sobotu večer posezení u dobrého jídla a pití v místním vinné sklepě
V neděli dopoledne párový turnaj (předpokládaný konec bude doplněn)

Přihlašování a ubytování

Přihlašujte se prosím Michalu Králíkovi na mail kralik.preklady@tiscali.cz
Ubytování po vlastní ose nebo se poraďte s Michalem Králíkem

Galerie

Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie

Výsledky

2. ročník turnaje pro sponzory mládeže

Srdečně Vás zveme na 2. ročník turnaje pro sponzory, který se uskuteční 3. a 4. března 2017 v Uherském Hradišti. Opět budou mít sponzoři šanci si zahrát a pobavit se společně s juniory, kteří by Vám za Vaši pomoc štědrost rádi poděkovali.

Datum a místo konání

3.-4. března 2017

Orlovna, Uherské Hradiště

Podmínky účasti

Turnaj je určen pro všechny juniory (sponzorované) a sponzory, kteří přispěli v předchozí sezoně 2016
více než 2 500 Kč.

Program

V sobotu odpoledne párový turnaj (začátek bude doplněn)
V sobotu večer posezení u dobrého jídla a pití v místním vinné sklepě
V neděli dopoledne párový turnaj (předpokládaný konec bude doplněn)

Přihlašování a ubytování

Přihlašujte se prosím Michalu Králíkovi na mail kralik.preklady@tiscali.cz
Ubytování po vlastní ose nebo se poraďte s Michalem Králíkem

Galerie

Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie
Obrázek galerie

1. ročník sponzorského turnaje

Ve dnech 21. – 22. 2. 2016 se v Uherském Hradišti konal první ročník turnaje pro sponzory juniorského bridžového fondu. Dvoukolového párového turnaje se zúčastnilo patnáct párů, z čehož sedm párů tvořili sponzoři a osm párů mládež. Startovní pole bylo velmi pestré, za mládežnické páry nastoupili junioři, dorostenci, dívky a dokonce i pár Riedl – Zdráhal z kategorie do patnácti let. Mezi sponzory bylo možné najít řadu zajímavých párů: od manželských přes páry s velkým věkovým rozdílem až po pány Harwota a Tůmu, kteří spolu naposledy hráli bridž na turnaji v Pardubicích před 45 lety. Večer po sobotním kole byla pro všechny sponzory připravena degustace místních vín s prohlídkou jezuitských sklepů v centru Uherského Hradiště. Příjemný večer, který doplňovala cimbálová kapela Ohnica, byl zakončen rautem a neomezenou konzumací vína, kterou všichni sponzoři se ctí zvládli.
 
Celý turnaj překvapivě ovládl mladý hradištský pár Otradovcová - Fridrich z kategorie dorostenců, který předvedl velmi dobrý a vyrovnaný výkon v obou kolech. V těsném závěsu skončil další dorostenecký pár Klemš-Melčák, který bude v následujících měsících reprezentovat české barvy na turnaji v Amsterdamu a pravděpodobně i na párovém mistrovství Evropy v Lotyšsku. Junioři měli tolik soudnosti, že alespoň bronzovou příčku přenechali svým chlebodárcům, a na třetí místo se podařilo porklouznout páru Králík F . Leitermann. 

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner